BỘ CÔNG AN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 04/TB-BCA-V11

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2015

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN HỘI NGHỊ SƠKẾT THỰC HIỆN KẾ HOẠCH SỐ 12593/KHPH-BGTVT-BCA NGÀY 21/11/2013 CỦA LIÊN BỘGIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ CÔNG AN VỀ KIỂM SOÁT TRỌNG TẢI XE

Ngày 24/12/2014, Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tảitổ chức Hội nghị trực tuyến với các địa phương sơ kết thực hiện Kế hoạch số12593/KHPH-BGTVT-BCA ngày 21/11/2013 về “phối hợp thực hiện việc tuần tra, kiểmsoát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải của ô tô vận chuyểnhàng hóa trên đường bộ” (sau đây gọi tắt là Kế hoạch số 12593). Đồng chí ĐinhLa Thăng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và đồngchí Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Côngan đồng chủ trì Hội nghị; dự Hội nghị có các đồng chí lãnh đạo Bộ Giao thôngvận tải, Bộ Công thương, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, lãnh đạo các đơnvị thuộc Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải; đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Xâydựng, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông; tại đầu cầutruyền hình các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có các đồng chí lãnh đạo Ủyban nhân dân, Công an, Sở Giao thông vận tải và một số cơ quan báo chí, đàiphát thanh, truyền hình.

Sau khi nghe báo cáo sơ kết và phát biểu của các đơnvị, địa phương, lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải thống nhất kếtluận như sau:

1. Công tác phối hợp tuần tra, kiểm soát, xử lý cáchành vi vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trênđường bộ thời gian qua đã đạt được nhiều kết quả: các doanh nghiệp vận tải, chủhàng, lái xe đã có ý thức chấp hành tốt hơn các quy định về an toàn giao thôngvận tải nên tình trạng vi phạm chở hàng quá trọng tải đã giảm, nhất là xe chở hàngđường dài; việc xếp hàng đúng trọng tải ngay tại các kho cảng, bến bãi nơi xuấtphát, đã được các doanh nghiệp ký cam kết thực hiện, góp phần bảo đảm trật tự,an toàn giao thông; tai nạn giao thông năm 2014 giảm cả ba tiêu chí.

Dưới sự chỉ đạo quyết liệt của Chính phủ và Ủy banAn toàn giao thông quốc gia, sự phối hợp chặt chẽ giữa Bộ Công an và Bộ Giaothông vận tải, sự lãnh đạo của cấp ủy và Ủy ban nhân dân các cấp, vai trò của Mặttrận Tổ quốc và các bộ, ban, ngành, đoàn thể trong công tác chỉ đạo, điều hànhthực hiện; các cơ quan truyền thông đã tích cực tuyên truyền, vận động tạo sự đồngthuận trong toàn xã hội, đặc biệt là các lực lượng trực tiếp thực hiện như:Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông và các lực lượng khác đã có nhiều cốgắng, khắc phục điều kiện về thời tiết, khó khăn về cơ sở vật chất, tổ chức kiểmsoát 24/24h.

Ngoài việc triển khai lực lượng phối hợp liên ngànhtheo chỉ đạo tại Kế hoạch số 12593, lực lượng Cảnh sát giao thông còn tăng cườngtuần tra kiểm soát, xử lý xe ô tô chở quá trọng tải trên tất cả các tuyếnđường; lực lượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm tạicác điểm giao thông tĩnh. Kết quả trên đã khẳng định quyết tâm của hệ thống chínhtrị và toàn dân trong việc lặp lại trật tự, an toàn giao thông, vì cuộc sống bìnhyên của nhân dân.

2. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, còn một sốtồn tại, đó là:

- Ý thức chấp hành các quy định về vận tải đường bộcủa một bộ phận doanh nghiệp vận tải, chủ hàng, chủ xe, lái xe còn chưa tốt,không chấp hành sự kiểm tra, kiểm soát; dừng, đỗ xe gây cản trở, ùn tắc giaothông, thậm chí còn chống đối lực lượng thi hành công vụ.

- Thời gian đầu, một số đơn vị, địa phương chưathực sự vào cuộc mạnh mẽ, nhất là chỉ đạo của Ban An toàn giao thông còn lúngtúng; xây dựng Quy chế kiểm tra trọng tải xe chưa sát với Kế hoạch 12593; côngtác chuẩn bị từ tập huấn vận hành sử dụng cân, khảo sát vị trí đặt cân, bố tríhạ tải chưa tốt dẫn đến hiệu quả kiểm soát tải trọng xe chưa cao.

- Một số nơi còn có hiện tượng “cò”, “môi giới dẫnxe” xung quanh các điểm kiểm tra lưu động, gây dư luận xấu trong nhân dân. Cơquan Công an đã điều tra, làm rõ một số vụ nhận tiền để dẫn xe quá tải đi vàođoạn đường đang thi công tránh trạm cân; hoặc làm ngơ để xe chở quá tải né,tránh điểm kiểm tra trọng tải...

- Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giaothông trực tiếp thực hiện việc tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàngvượt quá trọng tải ở một số địa phương còn mỏng; vừa phải triển khai thực hiệnKế hoạch số 12593, vừa phải thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàngiao thông; điều kiện về cơ sở vật chất, nơi làm việc, sinh hoạt và kinh phíhoạt động cho lực lượng chức năng còn hạn chế.

3. Qua một năm thực hiện Kế hoạch 12593, có thể rútra một số bài học kinh nghiệm trong phối hợp thực hiện việc tuần tra, kiểmsoát, xử lý hành vi vi phạm chở hàng vượt quá trọng tải của ô tô vận chuyểnhàng hóa trên đường bộ: (1) Trước hết là có sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, chỉđạo quyết liệt của các cấp chính quyền, các bộ, ban, ngành từ Trung ương đếnđịa phương, sự đồng tình ủng hộ của toàn dân thì công tác kiểm tra trọng tải xeô tô mới đạt được hiệu quả cao; (2) Cơ sở vật chất và con người là hai yếu tốcốt lõi, cần được quan tâm, chú trọng đầu tư; (3) Tập trung kiểm soát, xử lýngay tại gốc, nơi xếp hàng hóa lên xe ô tô; (4) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quảnlý nhà nước về vận tải đường bộ, gắn trách nhiệm của cá nhân người đứng đầu cácdoanh nghiệp vận tải nếu để vi phạm chở hàng quá trọng tải...

Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả chỉđạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 95/CĐ-TTg ngày 10/01/2013, Côngdiện số 1966/CĐ-TTg ngày 19/11/2013, Công điện số 16/CĐ-TTg ngày 07/01/2015về chấn chỉnh tình trạng phương tiện vận tải đường bộ vi phạm chở hàng quá tảitrọng và tăng cường kiểm soát tải trọng xe trên đường bộ, Lãnh đạo Bộ Công anvà Bộ Giao thông vận tải yêu cầu các đơn vị, địa phương phải xác định công tácphối hợp thực hiện việc tuần tra, kiểm soát, xử lý hành vi vi phạm chở hàngvượt quá trọng tải của ô tô vận chuyển hàng hóa trên đường bộ là nhiệm vụ trọngtâm, cần được thực hiện thường xuyên, liên tục, bảo đảm sự nghiêm minh của phápluật. Đề nghị Mặt trận Tổ quốc, các ngành, đoàn thể chung tay góp sức, thựchiện đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự, an toàn giao thông. Xử lý vi phạmchở hàng quá trọng tải là vấn đề phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng thamgia giao thông, đòi hỏi phải kiên trì, quyết liệt từ xây dựng hệ thống phápluật đến nhận thức và hành động, từ Trung ương đến địa phương; cần tập trungthực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Kế hoạch số 12593, cụ thể là:

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tậphuấn, vận động chủ xe, chủ hàng, chủ doanh nghiệp và lái xe nắm được các quyđịnh của pháp luật, chỉ đạo của Chính phủ và hoạt động của lực lượng chức năngvề xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở quá trọng tải. Đề nghị Hiệp hội vận tảituyên truyền, vận động các hội viên chấp hành nghiêm túc quy định về trọng tảixe trong hoạt động vận tải, khi tham gia giao thông phải chấp hành nghiêm cácquy định của pháp luật. Tổ chức thực hiện ký cam kết không chở hàng quá trọngtài đối với các doanh nghiệp, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa, thi công xâydựng, khai thác mỏ, các đơn vị kinh doanh khai thác cảng biển, cảng thủy nộiđịa, nhà ga, cảng hàng không còn lại chưa thực hiện ký cam kết... Yêu cầu cácđơn vị này phải quản lý chặt chẽ việc xếp hàng hóa lên xe ô tô ngay tại gốc, đảmbảo đúng trọng tải mới cho xe xuất phát; đồng thời, tăng cường công tác kiểmtra việc chấp hành các nội dung đã ký cam kết.

- Các điểm kiểm tra trọng tải xe lưu động liênngành phải được bố trí kiểm soát, xử lý ngay tại nơi xuất phát hoặc gần khu vựckho, cảng biển, cảng thủy nội địa, bến bãi, nhà ga, mỏ vật liệu, nơi tập kếthàng hóa lên xe ô tô vận tải, để xử lý, ngăn chặn kịp thời trước khi xe lưu thôngtrên đường; đồng thời, đình chỉ hoạt động của các xe tự ý cải tạo, cơi nới kíchthước thùng xe trái quy định. Khẩn trương hoàn thành lắp đặt cân điện tử cốđịnh trên một số tuyến quốc lộ trọng điểm; phối hợp với đơn vị quản lý, khaithác đường cao tốc, triển khai lắp đặt cân tại các Trạm thu phí để xử lý vi phạmquá trọng tải được thuận lợi.

- Ủy ban nhân dân, Ban An toàn giao thông các tỉnh,thành phố phải chỉ đạo phân tích, đánh giá tìm ra nguyên nhân, trách nhiệm giảiquyết của từng lực lượng và có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục ngay những tồntại, khó khăn, vướng, mắc trong xử lý xe quá trọng tải. Đồng thời, báo cáo kịpthời để Ủy ban An toàn giao thông quốc gia và Bộ Công an - Bộ Giao thông vậntải có hướng dẫn, chỉ đạo. Đề nghị đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương, Trưởng ban An toàn giao thông quốc gia và cácBộ. ngành liên quan chỉ đạo và tạo điều kiện cho các lực lượng chức năng thuộc phạmvi thẩm quyền tiếp tục có các biện pháp cụ thể trong quá trình tổ chức thựchiện việc xử lý vi phạm đối với xe ô tô chở hàng quá trọng tải.

- Lãnh đạo, chỉ huy các đơn vị, địa phương phảitrực tiếp kiểm tra, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện để phòng ngừa sai phạm, tiêucực; đồng thời, biểu dương, khen thưởng kịp thời những đơn vị, cá nhân thựchiện tốt, đạt hiệu quả cao. Trong trường hợp cần thiết, Công an địa phương huyđộng các lực lượng Cảnh sát khác theo quy định của Nghị định số 27/2010/NĐ-CPngày 20/3/2010 của Chính phủ và Thông tư số 47/2011/TT-BCA ngày 02/7/2011 của BộCông an, trong việc phối hợp xử lý đối với hành vi cản trở, chống đối, phá hoạicân kiểm tra trọng tải xe; khởi tố điều tra, xử lý các hành vi chống người thihành công vụ, hủy hoại tài sản, đưa, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, “cò”, “môigiới dẫn xe” vượt hoặc né tránh điểm kiểm tra trọng tải xe theo quy định củapháp luật.

- Lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giaothông làm tốt vai trò tham mưu cho lãnh đạo địa phương và tiếp tục thực hiện cóhiệu quả nhiệm vụ đã được phân công trong Kế hoạch số 12593 theo chức năng,nhiệm vụ và quy định của pháp luật; lực lượng Cảnh sát giao thông tăng cườngkiểm tra, kiểm soát, xử lý nghiêm hành vi vi phạm chở hàng quá trọng tải; lựclượng Thanh tra giao thông tăng cường kiểm tra, xử lý vi phạm trọng tải xe tạicác điểm giao thông tĩnh, nơi bốc xếp hàng hóa lên xe ô tô, cấm lưu thông vớicác loại xe không đảm bảo an toàn giao thông, khi lưu thông làm hư hỏng cầuđường.

- Bộ Giao thông vận tải và Bộ Công an tham mưu,hướng dẫn và phối hợp thực hiện, nhất là khâu kiểm tra và xử lý phải thốngnhất, minh bạch, đảm bảo kịp thời. Chú ý vai trò tham mưu và phối hợp trao đổithông tin về công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, kiểm soát trọng tảixe giữa Bộ Công an và Bộ Giao thông vận tải, các lực lượng tham gia. Cục Cảnhsát giao thông, Bộ Công an chủ trì, phối hợp với các đơn vị chức năng của ngànhgiao thông vận tải nghiên cứu, đề xuất xây dựng phim khoa giáo hướng dẫn quytrình kiểm tra trọng tải xe để tập huấn và phổ biến trong cả nước.

- Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các đơn vị chứcnăng của Bộ phối hợp với các ngành liên quan triển khai thực hiện nghiêm túcNghị định số 86/2014/NĐ-CP ngày 10/9/2014 của Chính phủ quy định về kinh doanhvà điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô; tiếp tục nâng cao hiệu quả, hiệulực quản lý Nhà nước về vận tải đường bộ, siết chặt công tác quản lý cấp giấyphép lưu hành xe vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng, công tác kiểm định xecơ giới, kiên quyết không đăng kiểm đối với các xe tự ý cải tạo kích thước thùngxe. Rà soát, cắm đầy đủ và phù hợp các biển báo đường bộ, tải trọng cầu, đường đểngười tham gia giao thông chấp hành. Tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ các giảipháp, nâng cao chất lượng các phương thức vận tải đường sắt, đường biển, đườngthủy nội địa và hàng không để giảm áp lực vận tải đường bộ.

- Về các đề xuất, kiến nghị củacác đơn vị, địa phương: Bộ Công an, Bộ Giao thông vận tải và Ủy ban an toàngiao thông Quốc gia tiếp thu báo cáo Chính phủ và sẽ chỉ đạo các đơn vị chứcnăng nghiên cứu giải quyết theo thẩm quyền.

- Đề nghị Ban An toàn giao thôngcác tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương căn cứ Công điện số 2620/CĐ-TTg ngày19/12/2014 của Thủ tướng Chính phủ; Công điện số 108/CĐ-BGTVT ngày 05/12/2014của Bộ Giao thông Vận tải; Kế hoạch số 373/KH-BCA-C61 ngày 18/12/2014 của BộCông an để có kế hoạch và tổ chức thực hiện có hiệu quả, bảo đảm trật tự, antoàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán Ất Mùi và Lễ hội xuân - Năm 2015.

Bộ Công an thông báo ý kiến chỉ đạocủa lãnh đạo Bộ Giao thông vận tải và và Bộ Công an để các cơ quan, đơn vị, địaphương phối hợp và thực hiện.

Nơi nhận:
- Đ/c Phó Thủ tướng Chính phủ,
Chủ tịch UBATGTQG (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng BCA (để báo cáo);
- Đ/c Bộ trưởng BGTVT (để báo cáo);
- Bộ GTVT (để p/h chỉ đạo);
- UBATGTQG (để p/h chỉ đạo);
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h chỉ đạo);
- Ban ATGT các tỉnh, thành phố trực thuộc TW (để p/h chỉ đạo);
- Công an các đơn vị, địa phương (để thực hiện);
- Lưu: VT, V11 (P3).

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Thượng tướng Lê Quý Vương