BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 13047/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂNLOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hảiquan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuấtkhẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chínhhướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu,nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việcban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuếxuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK-Chi nhánh tại TP. Hồ Chí Minh tại thông báo số 2256/TB-PTPLHCM-14 ngày 19/9/2014, công văn 03- 14/TCHQ-VW ngày 13/10/2014 củaCông ty TNHH Thế Giới Việt và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hảiquan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Gốc cây địa hoàng (Rehmania) (đã sấy khô, dùng làm nước uống) (Mục 1).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thế Giới Việt; Địa chỉ: Lô A5, A6, A7 khu AI, KCN Giao Long, An Phước, Châu Thành, Bến Tre; Mã số thuế: 1300463339.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10007283006/E31 ngày 18/7/2014 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Mỹ Tho-Cục Hải quan tỉnh Long An.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Rễ địa hoàng (rehmaniae Root) đã sấy khô, dùng để sản xuất trà thảo mộc với hàm lượng: 0,005% đến 0,1%.

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Rehmania Root (sheng di huang).

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Rễ địa hoàng (rehmaniae Root) đã sấy khô, dùng để sản xuất trà thảo mộc với hàm lượng: 0,005% đến 0,1%.

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin. Nhà sản xuất: không có thông tin

thuộc nhóm 12.11 "Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hoa và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, hoặc các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột", phân nhóm 1211.90 " - Loại khác", phân nhóm "-- Loại khác", mã số 1211.90.99 "--- Loại khác" tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái