VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 202/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNHHƯNG YÊN

Ngày 15 tháng 5năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủtịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm đãthăm và làm việc tại tỉnh Hưng Yên, kiểm tra công tácphòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm. Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơquan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động -Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc giavà đại diện Bộ Công an. Tại buổi làm việc với lãnh đạo Tỉnh, sau khi nghe lãnhđạo Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2012 và những tháng đầu năm 2013;tình hình phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm; phòng, chốngtội phạm; công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và một số kiến nghị củaTỉnh, ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo các Bộ,cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Năm 2012, trongđiều kiện khó khăn chung, nhưng với sự nỗ lực cố gắng nên tỉnh Hưng Yên tiếptục có bước phát triển và đạt kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: tốc độtăng trưởng GDP đạt 7,71%, thu nhập bình quân đầu người đạt 28 triệu đồng; thungân sách đạt trên 42.300 tỷ đồng; cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướngtích cực; một số dự án lớn được đầu tư, từng bước hoàn thành và đưa vào khaithác, sử dụng đã góp phần đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội và tăng nguồn thungân sách. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đào tạocó nhiều tiến bộ; đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèogiảm còn 7,2%, giải quyết việc làm mới cho trên 1,8 vạn lao động.

Các cấp ủy Đảng, chính quyền từ Tỉnhđến cơ sở đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, triển khai quán triệt, thực hiệnnghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phòng, chốngtội phạm trong tình hình mới và đã đạt kết quả nhất định,tệ nạn ma túy, mại dâm, dịch HIV/AIDS được kiềm chế, đẩylùi, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủtướng biểu dương và đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chínhquyền, Mặt trận Tổ quốc và nhân dân tỉnh Hưng Yên về những kết quả đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Hưng Yên vẫn còn một sốkhó khăn, tồn tại, đó là: quy mô kinh tế chưa tương xứng với tiềm năng, lợithế, nhất là vị trí gần Thủ đô Hà Nội và trong Vùng kinh tế trọng điểm đồng bằng sông Hồng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch còn chậm, năng lựccạnh tranh còn hạn chế; hạ tầng kinh tế - xã hội tuy được cải thiện nhưng vẫncòn bất cập. Tình hình các loại tội phạm về trật tự quảnlý kinh tế và chức vụ, ma túy, cờ bạc, mại dâm và tội phạm về trật tự xã hội còntiềm ẩn và có chiều hướng gia tăng; còn xuất hiện một số băng nhóm tội phạm; việckhiếu kiện đông người ở khu Đô thị Văn Giang chưa được giải quyết dứt điểm.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để thực hiện tốt mục tiêu phát triểnkinh tế - xã hội năm 2013 mà Tỉnh đã đề ra. Tỉnh cần thực hiện tốt một số việc:

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả cácchủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về ổn đnh kinhtế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và các giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chínhphủ thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2013, tập trung tháo gỡkhó khăn cho doanh nghiệp để thúc đẩy hoạt động sản xuất - kinh doanh và đầu tưphát triển.

Phát huy tối đa tiềm năng, lợi thếnguồn nhân lực và tỷ lệ lao động đã qua đào tạo cao để phát triển kinh tế - xãhội nhanh và bền vững; cải thiện mnh mẽ môi trường đầu tưcủa Tỉnh, nâng cao năng lực cnh tranh, thực hiện đồng bộ cácgiải pháp nâng cao hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính; cùng với pháttriển kinh tế, chú trọng quan tâm phát triển lĩnh vực vănhóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội; giữ vững quốc phòng an ninh và trật tự antoàn xã hội.

Đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệvào sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị sản phẩm. Quan tâm, làm tốt hơn nữachương trình xây dựng nông thôn mới. Thực hiện có hiệu quả công tác phòng chốngthiên tai, dịch bệnh.

2. Về công tác phòng chống tội phạm:

- Thực hiện nghiêm Chỉ thị số48-CT/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyếtsố 37/2012/QH13 của Quốc hội về phòng, chống tội phạm, nhất là thực hiện tốtcác chỉ tiêu về công tác phòng, chống tội phạm do Quốc hộiđề ra.

- Tăng cường chđạo, kiểm tra và tiếp tục mở các đợt cao điểm truy quét, trấn áp tộiphạm, không để hình thành các điểm nóng; tăng cường công tác phối hợp giữa lựclượng Công an, Viện kiểm sát, Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử theo quyđịnh của pháp luật, đặc biệt là các vụ án trọng điểm.

- Chú trọng nắm tình hình để chủ độngđối phó và làm tốt công tác phòng ngừa xã hội, triển khai nhân rộng các mô hìnhphòng, chống tội phạm có hiệu quả tại cộng đồng dân cư, tổ chức ký cam kết tớitừng hộ gia đình, từng đơn vị cơ sở không tham gia, bao che, dung túng cho cáchoạt động tội phạm.

- Đối với vụ việc băng nhóm “xã hộiđen” do Phạm Khắc Tú cầm đầu: Tổ chức kiểm điểm, làm rõ trách nhiệm của tậpthể, các cá nhân liên quan, đồng thời nhanh chóng điều tra, truy tố, xét xửnghiêm minh theo quy định của pháp luật các đối tượng phạm tội trong băng nhóm “xã hội đen” do Phạm Khắc Tú cầm đầu.

- Đối với vụ việc khiếu kiện đôngngười, phức tạp tại huyện Văn Giang: Tập trung tuyên truyền, giải thích để nhândân nhận thức đúng về ch trương, chính sách ca Đảng và Nhà nước, tránh khiếu kiện. Chỉ đạo nhà đầu tư giải quyếtthỏa đáng quyn lợi của người dân theo đúng quy định củapháp luật có liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ, táiđịnh cư, giải phóng mặt bằng.

3. Về lĩnh vực đảm bảo trật tự antoàn giao thông: tiếp tục triển khai thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ủy ban Antoàn giao thông Quốc gia, các Kế hoạch của Tỉnh về bảo đảm trật tự an toàn giaothông. Tăng cường hơn nữa công tác tuần tra, xử lý viphạm, xóa bỏ các điểm đen; mục tiêu phn đấu giảm từ 5 - 10% các chỉ số về tai nạn giao thông so với năm 2012và thực hiện tốt chủ đề Năm an toàn giao thông 2013 là “Nâng cao tinh thầntrách nhiệm của người thực thi công vụ và ý thức tự giác của người tham giagiao thông”.

4. Công tác phòng chống AIDS, ma túy,mại dâm: làm tốt hơn nữa công tác tuyên truyền, tăng cườngphối hợp liên ngành trong công tác phòng chống tệ nạn mại dâm, chú trọng cácđịa bàn trọng điểm, khu vực giáp ranh. Tổ chức thống kê các cơ sở kinh doanhdịch vụ trên địa bàn để có biện pháp phòng ngừa, lập hồ sơ qun lý đối tượng có hành vi mua, bán dâm, có kế hoạch quản lý, giáo dục,giúp đỡ họ hòa nhập cộng đồng.

Phát huy và làm tốt hơn nữa để nhânrộng mô hình thí điểm “Phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiện cácbiện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIVtrong phòng, chống mại dâm”.

Khẩn trương triển khai chương trìnhđiều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone, duy trì và nhân rộngmô hình “Phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng chống lây nhiễm HIVtại cộng đồng trong hoạt động mại dâm”, hỗ trợ hoạt động “xây dựng xã phườnglành mạnh không có tệ nạn mại dâm”.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về bổ sung nguồnvốn trái phiếu Chính phủ để triển khai Dự án đường nối vi2 đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng và Cầu Giẽ - Ninh Bình;Dự án đê tả sông Luộc: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính nghiên cứu, tổng hp nhu cầu vốn và đề xuất phương án vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về lập dự án đầu tư đường gom haibên quốc lộ 5 (đoạn km19 + 150 đến km33 + 720) và đường gomhai bên quốc lộ 39 (đoạn từ km00 đến km09) để đảm bảo antoàn giao thông: đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ giao thông vận tải, y ban An toàn giao thông Quốc gia xem xét, xử lý cụ thể.

3. Về bố trí vốn đầu tư Dự án nângcấp đê tả sông Hồng và Dự án nâng cấp đường tỉnh lộ 200: giao Bộ Kế hoạch vàĐầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, tổng hpchung nhu cầu bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ cho các dự án đang dở dang nhưngcòn thiếu vốn (trong đó có đề nghị ca tỉnh Hưng Yên), báocáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về Dự án thành phần "PhốHiến Hạ" sử dụng nguồn vốn ODA của Ba Lan: Bộ Kế hoạch vàĐầu tư phối hợp với Tỉnh và các cơ quan liên quan xem xét giải quyết theo quyđịnh.

5. Về việc nghiên cứu, xem xét vềthẩm quyền chuyển mục đích đất trồng lúa sang sử dụng vàomục đích phi nông nghiệp theo quy định tại Nghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày11/5/2012 của Chính phủ: Bộ Tài nguyên và Môi trường nghiên cứu, đề xuất xử lý chung,báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về việc thực hiện ứng dụng côngnghệ GPS và truyền thông không dây hệ thống thông tinđường sắt và cảnh báo đường ngang trên địa bàn Tỉnh: Bộ Giao thông vận tải vàỦy ban An toàn giao thông Quốc gia xem xét, x lý.

7. Về tăng cường đầu tư các chương trình tuyên truyền về phòng, chống tệ nạn xã hội, cai nghiện ma túy tạigia đình và cộng đồng, mở rộng đối tượng thụ hưởng: các Bộ Công an, Lao động -Thương binh và Xã hội, Y tế xem xét đề xuất chính sách xử lý chung cho các địaphương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về hỗ trợ kinh phí đầu tư hoànthiện Trung tâm chữa bệnh giáo dục lao động xã hội Tỉnh: giao Bộ Kế hoạch vàĐầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội xem xét hỗ trợ kinh phí để Tỉnh hoàn thành Trungtâm và đưa vào khai thác sử dụng.

9. Về hoàn thiện văn bản pháp luật,các hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túy: Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội và các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu trong quátrình xây dựng Luật, các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Phòng, chống ma túycho phù hợp, bảo đảm tính khả thi trong tổ chức thực hiện.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên và các Bộ, cơ quan liên quanbiết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Y tế, Nông nghiệp và Phát triển NT, Lao động - Thương binh và XH, Công an, Tài nguyên và Môi trường;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, Cổng TTĐT;
- u: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng