B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------
-

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12562/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK tại thông báo số 1313/TB-PTPL ngày 01/10/2014 và đềnghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loạihàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Cao sâm (GINSENOSIDES) In house Standard, nguyên liệu sản xuất thuốc tân dược; Batch no 140616 NSX 16.06.2014 HSD 15.06.2016 Hãng sx KAMP PHARMACY CO., LTD.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Hóa Dược Quốc Tế Phương Đông - Địa chỉ: Số 7, Ngõ 39/1, Phố Pháo Đài Láng, Phường Láng Thượng, Quận Đống Đa, Hà Nội; MST: 0102157916.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10004974826/A11 ngày 27/6/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan CK Hữu Nghị - Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Chất chiết xuất từ sâm trên chất mang là tinh bột biến tính, dạng bột, nguyên liệu sản xuất thuốc.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: GINSENOSIDES

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Chất chiết xuất từ sâm trên chất mang là tinh bột biến tính, dạng bột, nguyên liệu sản xuất thuốc.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: KAMP PHARMACY CO., LTD.

thuộc nhóm 13.02 "Nhựa và các chiết xuất khác từ thực vật; chất pectic, muối của axit pectinic, muối của axit pectic; thạch, các chất nhầy và các chất làm đặc, làm dày khác, đã hoặc chưa cải biến, thu được từ các sản phẩm thực vật" phân nhóm " — Nhựa và các chất chiết xuất từ thực vật", phân nhóm 1302.19 "- - Loại khác ", mã số 1302.19.30 " - - - Chiết xuất khác để làm thuốc " tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái