BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 13544/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠIĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003của Chính phủ quy định về việc phân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căn cứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan;thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu và quản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việcphân loại hàng hóa, áp dụng mức thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày 14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hànhDanh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính về việc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểuthuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặt hàng chịu thuế;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phântích phân loại hàng hóa XNK (Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh) tại thông báo số 2292/TB-PTPLHCM ngày 26/9/2014, công văn 04- 14/TCHQ-VW ngày 29/10/2014 của Côngty TNHH Thế Giới Việt và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quanthông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Lá Cò Ke (Đã sấy khô, dùng làm nước uống) (Mục 4).

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Thế Giới Việt; Địa chỉ: Lô A5, A6, A7 khu AI, KCN Giao Long, An Phước, Châu Thành, Bến Tre; Mã số thuế: 1300463339.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10007282365/A12 ngày 18/7/2014 tại Chi cục Hải quan CK Cảng Mỹ Tho-Cục Hải quan tỉnh Long An.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Lá của cây cò ke đã sấy khô (Theo công văn của doanh nghiệp công dụng dùng làm trả thảo mộc).

5. Kết quả phân loại:

Tên thương mại: Paniculale Microcos Leaf (bu zha ye);

Tên gọi theo cấu tạo: Lá của cây cò ke đã sấy khô;

Công dụng: Dùng làm trà thảo mộc

Ký, mã hiệu, chủng loại: Không có thông tin.

Nhà sản xuất: Foshan Fengliaoxing Medicinal Herbs Co., Ltd.

thuộc nhóm 12.11 “Các loại cây và các bộ phận của cây (kể cả hạt và quả), chủ yếu dùng làm nước hoa, làm dược phẩm hoặc thuốc trừ sâu, thuốc diệt nấm, hoặc các mục đích tương tự, tươi hoặc khô, đã hoặc chưa cắt, nghiền hoặc xay thành bột”, phân nhóm 1211.90 “- Loại khác”, phân nhóm “- - Loại khác”, mã số 1211.90.99 “- - - Loại khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để b/cáo);
- Cục HQ các tỉnh, thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Cảng Mỹ Tho (Cục Hải quan Long An);
- Trung tâm PTPL HH XNK và các chi nhánh;
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-PL-Trung (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái