BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12248/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK CN. TP. Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2200/TB-PTPLHCM ngày 18.9.2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 5 PLTK Thép cơ khí không hợp kim, dạng thanh tròn (Carbon Steels bar JIS G4051 S55C), dài 2.94m, dùng sx kìm. Đường kính 13mm.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Phú Cơ.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10009964301/A12 , ngày 13.8.2014 tại Chi cục HQ KCN Trảng Bàng, Cục HQ Tây Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép không hợp kim (hàm lượng C =0,454% tính theo trọng lượng), dạng thanh, cán nóng, mặt cắt ngang hình tròn. Kích cỡ: (Ø13x2940)mm.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Carbon Steels bar JIS G4051 S55C.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim (hàm lượng C =0,454% tính theo trọng lượng), dạng thanh, cán nóng, mặt cắt ngang hình tròn. Kích cỡ: (Ø13x2940)mm.

Ký, mã hiệu, chủng loại: JIS G4051 Nhà sản xuất: China Steel Corp. S55C.

thuộc Nhóm 7214: Sắt hoặc thép không hợp kim ở dạng thanh và que khác, mới chỉ qua rèn, cán nóng, kéo nóng hoặc ép đùn nóng, kể cả công đoạn xoắn sau khi cán; Phân nhóm: - Loại khác; Phân nhóm 7214.99: -- Loại khác; Mã số 7214.99.90: - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái