VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 17/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI CUỘC LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HÀ NỘI NGÀY 09 THÁNG 01 NĂM 2016

Ngày 09 tháng 01 năm 2016, tại Trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã làm việc với lãnh đạo Thành phố về công tác bảo đm trật tự xã hội, an toàn giao thông và phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tham dự cuộc làm việc có lãnh đạo thành phố Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng, đại diện lãnh đạo các Bộ: Quốc phòng, Công an, Tài chính, Công Thương, Giao thông vận tải, Văn phòng Chính phủ, Ủy banAn toàn giao thông Quốc gia, Thường trực Ban Chỉ đạo 138/CP và Thường trực Ban Chỉ đạo 389 Quốc gia.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội, ý kiến của đại diện các Bộ, cơ quan, Phó Thtướng Nguyễn Xuân Phúc kết luận như sau:

1. Đánh giá chung

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao nỗ lực của thành phố Hà Nội trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự xã hội, phòng, chống tội phạm, tạo được niềm tin trong nhân dân; an toàn giao thông đã giảm được trên cả ba tiêu chí, việc kiểm soát tải trọng xe, chng đua xe trái phép, áp dụng mô hình mới trong phối hợp tuần tra bảo đảm an ninh, trật tự và áp dụng công nghệ thông tin trong quản lý đã thu được kết quả tốt; xử lý nghiêm một số vụ buôn lậu và gian lận thương mại, đã vận động được trên 2000 hộ kinh doanh lớn ký cam kết không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm.

Trong thời gian tới, thành phố Hà Nội cần làm tốt việc phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII; chuẩn bị nội dung để Thủ tướng Chính phủ và các Bộ, ngành làm việc với Thành phố; tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp về phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại; thực hiện tốt công tác bảo đm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông; chun bị đy đủ hàng hóa phục vụ nhân dân và tiêu thụ hàng hóa cho các vùng sản xuất lân cận; có phương án bố trí đ phương tiện cho học sinh, sinh viên và người lao động về quê ăn Tết; quan tâm đến người nghèo và công nhân tại các Khu công nghiệp; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, vui chơi, giải trí và quản lý lễ hội bảo đảm an toàn, an ninh, trật tự.

2. Vgiải pháp

Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội cần chú trọng các giải pháp sau:

- Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, vận động nhân dân; nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ công chức;

- Rà soát bổ sung nguồn nhân lực, tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, giáo dục tư tưởng, đạo đức, tác phong làm việc đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính;

- Tập trung triệt phá các đường dây, ổ nhóm, đầu nậu phân phối hàng lậu, hàng giả;

- Tăng cường kiểm tra, kiểm soát và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm; đặc biệt là các vụ thực phẩm bn, gian lận ở các cây xăng…, để răn đe, giáo dục, phòng ngừa chung;

- Dựa vào nhân dân, phát động phong trào từ nhân dân, tiếp tục tổ chức ký cam kết đối với các hộ không kinh doanh hàng giả, hàng lậu, hàng kém chất lượng, vi phạm an toàn vệ sinh thực phẩm;

- Chuẩn bị đầy đủ hàng hóa có chất lượng, giá cả hợp lý, bảo đảm đủ số lượng đáp ng nhu cầu của nhân dân;

- Quan tâm đến các lực lượng tham gia như: công an, quân đội, quản lý thị trường, hải quan..., cả về vật chất và tinh thần;

- Đẩy mạnh công tác nghiệp vụ của các ngành, nhất là công tác điều tra cơ bản, làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, tổ chức, đơn vị, không để bị động trước mọi tình hung.

3. Về các đề xuất, kiến nghị

a) Về đề nghị Chính phủ bổ sung, ưu tiên các nguồn vốn từ ngân sách Trung ương, ngun vốn ODA cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, công trình hạ tầng giao thông khung trên địa bàn: Thành phố Hà Nội làm việc cụ thể với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để đưa vào kế hoạch vốn đầu tư trung hạn 2016 - 2020 trình Thủ tướng Chính phủ theo quy định của Luật Đầu tư công.

b) Về đề nghị Bộ Giao thông vận tải đẩy nhanh tiến độ các dự án giao thông trên địa bàn Thành phố, bảo đảm chất lượng thi công, an toàn lao động và vệ sinh môi trường: Bộ Giao thông vận tải tiếp thu ý kiến, đôn đốc quyết liệt hơn nữa các dự án giao thông trên địa bàn Thành phố.

c) Về đề nghị Thủ tướng Chính phủ tiếp tục cho áp dụng cơ chế trích lại nguồn kinh phí hỗ trợ cho các lực lượng chức năng chng buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (công an, quản lý thị trường...) từ ngun xử phạt vi phạm hành chính và bán hàng tịch thu sung công quỹ Nhà nước để phục vụ cho việc mua sắm trang thiết bị làm việc và khen thưởng cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc: Bộ Tài chính sớm hoàn chỉnh dự thảo Quyết định của Thtướng Chính phủ về hỗ trợ kinh phí cho hoạt động chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả và thanh toán chi phí quản lý, sử dụng tài sản bị tịch thu theo quy định của pháp luật trong lĩnh vực chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, trình Thủ tướng Chính phủ.

d) Về đề nghị Chính phủ chỉ đạo xây dựng văn bản quy phạm pháp luật quy định phụ cấp thâm niên ngành cho lực lượng quản lý thị trường: Bộ Công Thương nghiên cứu trong quá trình hoàn thiện dự thảo Pháp lệnh Quản lý thị trường.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: KHĐT, TC, QP, CA, CT, GTVT;
- Ủy ban ATGTQG;
- Ban Chỉ đạo 389 QG;
- Ban Chỉ đạo138/CP;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: TH, KTTH, KTN, NC, V.I;
- Lưu: VT, V.
III (3b). H.A

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ