Thông báo

THÔNG BÁO

CỦA VĂNPHÒNG CHÍNH PHỦ SỐ 136/TB-VPCP
NGÀY 08 THÁNG 8 NĂM 2002 KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN MẠNH CẦM VỀ THỰCHIỆN CƠ CHẾ, CHÍNH SÁCH
QUẢN LÝ SẢN XUẤT, LẮP RÁP VÀ NHẬP KHẨU LINH KIỆN
XE HAI BÁNH GẮN MÁY

Ngày 02 tháng 8 năm2002, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm đã họp để nghe các Bộ: Côngnghiệp, Tài chính và Tổng cục Hải quan báo cáo tình hình triển khai thực hiệnQuyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủvề việc quản lý sản xuất lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xe máy và việc quyếttoán thuế theo tỷ lệ nội địa hoá đối với sản xuất, lắp ráp xe hai bánh gắn máynăm 2001 theo Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Văn phòngChính phủ. Sau khi nghe báo cáo và kiến nghị của Bộ Tài chính, Bộ Công nghiệpvà Tổng cục Hải quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Mạnh Cầm đã kết luận như sau:

1. Yêu cầu các Bộ, ngành chỉ đạo thực hiện khẩn trương và cóhiệu quả cơ chế, chính sách quản lý sản xuất, lắp ráp và nhập khẩu linh kiện xehai bánh gắn máy năm 2002 theo đúng quy định tại Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2002 của Thủ tướng Chính phủ, không để ảnh hưởng đến hoạtđộng sản xuất, kinh doanh bình thường của doanh nghiệp.

Bộ Giao thông vận tải báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày15 tháng 8 năm 2002 về kết quả triển khai các công việc của Bộ được giao tạikhoản 5 Điều 1 Quyết định số 38/2002/QĐ-TTg ngày 14 tháng 3 năm 2002 của Thủtướng Chính phủ.

2. Đồng ý với đề nghị của Bộ Tài chính về phương án phân bổsố lượng bộ linh kiện xe hai bánh gắn máy nhập khẩu năm 2002 nêu tại điểm 1,Công văn số 77TC/TCT ngày 01 tháng 8 năm 2002. Giao Bộ Thương mại chủ trì, phốihợp với các Bộ, ngành liên quan triển khai thực hiện.

3. Cho phép doanh nghiệp nợ thuế nhập khẩu bộ linh kiện xehai bánh gắn máy nhập khẩu trong năm 2001 được giãn thời hạn truy nộp thuế vớicác điều kiện sau:

a. Doanh nghiệp có số nợ thuế phải truy nộp từ 5 tỷ đồng trởlên và được Bộ Tài chính kiểm tra, xác nhận thực tế không có khả năng trả nợmột lần theo quy định của pháp luật thuế:

b. Doanh nghiệp phải nộp ngay ít nhất là 30% số thuế còn nợcủa năm 2001 theo kế hoạch trả nợ đã được Bộ Tài chính chấp thuận.

c. Doanh nghiệp không có những vi phạm nêu tại các tiết c, dvà đ điểm 1 Thông báo số 99/TB-VPCP ngày 06 tháng 6 năm 2002 của Văn phòngChính phủ, thông báo kết luận của Thủ tướng Chính phủ về vấn đề thực hiện chínhsách nội địa hoá xe hai bánh gắn máy.

d. Về thời hạn được giãn nợ thuế năm 2001, nếu vượt quá thờihạn quy định của Luật thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu, giao Bộ trưởng Bộ Tàichính thừa uỷ quyền Thủ tướng Chính phủ báo cáo xin phép Uỷ ban Thường vụ Quốchội trước khi thực hiện.

4. Giao Bộ Công nghiệp chủ trì, phối hợp với các Bộ: Khoahọc, Công nghệ và Môi trường, Giao thông vận tải, Tài chính, Thương mại và Tổngcục Hải quan nghiên cứu, ban hành quy định về xe hai bánh gắn máy sản xuấttrong nước được mang thương hiệu Việt Nam (MADE IN VIET NAM) trước ngày 31tháng 8 năm 2002; tổ chức kiểm tra, đánh giá thực trạng tình hình sản xuất xehai bánh gắn máy của Công ty trách nhiệm hữu hạn thương mại và công nghệ(T&T), Công ty cổ phần đầu tư sản xuất động cơ, phụ tùng và lắp ráp ôtô, xemáy LISOHAKA, Công ty xuất nhập khẩu và chuyển giao công nghệ Việt Nam(VIAGIMEX) mà Uỷ ban nhân dân các tỉnh Hải Hưng, Hà Tây và Liên minh các Hợptác xã Việt Nam đề nghị được công nhận là xe mang thương hiệu Việt Nam, báo cáoThủ tướng Chính phủ quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan, địa phươngbiết, thực hiện.