>> Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

 

Luật sư tư vấn:

Trước đây, căn cứ quy định của  Bộ luật tố tụng dân sự năm 2004 sửa đổi bổ sung năm 2011 (đã hết hiệu lực chỉ có giá trị tha khảo) thì:

Xét xử phúc thẩm là việc Toà án cấp trên trực tiếp xét xử lại vụ án mà bản án, quyết định của Toà án cấp sơ thẩm chưa có hiệu lực pháp luật bị kháng cáo hoặc kháng nghị.

Thời gian từ khi bạn nộp đơn đến khi xét xử phúc thẩm là:

- Nộp đơn, trong thời hạn 10 ngày ra quyết định nhận đơn và thông báo nộp tiền tạm ứng án phí

- Trong thời hạn 10 ngày người kháng cáo phải nộp tiền tạm ứng án phí để tòa án tiến hành vào sổ thụ lý.

Từ khi có quyết định thụ lý đến khi mở phiên tòa phúc thẩm  thời hạn tối đa là 4 tháng.

 

Hiện nay, thời hạn xét xử phúc thẩm đối với vụ án dân sự sẽ được Luật Minh Khuê phân tích cụ thể như sau:

 

1. Xét xử phúc thẩm vụ án dân sự khi nào?

Việc xét xử theo thủ  phúc thẩm chỉ phát sinh khi có kháng cáo của những người có quyền kháng cáo đối với bản án, quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ việc giải quyết của Tòa án sơ thẩm. Ngoài việc kháng cáo của các đương sự thì Viện trưởng Viện kiểm sát cùng cấp và cấp trên trực tiếp có quyền kháng nghị bản án sơ thẩm, quyết định tạm đình chỉ giải quyết vụ án dân sự, quyết định đình chỉ giải quyết vụ án dân sự của Tòa án cấp sơ thẩm để yêu cầu Tòa án cấp phúc thẩm giải quyết lại theo thủ tục phúc thẩm. Hội đồng xét xử phúc thẩm chỉ xét xử đối với phần bản án bị kháng cáo, kháng nghị. 
Ngoài ra, việc kháng cáo, kháng nghị phải đúng theo thời gian quy định tại Điều 273 Bộ luật Tố tụng Dân sự 2015, cụ thể:

- Đối với bản án của Tòa án cấp sơ thẩm thì thời hạn là 15 ngày, kể từ ngày tuyên án; trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện không có mặt tại phiên tòa hoặc không có mặt khi tuyên án mà có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày họ nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết tức là thời hạn kháng cáo được tính 15 ngày kể từ ngày những người không có mặt nhận được bản án đó.

- Đối với trường hợp đương sự, đại diện cơ quan, tổ chức hoặc cá nhân khởi kiện đã tham gia phiên tòa nhưng vắng mặt khi Tòa án tuyên án mà không có lý do chính đáng thì thời hạn kháng cáo được tính từ ngày tuyên án.

- Đối với quyết định tạm đình chỉ, đình chỉ giải quyết vụ án của Tòa án cấp sơ thẩm thì thời hạn kháng cáo là 07 ngày, kể từ ngày đương sự, cơ quan, tổ chức, cá nhân khởi kiện nhận được quyết định hoặc kể từ ngày quyết định được niêm yết theo quy định của Bộ luật này.

- Trường hợp đơn kháng cáo được gửi qua dịch vụ bưu chính thì ngày kháng cáo được xác định căn cứ vào ngày tổ chức dịch vụ bưu chính nơi gửi đóng dấu ở phong bì. Trường hợp người kháng cáo đang bị tạm giam thì ngày kháng cáo là ngày đơn kháng cáo được giám thị trại giam xác nhận.

Đối với trường hợp kháng cáo quá hạn, tòa án cấp sơ thẩm chỉ gửi hồ sơ vụ án cho tòa án cấp phúc thẩm sau khi nhận được văn bản của tòa án cấp phúc thẩm về việc chấp nhận lý do kháng cáo quá hạn.

Như vậy, thẩm quyền xét xử phúc thẩm của tòa án không phải là thẩm quyền đương nhiên, mà phải có đơn kháng cáo của đương sự, kháng nghị của Viện Kiểm sát, ngoài ra còn phải đựa vào các điều kiện về thời hạn kháng cáo, kháng  nghị.

 

2. Thời hạn xét xử phúc thẩm vụ án dân sự là bao lâu?

Trong thời gian quy định nêu trên, đương sự kháng cáo, viện kiểm sát kháng nghị sẽ gửi đơn kháng cáo, kháng nghị cho tòa cấp sơ thẩm ra bản án, quyết định sơ thẩm bị kháng cáo. Trường hợp đơn kháng cáo được gửi cho Tòa án cấp phúc thẩm thì Tòa án đó phải chuyển cho Tòa án cấp sơ thẩm để tiến hành các thủ tục cần thiết. Như vậy, nơi tiếp nhận đơn kháng cáo là tòa sơ thẩm hoặc tòa phúc thẩm.

Sau khi nhận được đơn kháng cáo cùng với chứng cứ và tài liệu kèm theo, Tòa án cấp phúc thẩm sẽ tiến hành vào sổ thụ lý, sau khi vào sổ thụ lý, 3 ngày sau Tòa án cần thông báo bằng văn bản cho các đương sự, cơ quan, tổ chức cá nhân khởi kiện và Viện kiểm sát cùng cấp về việc tòa án đã thụ lý vụ án và thông báo trên Cổng thông tin điện tử của Tòa án. Viện kiệm sát ra quyết định Kháng nghị cần phải gửi quyết định kháng nghị cho đương sự có liên quan đến kháng nghị theo quy định tại Điều 281 Bộ luật tố tụng dân sự năm 2015.

Khi xét xử, toà án cấp phúc thẩm có quyền bác kháng cáo, kháng nghị và giữ nguyên bản án sơ thẩm; sửa bản án sơ thẩm theo hướng có lợi cho nguyên đơn hoặc có lợi cho bị đơn; huỷ bản án sơ thẩm và chuyển hồ sơ vụ án để xét xử lại tại cấp phúc thẩm. Cụ thể, Trong thời hạn 2 tháng, kể từ ngày thụ lý vụ án, tùy từng trường hợp, Tòa án cấp phúc thẩm ra một trong các quyết định tạm đình chỉ; đình chỉ xét xử phúc thẩm; đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm, Tạm đình chỉ việc giải quyết vụ án khi có văn bản của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao kiến nghị cơ quan nhà nước có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật có dấu hiệu trái với Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội, pháp lệnh, nghị quyết của Ủy ban thường vụ Quốc hội, văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên cho đến khi cơ quan nhà nước có thẩm quyền có văn bản trả lời Tòa án kết quả xử lý. 

Chánh án Tòa án cấp phúc thẩm có thể quyết định kéo dài thời hạn chuẩn bị xét xử, nhưng không được quá 01 tháng đối với vụ án có tính chất phức tạp hoặc do sự kiện bất khả kháng, trở ngại khách quan.

Trường hợp quyết định đưa vụ án ra xét xử phúc thẩm thì trong thời hạn 01 tháng, kể từ ngày có quyết định đưa vụ án ra xét xử, Tòa án phải mở phiên tòa phúc thẩm; trường hợp có lý do chính đáng thì thời hạn này là 02 tháng.

Như vậy, thời hạn xem xét vụ án dân sự bị kháng cáo của Tòa án nhiều nhất tối đa là 06 tháng, trừ trường hợp có quyết định tạm đình chỉ xét xử phúc thẩm vụ án thì thời hạn chuẩn bị xét xử phúc thẩm được tính lại kể từ ngày quyết định tiếp tục giải quyết vụ án của Tòa án có hiệu lực pháp luật

Bản án và quyết định của toà án cấp phúc thẩm có hiệu lực pháp luật ngay sau khi tuyên nên bản án phúc thẩm không thể bị kháng cáo mà chỉ có thể xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm nếu có căn cứ.

Ngoài ra, người kháng cáo phải nộp tạm ứng án phí phúc thẩm trong thời hạn 10 ngày và phải nộp biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

Sau khi đủ các yếu tố, điều kiện về thời hạn, về án phí....kháng cáo, Tòa án sơ thẩm sẽ thông báo về việc kháng cáo và gửi hồ sơ cho Tòa án cấp phúc thẩm trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hết thời hạn kháng nghị và hết thời hạn kháng cáo, người kháng cáo đã nộp cho Tòa án cấp sở thẩm biên lai thu tiền tạm ứng án phí phúc thẩm.

 

3. Ý nghĩa của xét xử phúc thẩm trong vụ án dân sự.

Để đảm bảo và tuân theo Hiến pháp và quy định của Luật Tổ chức Tòa án thì hiện nay chúng có hai chế độ xét xử đó là sơ thẩm và phúc thẩm. Đối với cấp xét xử phúc thẩm, đây được coi là cấp xét xử cuối cùng sau cấp sơ thẩm. Xét xử theo thủ tục phúc thẩm có ý nghĩa đảm bảo và tôn trọng quyền con người quyền công dân trong tố tụng dân sự bên cạnh đó thủ tục cấp phúc thẩm còn cét xử lại những sai lầm trong hoạt động xét xử của Tòa án cấp sơ thẩm, đồng thời cũng tránh xảy ra oai sai trong quá trình xét xử, đảm bảo công bằng cho công dân và tổ chức có liên quan.

Ngoài ra, thủ tục phúc thẩm liên quan đến việc bảo đảm quyền con người trong tố tụng hình sự thì xét xử phúc thẩm còn có ý nghĩa lớn lao trong việc áp dụng một cách đúng đắn và thống nhất pháp luật hiện hành, tránh tình trạng áp dụng pháp luật sai của tòa án cấp sơ thẩm, từ đó giảm thiểu được việc áp dụng pháp luật sai hay hiểu sai về quy định của pháp luật, tại nên cách hiểu và áp dụng pháp luật đúng trong mọi tình huống cụ thể.

Trên đây là bài viết của Luật Minh Khuê về thời hạn xét xử vụ án dân sự phúc thẩm, nếu có vướng mắc liên quan đến vấn đề trên, hãy gọi: 19006162 để được Luật sư tư vấn qua tổng đài trực tuyến.