VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 197/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 27 tháng 07 năm 2016

THÔNG BÁO

Ý KIẾNKẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRỊNH ĐÌNH DŨNG TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂNKINH TẾ-XÃ HỘI CỦA TỈNH ĐỒNG NAI VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNGCẢNG HÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH, TỈNH ĐỒNG NAI

Ngày 09 tháng 7 năm 2016, Phó Thủtướng Trịnh Đình Dũng đã đi kiểm tra thực địa khu vực Dự án đầu tư xây dựngCảng hàng không quốc tế Long Thành, tỉnh Đồng Nai (Dự án) và

Sau khi nghe Lãnh đạo Bộ Giao thôngvận tải báo cáo về tình hình thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng khôngquốc tế Long Thành, Lãnh đạo tỉnh Đồng Nai báo cáo về tình hình kinh tế-xã hội6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016, ý kiến phát biểu của đồngchí Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Đồng Nai, đại diện Lãnh đạo các Bộvà ACV, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng kết luận như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ-XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂMVÀ NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 CỦA TỈNH ĐỒNG NAI

1. Đánh giá, nhận định chung

Tỉnh Đồng Nai nằm trong khu kinh tếtrọng điểm phía Nam, đóng vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế của khuvực và là một trong những tỉnh dẫn đầu của cả nước về phát triển khu côngnghiệp, kêu gọi và thu hút đầu tư vào lĩnh vực công nghiệp. Trong thời gianqua, Tỉnh ủy, ữngkết quả quan trọng.

Nền kinh tế tăng trưởng với tốc độkhá cao (7,85%), trong đó công nghiệp tăng 8,87%, dịch vụ tăng 9,3%, nôngnghiệp tăng 3,3%; xuất khẩu tăng 5,3%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tăng 11,14%; thu ngân sách tăng 9%; tổng vốn đầu tư phát triển tăng30,5% so với cùng kỳ năm 2014. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ;các chính sách an sinh xã hội được quan tâm, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn dưới 1%;an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

Thống nhất với báo cáo đánh giá, nhậnđịnh về tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016tại Báo cáo số 5822/BC-

Bên cạnh những mặt đã đạt được, tỉnhĐồng Nai đang phải đối mặt với những khó khăn, thách thức trongquá trình thực hiện công nghiệp hóa: Do thu hút đầu tư mạnh nên sự dịch chuyểnlao động về tỉnh Đồng Nai tăng cao đã tạo áp lực lớn lên hệ thống hạ tầng đôthị, như hạ tầng giao thông, cấp dẫn đến phát triển thiếu bền vững.

2. Nhiệm vụ 6tháng cuối năm 2016 của tỉnh Đồng Nai

Trong 6 tháng cuối

Tập trung tạo mọi điều kiện thuận lợicho sản xuất, kinh doanh; mở rộng thị trường xuất khẩu, phát triển dịch vụlogistics; tạo thuận lợi hơn nữa cho các doanh nghiệp khởi nghiệp.

Tổ chức rà soát, hoàn thiện hệ thốngcác quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, đặc biệt quy hoạch chung xây dựng củatỉnh, quy hoạch các đô thị, khu công nghiệp, quy hoạch phát triển hệ thống giaothông và các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực khác. Chú trọng việc gắn kếtquy hoạch phát triển công nghiệp với quy hoạch phát triển đô thị để đáp ứng yêucầu phát triển bền vững; chú trọng công tác chỉnh trang đô thị; lưu ý cần hạnchế việc tăng quy mô đô thị Biên Hòa, xây dựng các khu đô thị tập trung gắn vớiviệc phát triển các khu công nghiệp, trong đó đặc biệt huy động các nguồn vốnđể phát triển các khu nhà ở cho công nhân đảm bảo đầy đủ các dịch vụ tại chỗ,như: các chợ, trung tâm mua sắm, trường học, nhà trẻ, cơ sở khám, chữa bệnh,các khu văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí...

3. Về các kiến nghị của tỉnh Đồng Nai

a) Về phân cấpquản lý và điều tiết ngân sách của Tỉnh: Giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuấtphương án xử lý chung để tạo

b) Về việc kéodài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên đến nút giao thông Ngã tư Vũng Tàu: GiaoBộ Giao thông vận tải phối hợp với các

c) Về mở rộng tuyếnQuốc lộ 1: Bộ Giao thông vận tải phối hợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu,xử lý cụ thể theo thẩm quyền đối với đề nghị mở rộng tuyến Quốc lộ 1 đoạn quađịa bàn tỉnh Đồng Nai nhằm bảo đảm an toàn giao thông, đáp ứng yêu cầu pháttriển của tỉnh Đồng Nai; đồng thời, nghiên cứu, xử lý đề xuất của tỉnh Đồng Naivề việc đầu tư thêm tuyến tránh thị xã Long Khánh.

d) Về việc chỉtrả cho giải phóng mặt bằng Dự án đường cao tốc Bến Lức - Long Thành và kết nối giao thông với sân bay Long Thành: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng công ty đầu tư đường caotốc Việt Nam (VEC) để xử lý theo thẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

đ) Về Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai chủ động lựa chọn địađiểm, quy mô, hình thức đầu tư phù hợp và triển khai thựchiện các thủ tục ắn với công tác giải phóng mặt bằng của Dự án đầutư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

e) Về việc triểnkhai nút giao khác mức tại nút giao trên tuyến Quốc lộ 51: Bộ Giao thông vậntải phối hợp với tỉnh Đồng Nai nghiên cứu, xử lý theo thẩm quyền.

g) Về vấn đề cảicách thủ tục hành chính:

II. VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CẢNGHÀNG KHÔNG QUỐC TẾ LONG THÀNH

1. Về tình hình thực hiện Dự án

Đây là dự án quan trọng quốc gia, dựán lớn nhất của nước ta trong lĩnh vực hàng không dân dụng đã được Quốc hộithông qua chủ trương đầu tư từ năm 2015. Dự án này có mục tiêu là xây dựng Cảnghàng không quốc tế Long Thành đạt cấp 4F (theo phân cấp của

Phó Thủ tướng biểudương Bộ Giao thông vận tải, tỉnh Đồng Nai, Tổng công ty Cảng hàng không ViệtNam và các cơ quan, đơn vị liên quan với tinh thần tráchnhiệm cao, đã chủ động thực hiện nhiều nội dung công việc liên quan đến triển khai Dự án.

Trong thời gian tới, yêu cầu Bộ Giaothông vận tải chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành và tỉnh Đồng Nai phải tập trung hoàn thiện các ể khởi công sân bay Long Thành vào thời giansớm nhất - vào năm 2019, sớm hơn 02 năm so với trình tự thực hiện.

2. Về các kiến nghị của Bộ Giao thông vận tải liên quan đến Dự án Cảng hàngkhông quốc tế Long Thành

a) Về việc lựachọn phương án thiết kế kiến trúc Nhà ga: Trên cơ sở các ý kiến đã góp ý về phươngán thiết kế kiến trúc, Bộ Giao thông vận tải ấy ý kiến các hội nghềnghiệp và tổ chức lấy ý kiến cộng đồng dân cư bằng các hình thức ồngthời giao Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải là Chủ tịch Hội đồng thi tuyển kiến trúc Cảng hàng không quốc tế Long Thành, nhanh chóngtổ chức Hội đồng để lựa chọn phương án kiến trúc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

b) Về đề nghịcông tác lập thiết kế kỹ thuật, tổng dự toán tiến hành song song với lập Báocáo nghiên cứu khả thi dự án: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với cácBộ, ngành liên quan nghiên cứu cụ thể, đề xuất chung trong cơ chế đặc thù, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét,

c) Về công tácthu xếp vốn của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam: Bộ Giao thông vận tải chủtrì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính chỉ đạo ACV nghiên cứu, đềxuất bố trí nguồn vốn, kể cả phương án vốn trái phiếu Chính phủ để đáp ứng yêucầu giải quyết từng nhiệm vụ cụ thể liên quan đến Dự án này, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.

d) Về công tácgiải phóng mặt bằng:

- Về cơ chế đặcthù thực hiện công tác xây dựng khu tái định cư:

- Về nguồn vốnthực hiện đầu tư xây dựng khu tái định cư: Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phốihợp với Bộ

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ,

Nơi nhận:- TTg, các PTTg;g, Kế hoạch và Đầu tư, Tài nguyên và Môi trường;, các Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, NC, QHQT, V.III;

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục