VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 205/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TI BUỔI LÀM VIỆCVỚI LÃNH ĐẠO TỈNH THÁI BÌNH

Ngày 16 tháng 5 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch yban An toàn giao thông Quốc gia, Chủ tịch Ủy ban quốc gia phòng, chống HIV/AIDSvà phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm đã thăm làm việc tại tỉnh Thái Bình.Cùng đi với Phó Thủ tướng có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Giao thông vận tải, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Ủyban An toàn giao thông quốc gia và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch Ủyban nhân dân Tỉnh báo cáo về kết quả kinh tế - xã hội năm 2012 và4 tháng đầu năm 2013, tình hình phòng chống tội phạm và bảo đảm trật tự an toàngiao thông, công tác phòng chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâmvà một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến của lãnh đạo các Bộ, ngành, Phó Thủ tướngNguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG:

Năm 2012, trong điều kiện khó khănchung của cả nước, tình hình kinh tế - xã hội của Thái Bình vẫn ổn định và tiếptục phát triển, đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực: tổng sảnphẩm đạt 13.560 tỷ đồng, tăng 7,84%; tổng giá trị sản xuất đạt 27.968 tỷ đồng,tăng 8,71%, trong đó nông, lâm, thủy sản tăng 3,68%, côngnghiệp, xây dựng tăng 9,31%, dịch vụ tăng 10,5%. Chỉ số CPI tăng 6 bậc so vớinăm 2012. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Kim ngạch xuất khẩu đạt 731triệu USD; thu ngân sách đạt trên 9.541 tỷ đồng, bằng 155,6% dự toán. Tổng vốnhuy động toàn địa bàn đạt 17.200 tỷ đồng, tăng 24%. Hoàn thành quy hoạch chungxây dựng nông thôn mới của 100% số xã, nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp bắtđầu thành công.

Tỉnh đã quan tâm, chú trọng và đạt kết quả khá trong các lĩnh vực văn hóa, xã hội, giáo dục và đào tạo, khoahọc và công nghệ, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân; chỉ đạo thực hiện tốt cácchính sách xã hội. Công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình được đẩy mnh. Tỷ lệ hộ nghèo còn 8,12%, 100% số xã của Thái Bình đã có Trung tâmhọc tập cộng đồng....

Tỉnh đã huy động cả hệ thng chính trị, phát động các phong trào rộng khắp nhằmbảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tích cực chỉ đạo điềutra, triệt phá các ổ nhóm tội phạm; giảm thiểu tai nạngiao thông. Thái Bình là một trong 5 địa phương được Thủ tướng biểu dương vì đãtrin khai quyết liệt các biện phápngăn chặn tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo trong dịp Tết Quý Tỵ. Công tác phòngchống HIV/AIDS và ma túy, mại dâm được đẩy mạnh, có nhiều mô hình, cách làmhay, có hiệu quả.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủtướng đánh giá cao những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dântỉnh Thái Bình và các kết quả đạt được trong thời gian qua.

Tuy nhiên, Thái Bình cũng còn một sốhạn chế, khó khăn: quy mô nền kinh tế còn nhỏ, một số chỉ tiêu phát triển kinhtế - xã hội chưa đạt; tội phạm còn diễn biến phức tạp; tỷ lệ người nhiễm HIV,người nghiện ma túy còn ở mức khá cao so với cả nước.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI:

Về cơ bản thống nhất với các mụctiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh lầnthứ XVIII. Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2013 màTỉnh đã đề ra, lưu ý một số việc:

1. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khókhăn, hỗ trợ, tạo điều kiện cho các doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển sảnxuất, kinh doanh, phát huy thế mạnh về nông nghiệp, thủy sản, tiểu thủ côngnghiệp, làng nghề, dịch vụ...Đẩy mạnh kết nối với các vùng khác thông qua hạtầng giao thông; quản lý tốt quy hoạch giao thông, tăng cường đào tạo lao động,đón thời cơ phát triển công nghiệp.

2. Quan tâm thúc đẩy sản xuất nôngnghiệp, gắn với xây dựng nông thôn mới; phát triển nông nghiệp một cách lâudài, hiện đại, hiệu quả, công nghiệp hóa và hiện đại hóa nông nghiệp để đạthiệu quả cao hơn; chuyển đổi cơ cấu trong các lĩnh vực,nhất là trong nông nghiệp.

3. Tiếp tục chăm lo đời sống văn hóa,xã hội, giáo dục, y tế cho nhân dân; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính,nghiên cứu việc xã hội hóa hoạt động sự nghiệp công, nghiên cứu xây dựng đề ánchính quyền điện tử để tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho người dân và doanhnghiệp.

4. Bảo đảm an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội và bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Tăng cường côngtác tuần tra kiểm soát, đôn đốc thực hiện công tác phòngchống tội phạm, quản lý địa bàn; đẩy mnh công tác tuyêntruyền vận động bảo đảm trật tự an toàn giao thông, xóa điểm đen giao thông; mởrộng điều trị cai nghiện bằng Methadone tại cộng đồng.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về việc cho phép thuê tư vấn nướcngoài để nghiên cứu, rà soát điều chỉnh bổ sung Quy hoạch tổng thể phát triểnkinh tế - xã hội của Tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Quy hoạchchung xây dựng Khu kinh tế ven biển của Tỉnh đến năm 2030và Quy hoạch chung xây dựng thành phốThái Bình đến năm 2030: Thủ tướng Chính phủ đã có ý kiếnchỉ đạo không nhất thiết phải thuê tư vấn nước ngoài nghiên cứu, xây dựng Quyhoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Đối với Quy hoạchchung xây dựng Khu kinh tế ven biển và Quy hoạch chung xây dựng thành phố TháiBình, Tỉnh làm việc với Bộ Xây dựng đề xuất, báo cáo Thủ tưng Chính phủ.

2. Về việc bố trí tăng nguồn vốn chocác chương trình mục tiêu Quốc gia (xây dựng nông thôn mới, nước sạch và vệsinh môi trường nông thôn, y tế, giáo dục, ứng phó với biến đổi khí hậu): GiaoBộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Tài chínhvà các Bộ, ngành liên quan xem xét trong tổng thể chung đểxử lý.

3. Về hỗ trợ vốn (có mục tiêu từ ngânsách Trung ương và vốn trái phiếu Chính phủ) cho một số công trình, dự án quantrọng, cấp bách của Tỉnh trong giai đoạn 2013 - 2015 (24 km đê biển số 6, s7, số 8; 02 công trình BT: đường 39B đoạnthị trấn Thanh Nê, Kiến Xương - thị trấn Diên Điền, Thái Thụy và đường nối TháiBình - Hà Nam vi đường cao tốc CầuGiẽ - Ninh Bình; dự án cầu Thái Hà; dự án Bệnh viện đa khoa 1.000 giường; dự áncầu Tịnh Xuyên; dự án Nhà thi đấu đa năng tỉnh Thái Bình; nút giao Quốc lộ 10với đường 223), Tỉnh nghiên cứu, rà soát, xử lý theo hướng:

- Đối với các dự án đã có trong danhmục đầu tư, đã thẩm định vốn theo quy định, Tỉnh sắp xếptheo thứ tự ưu tiên, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chínhxem xét, tổng hợp, trình Thủ tướng Chính phủ quyết định.

- Đối với các dựán mới: Tỉnh tính toán, sắp xếp theo thứ tự ưu tiên, phân kỳ đầu tư phù hợp vi khả năng cân đối ngân sách Nhà nước và khả năng huy động các nguồnlực để thực hiện dự án có hiệu quả; thực hiện thm địnhnguồn vốn theo đúng chỉ thị 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướngChính phủ, xác định khả năng kinh phí, làm việc với các Bộ liên quan theo quytrình.

4. Về đầu tư bằng nguồn vốn ODA đểthực hiện một số dự án về ứng phó với biến đổi khí hậu; nâng cấp, cải tạo vàxây dựng cầu đường; cải tạo, nâng cấp hệ thng thủy lợi,đê, trạm bơm, cống dưới đê; xây dựng, nâng cấp cảng cá kết hợp với khu neo đậutàu thuyền; xây dựng, nâng cấp bệnh viện và hỗ trợ trang thiết bị y tế; xâydựng kết cấu hạ tầng đô thị): Tỉnh làm việc vi Bộ Kếhoạch và Đầu tư để xem xét giải quyết theo thẩm quyền và quy định hiện hành.

5. Về đẩy nhanh tiến độ thực hiện cácdự án: Trung tâm Điện lực Thái Bình, Nhà máy sản xuất Amon Nitrat, Xây dựng hệthống thu gom và phân phối khí mỏ Hàm Rồng, mỏ Thái Bình giai đoạn 1: Bộ CôngThương chỉ đạo thực hiện các dự án trên theo tiến độ, kế hoạch được duyệt.

6. Về hỗ trợkinh phí cho lực lượng tiền trạm kinh tế mi tỉnh TháiBình làm nhiệm vụ tại các tỉnh phía Nam giai đoạn 1976 - 1980 được hưởng chínhsách như chính sách đối với thanh niên xung phong theo Chỉ thị số 460/TTg ngày 23 tháng 9 năm 1978 của Thủ tướng Chính phủ: Bộ Lao động -Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp viBộ Tài chính và các Bộ, địa phương liên quan xem xét, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.

7. Về Đề án nâng cao năng lực cho lựclượng phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy và phòng chống tội phạm mua bánngưi (hỗ trợ kinh phí cho lực lượng phòng chống tội phạm,phòng chống ma túy cơ sở; đầu tư phương tiện giám định hàmlượng chất ma túy; hệ thống báo cáo thống kê): Bộ Công an chủ trì, phối hợp vớiBộ Tài chính nghiên cứu đề xuất cụ thể.

8. Về hỗ trợ kinh phí để mở rộng 2trung tâm cai nghiện của thành phố và tỉnh Thái Bình: Các Bộ: Lao động - Thươngbinh và Xã hội, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, đề xuất hỗ trợ cho Tỉnhthực hiện theo hướng nâng cao chất lượng, hiệu quả cai nghiện.

Bộ Y tế hướng dẫn các địa phương sửdụng một số bài thuốc phục vụ cai nghiện tại gia đình và cộng đồng ngoài phácđồ an thần kinh; mrộng điều trị nghiên cứu các chất dạngthuốc phiện bằng Methadone.

9. Về bổ sung, sửa đổi Thông tư liêntịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSTC-TANDTC-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2007 cho phù hp với yêu cầu chống ma túy; các thông tư hướng dẫn thực hiện kinh phí Chươngtrình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, phòng chống ma túy; hỗ trợ cáctrung tâm đào tạo nghề, tạo việc làm cho người nghiện, nạn nhân bị buôn bán trởvề và người lầm lỗi: Các Bộ: Công an, Tư pháp, Tài chính,Lao động - Thương binh và Xã hội và các cơ quan liên quan căn cứ chức năng,nhiệm vụ của mình, nghiên cứu, xử lý.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Thái Bình và các cơ quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Th tướng, các Phó Thủ tưng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Công Thương, Tư pháp, Xây dựng, Nông nghiệp và PTNT;
- UB An toàn giao thông Quc gia;
- TU, HĐND, UBND tnh Thái Bình;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý Th tướng, Trợ lý các PTT CP, Cổng TTĐT, các Vụ: TKBT, TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, QHQT;
- Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng