BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 14707/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓAXUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căncứ Nghị định số 06/2003/NĐ-CP ngày 22/1/2003 của Chính phủ quy định về việcphân loại hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu;

Căncứ Thông tư số 128/2013/TT-BTC ngày 10/9/2013 của Bộ Tài chính hướng dẫn về thủtục hải quan, kiểm tra giám sát hải quan; thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu vàquản lý thuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 49/2010/TT-BTC ngày 12/4/2010 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc phân loại hàng hóa, áp dụng mứcthuế đối với hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu; Thông tư số 156/2011/TT-BTC ngày14/11/2011 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhậpkhẩu Việt Nam; Thông tư số 164/2013/TT-BTC ngày 15/11/2013 của Bộ Tài chính vềviệc ban hành Biểu thuế xuất khẩu, Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi theo danh mục mặthàng chịu thuế;

Trêncơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa XNK CN. TP.Hồ Chí Minh tại Thông báo số 2843/TB-PTPLHCM ngày 18.11.2014 và đề nghị củaCục trưởng Cục Thuế XNK, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóanhư sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Mục 1, 2 PLTK Thép hợp kim Bo, cán phẳng dạng cuộn được mạ hoặc tráng kẽm bằng pp điện phân Electro Galvanised Steel in Coil (Alloy Steel). Size (mm): 0.80x1195xC và 1.60x1214xC Standard/Spec: JIS G3313 Secc

2. Đơn vị nhập khẩu: Công ty TNHH Trung tâm gia công Posco Việt Nam.

3. Số, ngày tờ khai hải quan: 10016919545/A12 , ngày 17.10.2014 tại Chi cục HQ Nhơn Trạch, Cục Hải quan tỉnh Đồng Nai.

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa:

Thép hợp kim Bo (B>0,0008%), cán phẳng, cán nguội, bề mặt ngoài được mạ kẽm bằng phương pháp điện phân. Kích cỡ: (0,8x1195)mm x cuộn và (1,6x1214)mm x cuộn.

5. Kết quả phân loại;

Tên thương mại: Electro Galvanised Steel in Coil (Alloy Steel)

Tên gọi theo cấu tạo, công dụng: Thép hợp kim Bo (B>0,0008%), cán phẳng, cán nguội, bề mặt ngoài được mạ kẽm bằng phương pháp điện phân. Kích cỡ: (0,8x1195)mm x cuộn và (1,6x1214)mm x cuộn.

Ký, mã hiệu, chủng loại: không rõ thông tin Nhà sản xuất: không rõ thông tin

thuộc Nhóm 7225: Thép hợp kim khác được cán phẳng, có chiều rộng từ 600mm trở lên; Phân nhóm: - Loại khác; Phân nhóm 7225.91: Được mạ kẽm bằng phương pháp điện phân; Mã số 7225.91.90: - Loại khác tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam và mã số 9811.00.00 tại Biểu thuế nhập khẩu ưu đãi.

Thôngbáo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNGNguyễn Dương Thái