BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11155/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2014

THÔNGBÁO

VỀ KẾT QUẢPHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóaxuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan,kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đốivới hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối vớihàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 củaBộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hànhBiểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịuthuế;

Trên cơ sở kết quả phântích của Trung tâm phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu chi nhánh TP. HồChí Minh tại thông báo 1994/TB-PTPLHCM ngày 29/08/2014 và đề nghị của Cụctrưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa nhưsau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hỗn hợp các chất thơm dùng sản xuất nhang muỗi - Hương Pure Joy (Fragrance Pure Joy).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Fumakilla Việt Nam. Địa chỉ: số 7, đường 15A, KCN Biên Hòa 2, TP. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. MST: 3600243747.

3. Số, ngày tờ khai hải quan; 10007758575/E31 ngày 23/07/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Biên Hòa - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Hỗn hợp chất thơm: 4-tert-butycyclohexyl) acetate, Linalool, Acetic acid benzyl ester, n-Hexyl acetate, 2,6-Dimethyl - 7- octen-2-ol... và Diethyl phthalate, dạng lỏng.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Fragrance Pure Joy

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Hỗn hợp chất thơm: 4-tert-butycyclohexyl) acetate, Linalool, Acetic acid benzyl ester, n-Hexyr acetate, 2,6-Dimethyl - 7- octen-2-ol... và Diethyl phthalate, dạng lỏng.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin. Nhà sản xuất: không rõ thông tin.

thuộc nhóm 33.02 "Hỗn hợp các chất thơm và các hỗn hợp (kể cả dung dịch cồn) với thành phần chủ yếu gồm một hoặc nhiều các chất thơm này, dùng làm nguyên liệu thô trong công nghiệp; các chế phẩm khác làm từ các chất thơm, dùng cho sản xuất đồ uống"; mã số 3302.90.00 " - Loại khác", tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kểtừ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái