ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 08/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 01 năm 1983

THÔNG BÁO

VỀMỘT SỐ VẤN ĐỀ QUẢN LÝ THỊ TRƯỜNG

Tại cụôc họp với lãnh đạo các ngànhphân phối, lưu thông sáng ngày 14-01-1983, Thường trực Ủy ban Nhân dân thànhphố có ý kiến chỉ đạo một số vấn đề sau đây :

1. Về lương thực : Sở Lương thựccùng Công ty Kinh doanh lương thực cần tổ chức hợp đồng chặt chẽ với các tỉnh vàvới ngành vận tải, bảo đảm tăng nhanh tốc độ tiếp nhận lương thực theo kế hoạch.Cần nắm chắc và quản lý tốt hơn nữa giá lương thực trong hệ thống kinh doanh.Sở Lương thực phải cùng với các quận, huyện tổ chức kiểm tra hoạt động của cácđại lý bán gạo, uốn nắn những sai sót về giá bán ra, và không để cho các đại lýbán gạo tự tiện kinh doanh trái phép các mặt hàng khác.

Hiện nay có nhiều nguồn bột mì từcác tỉnh chạy về thành phố. Ban Quản lý thị trường cần phối hợp với Công ty kinhdoanh Lương thực thành phố tổ chức thu mua quản lý tốt các nguồn bột mì, khôngđể xảy ra việc móc nối, mua bán trái phép.

2. Hiện nay có một số xí nghiệp đòinhận tiền một khi thanh toán, nếu trả bằng tiền mặt thì được giảm 20% so vớitổng số tiền thanh toán bằng chuyển khoản. Đây là việc làm trái nguyên tắc. Yêucầu ngành Tài chánh, Ngân hàng lưu ý trong công tác quản lý và thủ trưởng cácngành thông báo cho các đơn vị trực thuộc phải chấm dứt việc này.

3. Liên hiệp xí nghiệp Rượu bia tựtiện nâng giá bia từ 7 đồng lên 14 đồng/chai trong khi chưa có quyết định củaỦy ban Vật giá Trung ương. Đề nghị Ủy ban Vật giá thành phố can thiệp.

TL. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
CHÁNH VĂN PHÒNG
Trần Quốc Gia