BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12185/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 08 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK-Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2274/TB-PTPLHCM-14 ngày 24/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổngcục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Giấy lớp mặt TEST LINER, làm từ bột giấy tái chế, định lượng 140 GSM, kích thước rộng (175, 180, 185, 190, 195, 200, 210, 215, 220 cm), đường kính 117 cm, dạng cuộn, chưa gia công tráng phủ, mới 100% (Mục 1).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH King Group; Địa chỉ: Km 2087+550, Quốc lộ 1A, thị trấn Cái Tắc, Châu Thành A, Hậu Giang; Mã số thuế: 6300072013

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10006637433/A12 ngày 15/7/2014 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Sài Gòn KVI- Cục Hải quan TP.Hồ Chí Minh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Kraft lớp mặt không tráng phủ, thành phần bột giấy hóa học trên 80%, lớp bề mặt làm bằng bột giấy tẩy trắng, lớp đế từ bột chưa tẩy trắng, định lượng 141 g/m2, độ bục 625 kPa, dạng cuộn, chiều rộng 175 cm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: TEST LINER PAPER KS 140.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Kraft lớp mặt không tráng phủ, thành phần bột giấy hóa học trên 80%, lớp bề mặt làm bằng bột giấy tẩy trắng, lớp đế từ bột chưa tẩy trắng, định lượng 141 g/m2, độ bục 625 kPa, dạng cuộn, chiều rộng 175 cm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Siam Kraft Industry Co.,Ltd- Thái Lan

thuộc nhóm 48.04 "Giấy và bìa kraft không tráng, ở dạng cuộn hoặc tờ, trừ loại thuộc nhóm 48.02 hoặc 48.03", phân nhóm " - Kraft lớp mặt" mã số 4804.19.00 " -- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái