ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 150/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 1986

THÔNG BÁO

VỀVIỆC CHỈ ĐẠO CỦA TT/UBND THÀNH PHỐ TRONG GIAO BAN VỀ VIỆC ỔN ĐỊNH TÌNH HÌNHPPLT THÀNH PHỐ

Ngày 05-9-1986, Thường trực Ủyban nhân dân thành phố đã chủ trì giao ban về việc thực hiện đề án ổn định tìnhhình phân phối lưu thông thành phố trong những tháng cuối năm.

Sau khi nghe các đồng chí Chủtịch quận và Giám đốc các sở báo cáo tình hình, đồng chí Phan Văn Khải, Chủtịch Ủy ban nhân dân thành phố đã chỉ thị như sau :

1. Các quận, huyện phải lập ngaybộ phận chỉ đạo thực hiện đề án ổn định phân phối lưu thông do Chủ tịch hoặcPhó Chủ tịch Ủy ban nhân dân phụ trách phân phối lưu thông quận, huyện làmTrưởng ban torng đó có các thành viên Công an, Quản lý thị trường, Tài chánh,Ngân hàng, Vật giá, Thương nghiệp, Hợp tác xã, Dịch vụ, Trọng tài kinh tế…

Mỗi quận, huyện, ngành, sở phảicó đề án kế hoạch từ nay đến cuối năm và kế hoạch cụ thể hàng tháng nhằm thựchiện cho được đề án của Ủy ban nhân dân thành phố.

2. Phải kiên quyết với nhữnghoạt động kinh doanh sai chức năng, mua đi bán lại, qua nhiều tay nhiều nấc đểnâng giá thu chênh lệch. Bất cứ cơ quan, đơn vị nào bán hàng cho tư thương phảixử lý nghiêm khắc. Công an thành phố hoàn tất các hồ sơ đề nghị Viện Kiểm sátđưa ra xử ngay một số vụ tuồn hàng cho tư thương nâng giá, phá giá, lũng đoạnthị trường, phá hoại kinh tế. Các cơ quan thông tin, báo chí cần đẩy mạnh tuyêntruyền về chống tiêu cực trong lĩnh vực phá hoại kinh tế, phá rối thị trường.

Hợp tác xã tiêu thụ cũng là 1khu vực khá lộn xộn, phải được chấn chỉnh, củng cố, trước mắt phải chấm dứt việcđể tư thương lủng đoạn hợp tác xã. Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố sẽ cóvăn bản về vấn đề này. Các quận, huyện phải kiểm tra lại hoạt động của tất cảcác xí nghiệp đời sống, xí nghiệp hợp doanh trên địa bàn báo cáo cho Ủy bannhân dân thành phố và thông báo cho ngành quản lý. Phải chấm dứt việc sản xuấttrái cay lên men không đủ phẩm chất.

Hiện nay việc rối loạn về giácả, tuy có tác động của quy luật cung cầu nhưng chưa đáng ngại bằng sự tác độngcủa các hoạt động rối loạn trong kinh doanh mua bán, đầu cơ tích trữ, nâng giáphá giá. Trước mắt, cấm ngay việc bán thu ngoại tệ ở Cửa hàng Intershop. Côngty Du lịch chỉ bán hàng thu ngoại tệ đối với khách quốc tế, Việt kiều trong sốngoại tệ đã có kê khai với Hải quan.

3. Đồng chí Phó Chủ tịch Ủy bannhân dân thành phố phụ trách phân phối lưu thông cùng đồng chí Chủ nhiệm Ủy banVật giá thành phố trong 1, 2 ngày phải điều chỉnh ngay giá một số mặt hàngthiết yếu như gạo, thịt, cá, nước mắm để không gây cản ngại cho việc mua, báncác mặt hàng thiết yếu này. Đối với hàng công nghệ phẩm thì nghiên cứu điềuchỉnh từng bước cho hợp lý, kết hợp với sắp xếp lại việc quản lý đầu vào cửaxuất nhập khẩu, không thể chấp nhận tỷ giá hối xuất 350đ – 450đ/USD như ở BìnhChánh.

4. Phải làm gấp việc nắm đại bộphận hàng công nghệ phẩm, lương thực thực phẩm. Sở Thương nghiệp trình gấp quychế nắm hàng. Ngành dịch vụ quận, huyện và thành phố phải phân công nắm nguyênliệu cho dịch vụ để quản lý được giá cả.

Chấn chỉnh ngay việc ký gởihàng, nhất là việc ký gởi của các cửa hàng Liên hiệp xã. Chấn chỉnh các hoạtđộng kinh doanh trái phép của các đơn vị trung ương, tỉnh bạn trên địa bàn nhưquy định của Ủy ban nhân dân thành phố mới ban hành; chấn chỉnh cả những hoạtđộng sai trái trong văn hóa thông tin như chiếu Video lậu, lưu hành phim cấm,phim đồi trụy v.v…

5. Trong tình hình hiện nay, cầnnghiên cứu thực hiện việc bán theo định lượng với giá ổn định có bù lỗ cho cánbộ công nhân viên những mặt hàng nhu yếu phẩm. Đồng thời tính toán phần bántham gia thị trường. Sở Thương nghiệp chịu trách nhiệm tính toán và báo cáoThường trực Ủy ban nhân dân thành phố.

Việc ổn định phân phối lưu thôngyêu cầu phải chấn chỉnh đồng bộ nhiều mặt kể cả trong lĩnh vực sản xuất, vănhóa, xã hội. Do đó quận, huyện, ban ngành thành phố phải soát xét lại hoạt độngtrong nội bộ của mình để kịp thời uốn nắn và báo cáo với Thường trực Ủy bannhân dân thành phố.

6. Hiện nay toàn thành phố phảitập trung vào đại nội Đảng các cấp nhưng dù bận bao nhiêu, các đồng chí Chủtịch Ủy ban nhân dân quận, huyện phải báo cáo với Thường vụ Quận ủy, Huyện ủyđể dành thời giờ cho Thường trực Ủy ban nhân dân quận, huyện chỉ đạo thườngxuyên và kiên quyết ổn định tình hình phân phối lưu thông của quận, huyện.Không được vì lý do bận đại hội mà buông lòng chỉ đạo sản xuất cũng như chậmtrễ trong chỉ đạo phân phối lưu thông.

Xin thông báo để các đồng chí tổchức thực hiện.

 

 

T/L. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ VĂN PHÒNG
Lê Minh