BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 12767/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK, Chi nhánh TP Hồ Chí Minh tại thông báo số 2311/TB-PTPLHCM ngày 26/9/2014 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cụcHải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Dây đai thép sơn màu xanh dương, bản rộng 25mm, độ li 0,9mm

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH một thành viên ống thép Hòa Phát Bình Dương; Đ/c: Lô M, đường 26, KCN Sóng Thần 2, Dĩ An, Bình Dương; MST: 3700906187

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10012606370/A11 ngày 08/09/2014 đăng ký tại Chi cục HQ Cảng Sài Gòn KVI - Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Thép không hợp kim cán phẳng, bề mặt ngoài của mẫu đã được sơn màu xanh, dạng cuộn, kích thước: (0,9 x 25)mm

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Steel strapping

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép không hợp kim cán phẳng, bề mặt ngoài của mẫu đã được sơn màu xanh, dạng cuộn, kích thước: (0,9 x 25)mm

Ký, mã hiệu, chủng loại: GB/T25820-2010 Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 72.12 "Các sản phẩm sắt hoặc thép không hợp kim cán phẳng, có chiều rộng dưới 600mm, đã phủ, mạ hoặc tráng"; phân nhóm 7212.40 - Được sơn, quét vécni hoặc phủ plastic; mã số 7212.40.10 - - Dạng đai và dải, chiều rộng không quá 400 mm tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái