BỘ TÀI CHÍNH
TỔNG CỤC HẢI QUAN
----------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 1583/TB-TCHQ

Hà Nội, ngày 02 tháng 03 năm 2016

THÔNG BÁO

VỀ KẾT QUẢ PHÂN LOẠI ĐỐI VỚI HÀNG HÓA XUẤT KHẨU, NHẬP KHẨU

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23 tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Nghị định số 08/2015/NĐ-CP ngày 21 tháng 01 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết và biện pháp thi hành Luật Hải quan về thủ tục hải quan, kiểm tra giám sát, kiểm soát hải quan;

Căn cứ Thông tư số 14/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn về phân loại hàng hóa, phân tích để phân loại hàng hóa, phân tích để kiểm tra chất lượng, kiểm tra an toàn thực phẩm; Thông tư số 103/2015/TT-BTC ngày 01/7/2015 của Bộ Tài chính về việc ban hành Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam;

Trên cơ sở kết quả phân tích của Trung tâm Phân tích phân loại hàng hóa xuất nhập khẩu Chi nhánh tại thành phố Hồ Chí Minh tại thông báo số 2370/TB-PTPL ngày 22 tháng 10 năm 2015 và đề nghị của Cục trưởng Cục Thuế xuất nhập khẩu, Tổng cục Hải quan thông báo kết quả phân loại hàng hóa như sau:

1. Tên hàng theo khai báo: Điện thoại di động Lumia RM-1141 (A00025044) (540 DS CV VN Orange, màn hình cảm ứng 5”, gồm: Thân máy, pin, sạc). Mới 100%, công suất phát lớn nhất <60mW, hãng Microsoft Mobile (Mục 1 TK hải quan).

2. Đơn vị xuất khẩu/nhập khẩu:

Công ty cổ phần Thế Giới Số.

Địa chỉ: Tầng 8, tòa nhà Ngân hàng Nam Á, 201-203, Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh,

MST: 0302861742

3.Số, ngày tờ khai hải quan: 10055717362/A11 ngày 17/9/2015 tại Chi cục Hải quan CK Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan thành phố Hồ Chí Minh).

4. Tóm tắt mô tả và đặc tính hàng hóa: Điện thoại di động (telephones for cellular networks), có công suất phát lớn nhất dưới 60mW, có thêm chức năng: Quay phim, chụp ảnh, kết nối internet. Thông số kỹ thuật chính: Hệ điều hành Windows, loại màn hình IPS LCD 5.0 inch, Camera sau 8.0MP, tốc độ CPU 1.2GHz, chíp đồ họa (CPU) Adreno 302, trọng lượng 152g, nguồn điện Li-Ion. Đóng hộp carton bán lẻ gồm: Điện thoại di động, sạc, tài liệu hướng dẫn.

Tên thương mại: Lumia RM-1141 540 DS CVVN CYAN, Microsoft Mobile made in China.

5. Kết quả phân loại: Điện thoại di động (telephones for cellular networks), có công suất phát lớn nhất dưới 60mW, có thêm chức năng: Quay phim chụp ảnh, kết nối internet. Thông số kỹ thuật chính: Hệ điều hành Windows, loại màn hình IPS LCD 5.0 inch, Camera sau 8.0MP, tốc độ CPU 1.2GHz, chíp đồ họa (CPU) Adreno 302, trọng lượng 152g, nguồn điện Li-Ion. Đóng hộp carton bán lẻ gồm: Điện thoại di động, sạc, tài liệu hướng dẫn.

Tên thương mại: Lumia RM-1141 540 DS CVVN CYAN, Microsoft Mobile, made in China.

Thuộc Nhóm 85.17 “Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác; thiết bị khác để truyền hoặc nhận tiếng, hình ảnh hoặc dữ liệu khác, kể cả các thiết bị viễn thông nối mạng hữu tuyến hoặc không dây (như loại sử dụng trong mạng nội bộ hoặc mạng diện rộng) trừ loại thiết bị truyền hoặc thu của nhóm 84.43, 85.25, 85.27 hoặc 85.28.” phân nhóm - Bộ điện thoại, kể cả điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác”, mã số 8517.12.00 “- - Điện thoại cho mạng di động tế bào hoặc mạng không dây khác” tại Danh mục hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu Việt Nam.

Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày ban hành./.


Nơi nhận:
- Tổng cục trưởng (để báo cáo);
- Các Cục HQ tỉnh, Thành phố (để t/hiện);
- Chi cục Hải quan CK Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh);
- Trung tâm PTPL và các Chi nhánh;
- Công ty cổ phần Thế Giới Số; (Đ/c: Tầng 8, tòa nhà Ngân hàng Nam Á, 201-203, Cách Mạng Tháng Tám, phường 4, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh);
- Website Hải quan;
- Lưu: VT, TXNK-Tuân (3b).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Nguyễn Dương Thái