Thông báo

THÔNG BÁO

CỦA CỤCCNTT & THỐNG KÊ HẢI QUAN - TỔNG CỤC HẢI QUAN
SỐ 1684/TCHQ-CNTT &TKHQ NGÀY 19 THÁNG 04 NĂM 2002 VỀ VIỆC NHỮNG Mà SỐ XNK CÓTHAY ĐỔI VÀ NHỮNG Mà SỐ XNK
Đà ĐƯỢC THU HỒI

Kính gửi: Cục Hải quan các Tỉnh, Thành phố

Thực hiện Thông tư số 07/2001/TT-TCHQ ngày 8-10-2001 củaTổng cục Hải quan về việc đăng ký, quản lý và sử dụng mã số XNK khi tiến hànhhoạt động xuất khẩu, nhập khẩu.

Từ ngày 11-03-2002 đến ngày 17-04-2002, Cục CNTT & Thốngkê Hải quan đã nhận được thông báo về danh sách các thương nhân đổi tên, cácthương nhân thay đổi mã số XNK và các thương nhân giải thể đã được Cục Hải quancác Tỉnh, Thành phố thu hồi giấy chứng nhận mã số XNK. Cục CNTT & Thống kêHải quan đã tiến hành tập hợp toàn bộ mã số XNK đã thay đổi và mã số XNK đã thuhồi trên toàn quốc (có danh sách kèm theo).

Cục CNTT & Thống kê Hải quan xin thông báo tới Hải quancác Tỉnh, Thành phố và các Vụ, Cục của Tổng cục biết để theo dõi.


PHỤ LỤC 1

DANH SÁCHCÁC THƯƠNG NHÂN GIẢI THỂ Đà THU HỒI
GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ Mà SỐ XNK

(Kèm theo công văn số1684/TCHQ-CNTT &TKHQ)

Mã số thuế

Tên đơn vị

Ngày sửa đổi

Cục Hải quan

5800000946

Cty Nông phẩm Đà Lạt

15/04/2002

Đăk Lăk

3600238264

Cty Hoá chất Shell Việt Nam

02/04/2002

Đồng Nai

3600239966

Cty TNHH Shell CoDaMo Việt Nam

02/04/2002

Đồng Nai

3600258895

Cty Hữu hạn Shell Gas Sài Gòn

02/04/2002

Đồng Nai

3700148769

Cty TNHH Thoại An

21/03/2002

Bình Dương

2900325396

Cty TNHH Shell Bitumen Việt Nam

02/04/2002

Nghệ An

3900243240

Cty Thương mại XNK Tây Ninh

02/04/2002

Tây Ninh

0301331559

Cty TNHH Thương mại Nam Đông Dương

13/03/2002

TP. Hồ Chí Minh


PHỤ LỤC 2

DANH SÁCHCÁC THƯƠNG NHÂN ĐỔI TÊN Mà SỐ XNK VẪN GIỮ NGUYÊN

(kèm theo công văn số1684/TCHQ-CNTT &TKHQ)

Mã số thuế

Tên mới

Tên cũ

Ngày sửa đổi

Cục Hải quan

5800296637

Cty TNHH Dệt kim Đà Lạt Tricot

Cty TNHH Dệt kim Fenux Đà Lạt

29/03/2002

Đăk Lăk

3600237278

Cty TNHH Sanrịmjohap Vina Co.,Ltd

Cty LD Cắt dăm mảnh gỗ XK

20/03/2002

Đồng Nai

3600242574

Cty TNHH Nec Tokin Electronics Việt Nam

Cty TNHH Tokin Electronics

09/04/2002

Đồng Nai

3500123929

Cty TNHH Xây dựng - thương mại Vinh Phú

Cty TNHH Xây dựng Vinh Phúc

01/04/2002

Bà Rịa - Vũng Tàu

3700386266

Cty TNHH Tam Việt

Cty TNHH Quảng Đạt

22/03/2002

Bình Dương

1800448829

Cty TNHH Three Top Việt Nam

Cty TNHH Three Top Kim Xuân

28/03/2002

Cần Thơ

1800155188002

Cty cổ phần Thuỷ sản Mekong

XN Chế biến Nông sản Thực phẩm Cần Thơ

29/03/2002

Cần Thơ

3100260705

Cty TNHH Lâm Hải

XN Chế biến và KD Thương mại Tổng hợp Lâm Hải

10/04/2002

Quảng Bình

0400101764

Cty Lương thực Đà Nẵng

Cty Lương thực Quảng Nam - Đà Nẵng

20/03/2002

TP Đà Nẵng

0400124465

Cty Nhật Linh Đà Nẵng

Cty XD Thương mại và DV Tổng hợp Nhật Linh

09/04/2002

TP Đà Nẵng

0100110775

Cty Công nghệ và Phát triển

Cty XNK Kỹ thuật

13/03/2002

TP Hà Nội

0100595625

Cty Cổ phần Giầy Gia Lâm

Cty Sản xuất kinh doanh hàng XNK Gia Lâm

27/03/2002

TP Hà Nội

0100773772

Cty TNHH Thiết bị Y tế, Thương mại và DV

Cty TNHH Trang thiết bị Y tế Thương mại và DV

27/03/2002

TP Hà Nội

0100100456

Cty Chế tạo Điện cơ Hà Nội

Cty Chế tạo Điện cơ

03/04/2002

TP Hà Nội

0100516711

Cty Cổ phần xây lắp Công Vinh

Cty TNHH Công Vinh

03/04/2002

TP Hà Nội

0100906990

Cty Điện tử Viễn thông Tin học Etíc

Cty TNHH Thành Thái

03/04/2002

TP Hà Nội

0200406511

Cty Công nghiệp Tàu thuỷ và XD Hồng Bàng

Cty Phá dỡ tàu cũ - XNK và XD

19/03/2002

TP Hải Phòng

0800143864

Cty May Thành Đông

Cty Liên doanh XK Thành Đông

19/03/2002

TP Hải Phòng

0900106217

Cty Đay và May Hưng Yên

Cty Đay Hưng Yên

19/03/2002

TP Hải Phòng

0200373249

Cty Cổ phần Thương mại Du lịch Duyên Hải

Cty Cổ phần khách sạn Du lịch Duyên hải Hải Phòng

03/04/2002

TP Hải Phòng

0200373471

Cty SX Thép úc SSE

Cty TNHH Vận tải thép kết cấu SSE

03/04/2002

TP Hải Phòng

0200324636

Cty TNHH Tân An Thịnh

Cty TNHH Vận tải An Thịnh

17/04/2002

TP Hải Phòng

0300739828

Cty TNHH Việt Nam TOP VISION INDUSTRIES

Cty TNHH Giai Mậu

13/03/2002

TP. Hồ Chí Minh

0301212456

Khu Liên hợp Nhà ở Trung tâm Thương mại PARKLAND

Cty LD khu Liên hợp nhà ở Trung tâm TM Legavilias

13/03/2002

TP. Hồ Chí Minh

0301217863

Cty Thông tin DV Thương mại và Quảng cáo

Cty Thông tin và Quảng cáo SEAPRODEX

13/03/2002

TP. Hồ Chí Minh

0301224370

Cty TNHH Máy và Thiết bị Công nghiệp Hữu Hồng 1

Cty TNHH Thương mại Hữu Hồng I

13/03/2002

TP. Hồ Chí Minh

0301441590

Cty Cổ phần Đại Tân Việt

Cty TNHH Thương mại DV Đại Tân Việt

13/03/2002

TP. Hồ Chí Minh

0301482163

Cty TNHH Chế biến Thực phẩm BERLINA

Cty TNHH Chế biến thực phẩm BINACO

13/03/2002

TP. Hồ Chí Minh

0302282142

Cty TNHH Thương mại thủ công Mỹ nghệ Kiến Lâm

Cty TNHH Thương mại TCMN Chí Lâm

13/03/2002

TP. Hồ Chí Minh

0302343444

Cty TNHH DV SX DL XNK Kỷ Nguyên Việt

Cty TNHH XD Thương mại DV SX Tâm Đồng

13/03/2002

TP. Hồ Chí Minh

0302505776

Cty Cổ phần Đại Tân Việt

Cty TNHH Thương mại DV Đại Tân Việt

13/03/2002

TP. Hồ Chí Minh

0302532843

Cty Cổ phần May Tiến Phát

Xí nghiệp may Tiến Phát

13/03/2002

TP. Hồ Chí Minh

0302533156

Cty Cổ phần hoá dược phẩm MEKOPHAR

Xí nghiệp Dược phẩm TW 24

13/03/2002

TP. Hồ Chí Minh


PHỤ LỤC 3

DANH SÁCH CÁC THƯƠNG NHÂN THAY ĐỔI Mà SỐ XNK
GIẤY CHỨNG NHẬN Mà SỐ XNK CŨ Đà ĐƯỢC THU HỒI

(Kèm theo công văn số1684/TCHQ-CNTT &TKHQ)

Mã số thuế

Tên mới

Mã số mới

Tên cũ

Ngày sửa đổi

Cục Hải quan

6000235838

Cty TNHH Đoàn Kết

6000411949

Cty Cổ phần SX Thương mại và DV Đoàn Kết

20/03/2002

Đăk Lăk

1800401154

Cty TNHH Three Top Kim Xuân

1800448829

Cty TNHH Three Top Việt Nam

28/03/2002

Cần Thơ

1800155188002

XN Chế biến nông sản thực phẩm Cần Thơ

1800448811

Cty Cổ phần Thủy sản Mekong

29/03/2002

Cần Thơ

4200237902

Cty Muối Khánh Hoà

4200476869

Cty Cổ phần Muỗi Khánh Hoá

13/03/2002

Khánh Hoà

3400252769

DNTN Chế biến Hải sản Hoà Thuận

3400334877

Cty TNHH Hoà Thuận

20/03/2002

Khánh Hoà

2800582664

DN Vân Anh

2800672477

Cty Vân Anh

18/03/2002

Thanh Hoá

0200288586

HTX thương mại tổng hợp Huy Quang

0200449272

Cty Cổ phần Thực phẩm XK Huy Quang

13/03/2002

TP Hải Phòng

0300467606

XN Dược phẩm TW 24

0302533156

Cty Cổ phần Hoá Dược Phẩm MEKOPHAR

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh

0301419796

XN may Tiến Phát

0302532843

Cty Cổ phần May Tiến Phát

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh

0301441590

Cty Cổ phần Đại Tân Việt

0302505776

Cty Cổ phần Đại Tân Việt

13/03/2002

TP Hồ Chí Minh