BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 11576/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 24 tháng 9 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤTKHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị địnhsố 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việc phân loại hànghóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thôngtư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hảiquan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lýthuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuếđối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu ViệtNam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc banhành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàngchịu thuế;

Trên cơ sở kếtquả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK - Chi nhánh TP. HồChí Minh tại thông báo số 1963/TB-PTPLHCM ngày 28/8/2014 và đề nghị của Cụctrưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa nhưsau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 2: Chế phẩm thấm ướt hoạt động bề mặt cation và ion dạng lỏng - BLUEFOAM CLM.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Sopura Đông Nam á; Đ/c: Lô 24, KCX & CN Linh Trung III, An Tịnh, Trảng Bàng, Tây Ninh; MST: 3901110236.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10007040106/A41 ngày 16/7/2014 tại Chi cục HQ Quản lý hàng Đầu tư (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chế phẩm hoạt động bề mặt dạng cation và non-ion. Thành phần gồm chất hoạt động bề mặt, sodium hydroxide. Dạng lỏng

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Bluefoam CL-M.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chế phẩm hoạt động bề mặt dạng cation và non-ion. Thành phần gồm chất hoạt động bề mặt, sodium hydroxide. Dạng lỏng

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin. Nhà sản xuất: không rõ thông tin.

thuộc nhóm 3402 "Chất hữu cơ hoạt động bề mặt (trừ xà phòng); các chế phẩm hoạt động bề mặt, các chế phẩm dùng để giặt, rửa (kể cả các chế phẩm dùng để giặt, rửa phụ trợ) và các chế phẩm làm sạch, có hoặc không chứa xà phòng, trừ các loại thuộc nhóm 3401", mã số 3402.90.15 ---- Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo nàycó hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái