BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12764/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 2287/TB-PTPLHCM ngày 24/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai, báo: Nhôm hợp kim được cán phẳng, dạng lá, dùng sản xuất lon nhôm dày (0,275x1443,8)mm, Aluminium bodystock alloy 3104 temper, H19 (net: 40,148 tấn)

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH bao bì nước giải khát Crown Đồng Nai; Đ/c: Số 4 KCN Tam Phước, Biên Hòa, Đồng Nai; MST: 3601010551

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10010102282/A12 ngày 14/8/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Long Thành - Cục Hải quan Đồng Nai

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Nhôm hợp kim ở dạng tấm, lá và dải, được cán phẳng, chưa phủ, mạ, tráng, dạng cuộn, kích thước: (0,275x1443,8)mm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Aluminium bodystock alloy 3104 temper H19

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Nhôm hợp kim ở dạng tấm, lá và dải, được cán phẳng, chưa phủ, mạ, tráng, dạng cuộn, kích thước: (0,275x1443,8)mm

Ký, mã hiệu, chủng loại: H19 Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 76.06 "Nhôm ở dạng tấm, lá và dải, chiều dày trên 0,2 mm" phân nhóm "- Hình chữ nhật (kể cả hình vuông); phân nhóm 7606,12 "- - Bằng nhôm hợp kim", mã số 7606.12.10 " --- Để làm lon kể cả để làm phần nắp và làm phần móc mở nắp lon, dạng cuộn" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái