BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12565/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK- Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh theo Thông báosố 2329/TB- PTPLHCM ngày 26/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhậpkhẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: (Mục 5 TK): Dây thép không hợp kim, chưa tráng phủ mạ- High Carbon Steel Wire SWPB Ø 6.7 - dùng để sx lò xo.

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Yang Ching Enterprise (Việt Nam); Địa chỉ: KCN Hố Nai, huyện Trảng Bom, tỉnh Đồng Nai; MST: 3600564476.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10009418430/A12 ngày 08/8/2014 tại Chi cục Hải quan Thống Nhất (Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Dây thép không hợp kim (hàm lượng c≈0,75% tính theo trọng lượng), cán nguội, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: Ø6,7mm x cuộn.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: High Carbon Steel Wire SWPB.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Dây thép không hợp kim (hàm lượng c≈0,75% tính theo trọng lượng), cán nguội, không sơn, phủ, mạ hoặc tráng. Kích cỡ: Ø 6,7mm x cuộn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: JIS G3502 Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc nhóm 7217 Dây của sắt hoặc thép không hợp kim, phân nhóm 7217.10 - Không được mạ hoặc tráng, đã hoặc chưa được đánh bóng, phân nhóm -- Có hàm lượng carbon từ 0,6% trở lên tính theo trọng lượng, mã số 7217.10.39 --- Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái