BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12762/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 2334/TB-PTPLHCM ngày 26/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: PROTIGEN - F100 (Đạm Đậu nành) (Nhập khẩu theo thông tư 26/TT-BNNPTNT ).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Dinh Dưỡng á Châu (VN) - Địa chỉ: Xã Bắc Sơn, Huyện Trảng Bom, Đồng Nai; MST: 3600233805.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 1568/NKD05 ngày 21/4/2014 đăng ký tại Chi cục Hải quan Thống Nhất - Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Bột đậu nành đã lên men với hàm lượng protein ( ≈ 51%), chất béo (≈ 0,8%) dùng bổ sung đạm trong thức ăn chăn nuôi.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: PROTIGEN - F100.

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Bột đậu nành đã lên men với hàm lượng protein (≈ 51%), chất béo (≈ 0,8%) dùng bổ sung đạm trong thức ăn chăn nuôi

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Great Wall Enterprise Co., Ltd.

thuộc nhóm 23.09 "Chế phẩm dùng trong chăn nuôi động vật", phân nhóm 2309.90 " - Loại khác", mã số 2309.90.20 " - - Chất tổng hợp, chất bổ sung thức ăn hoặc thêm vào thức ăn" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái