BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12289/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm phântích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu tại thông báo 1248/TB-PTPL ngày15/09/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báokết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Hỗn hợp hóa chất dùng làm nguyên liệu để sản xuất kem bôi da (trọng lượng 26kg/kiện).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Công nghệ Sinh học Sức sống Mới. Địa chỉ: số 51 lô M2 khu Đô thị Yên Hòa, P. Yên Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội. MST: 0106362232.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10010106950/A12 ngày 14/08/2014 đăng ký tại Chi cục HQ CK Móng Cái - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Hỗn hợp chứa Cetyl alcol, este của glyceryl với axit béo, Vitamin E, Polysorbate... (mẫu không thỏa mãn Chú giải 3 Chương 33).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Hỗn hợp hóa chất dùng làm nguyên liệu để sản xuất kem bôi da (trọng lượng 26kg/kiện)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng:

Hỗn hợp chứa Cetyl alcol, este của glyceryl với axit béo, Vitamin E, Polysorbate.... (mẫu không thỏa mãn Chú giải 3 Chương 33).

Ký, mã hiệu, chủng loại: không có thông tin. Nhà sản xuất: không rõ thông tin.

thuộc nhóm 38.24 "Chất gắn đã điều chế dùng cho các loại khuôn đúc hoặc lõi đúc; các sản phẩm và chế phẩm hoá học của ngành công nghiệp hóa chất hoặc các ngành công nghiệp có liên quan (kể cả các sản phẩm và chế phẩm chứa hỗn hợp các sản phẩm tự nhiên), chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác", phân nhóm 3824.90 " - Loại khác", mã số 3824.90.99 "--- Loại khác ", tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái