Công văn

CÔNG VĂN

CỦA TỔNGCỤC TIÊU CHUẨN ĐO LƯỜNG CHẤT LƯỢNG
SỐ 1149/TĐC-THPC NGÀY 29 THÁNG 10 NĂM 2001 VỀ GIẤY XÁC NHẬN ĐỦ ĐIỀU KIỆN GIÁMĐỊNH HÀNG HOÁ PHỤC VỤ QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC

Căn cứ Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giámđịnh hàng hoá.

Căn cứ Thông tư số 45/2001/TT-BKHCNMT ngày 25 tháng 7 năm 2001 của Bộ Khoa học - Công nghệ và môitrường hướng dẫn thực hiện khoản 3 Điều 16 Nghị định số 20/1999/NĐ-CP ngày 12tháng 4 năm 1999 của Chính phủ về kinh doanh dịch vụ giám định hàng hoá;

Sau khi kiểm tra cácđiều kiện được quy định. Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng thông báo:

1. Xác nhân Công ty TNHH Giám định hàng hoá Bách Việt(BAVICONTROL). (Địa chỉ: Số 8A Phan Ngữ, Phường Đa Ka0, Quận 1-TP Hồ Chí Minh.Tel: 088297234 - Fax: 08 8206290 - E-mail: [email protected]) đủ điềukiện giám định phục vụ quản lý Nhà nước đối với hàng hoá (thuộc Danh mục hànghoá xuất nhập khẩu Việt Nam được nêu cụ thể trong phụ lục kèm theo.

2. Thông báo này không thay thế văn bản trưng cầu giám địnhcủa cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thông báo này có giá trị 2 năm kể từ ngày ký.


DANH MỤC HÀNG HOÁ

(Kèmtheo Giấy xác nhận số 1149/TĐC-THPC ngày 29/10/2001
của Tổng cục Tiêu chuẩn đo lường chất lượng)

TT

Nhóm hàng hoá

Chương (HS)

Mã số nhóm hàng hoá

Lĩnh vực giám định

1

Nồi hơi đun sưởi; máy công cụ, trang thiết bị cơ khí....

84

1.1

Các loại máy bơm chất lỏng

8413.8414

Tên gọi, số lượng, tình trạng chất lượng, tính đồng bộ, trị giá, thông số kỹ thuật

1.2

Máy điều hoà không khí, máy làm lạnh

8415, 8418

- nt -

1.3

Các loại máy giặt

8450

- nt -

1.4

Nồi hơi, máy công cụ, trang thiết bị cơ khí

8402 8412

8419 8449

8451 8485

- nt -

2

Máy móc, thiết bị điện....

85

2.1

Động cơ điện, máy phát điện, biến thế

8501 8504

Tên gọi, số lượng, tình trạng chất lượng, tính đồng bộ, trị giá, thông số kỹ thuật

2.2

Dụng cụ điện gia đình

8516,10.008516.90

- nt -

3

Xe có động cơ các loại

87

87018716

Tên gọi, số lượng, tình trạng chất lượng, tính đồng bộ, trị giá, thông số kỹ thuật