VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 207/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG TRƯƠNG HÒA BÌNH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNHQUẢNG NAM

Ngày 10 tháng 7 năm 2016, Phó Thủtướng Trương Hòa Bình đã thăm và làm việc tại tỉnh Quảng Nam; tham gia đoàncông tác của Phó Thủ tướng có lãnh đạo các bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tàichính, Giao thông vận tải, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòng Chínhphủ, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Văn phòng Thườngtrực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và đại diện Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tại buổi làm việc, sau khi nghe lãnhđạo Tỉnh báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, phương hướng,nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2016; công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông;công tác phòng chống tham nhũng, phòng chống tội phạm, chống buôn lậu, gian lậnthương mại, cải cách hành chính, một số kiến nghị của tỉnh và ý kiến của lãnhđạo các bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Thay mặt Chính phủ, biểu dương vàđánh giá cao các cấp ủy Đảng, chính, quyền tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực, tích cựctriển khai các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Đại hộiĐảng bộ Tỉnh; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị nhằm thực hiện nhiệmvụ chung và đã đạt được những thành tựu trong những nămqua, đặc biệt là 6 tháng đầu năm 2016.

Từ một tỉnh nghèo, rất khó khăn vớixuất phát điểm thấp, chịu nhiều hy sinh, mất mát trong các cuộc kháng chiến bảovệ Tổ quốc, số gia đình chính sách, người có công và Mẹ Việt Nam Anh hùng lớnnhất cả nước, với truyền thống cách mạng kiên trung, hiếu học, phát huy dânchủ, bản sắc văn hóa và tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chínhquyền và nhân dân tỉnh Quảng Nam đã nỗ lực vượt qua tháchthức, tranh thủ thời cơ, khai thác tốttiềm năng, lợi thế, đặc biệt là thực hiện tốt ba khâu độtphá về xây dựng cơ sở hạ tầng gắn với kết nối giao thông vùng kinh tế trọngđiểm các tỉnh miền Trung, thu hút nguồn nhân lực chấtlượng cao, thu hút nhiều nhà đầu tư, trong đó có nhà đầutư chiến lược..., đạt được những thành tựu quan trọng.Quảng Nam đã vượt qua giai đoạn khó khăn để cất cánh phát triển.

Trong 6 tháng đầunăm 2016, Tỉnh tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng GDP11,7%, cao hơn so với cùng kỳ và cao hơn chỉ tiêu kế hoạch năm. Kim ngạch xuấtkhẩu hàng hóa tăng 6%; thu ngân sách tăng 20%; giá trị sản xuất công nghiệptăng 12,4%, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng gần13%, số lượng khách du lịch tăng 23% so với cùng kỳ. Nông nghiệp, xây dựng nôngthôn mới được quan tâm triển khai với nhiều chính sách, giải pháp về tín dụng,chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, dồn điền đổi thửa, mở rộng quy mô, thúcđẩy hợp tác liên kết, cơ giới hóa; đến nay đã có 54 xã đạt chuẩn nông thôn mới,cao hơn gần 7% bình quân cả nước. Cơ cấu kinh tế tiếp tụcchuyển dịch theo hướng tích cực: trong đó nông nghiệp chiếm 16%, công nghiệpxây dựng chiếm 42%, dịch vụ chiếm 42%.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế,an sinh xã hội, chính sách người có công tiếp tục được quan tâm; chú trọng vàlàm tốt công tác an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa, chăm locác gia đình chính sách; đẩy mạnh công tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượngcao; giải quyết việc làm mới tăng gần 6% so với cùng kỳ; tỷ lệ hộ nghèo năm2015 theo chuẩn nghèo đa chiều giảm còn 12,9%.

Công tác đảm bảo trật tự, an toàngiao thông đã được các cấp, ngành, địa phương triển khai thực hiện mạnh mẽ,nghiêm túc; việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luậtvề trật tự, an toàn giao thông được triển khai đồng loạt, sâu rộng bằng nhiều hình thức có tác động mạnh đến ý thức của người tham gia giao thông. Tìnhhình trật tự, an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh cóchuyển biến tích cực, tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ năm2015: 15% số vụ, 16% số người chết và 24% số người bị thương, tiếp tục xu thếgiảm 5 năm qua.

Các ngành, đoàn thể và nhân dân trongTỉnh đã tích cực tham gia phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; lực lượngCông an đã mở nhiều đợt cao điểm tấncông, trấn áp tội phạm, tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm an ninh, trậttự trên địa bàn; tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 14% so với cùng kỳ; đãphát hiện 46 vụ, bắt giữ 71 đối tượng buôn bán, sử dụng ma túy...

Công tác thanh tra, kiểm tra được chútrọng. Sáu tháng đầu năm đã hoàn thành 59 cuộc thanh tra,kiểm tra, qua đó đã phát hiện sai phạm trên 40 tỷ đồng và hơn 3,7 ha đất; đãthu hồi nộp ngân sách Nhà nước trên 6,6 tỷ đồng.

Công tác phòng chống buôn lậu, gianlận thương mại và hàng giả có nhiều chuyển biến tích cực, đã phát hiện, xử lýgần 1.800 vụ vi phạm, thu nộp ngân sách trên 74 tỷ đồng.

Tỉnh đã triển khai mạnh mẽ và thực hiện có hiệu quả công tác cải cách thủ tục hành chính ởcả 3 tiêu chí: giảm hồ sơ; giảm thời gian và giảm chi phí thực hiện; năm 2015,chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tăng 6 bậc so với năm 2014 và xếp thứ 2vùng duyên hải miền Trung; trong nhóm 8 địa phương dẫn đầu cả nước về đổi mớicông tác chi trả chế độ cho đối tượng thụ hưởng. Năm 2016 Tỉnh phấn đấu giảm 30%thời gian giải quyết thủ tục hành chính ở hầu hết các lĩnh vực. Cần phải phấn đấuquyết liệt để đạt chỉ tiêu rất cao này.

2. Về một số tồntại, hạn chế:

Cơ cấu lao động chuyển dịch chậm, tỷlệ lao động nông nghiệp còn cao; công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoángsản còn có hạn chế; xây dựng nông thôn mới ở khu vực miềnnúi gặp nhiều khó khăn; tai nạn giao thông trên địa bàn vẫn còn diễn biến phứctạp, số vụ tai nạn giao thông đường sắt còn cao; tệ nạn ma túy phức tạp.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Để hoàn thànhmục tiêu năm 2016, Tỉnh cần quan tâm, thực hiện tốt một số nhiệm vụ, giảipháp trong 6 tháng cuối năm như sau:

1. Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểmtra việc thực hiện nhiệm vụ năm 2016 trên tất cả các lĩnhvực, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết củaQuốc hội, Chính phủ và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh nhiệm kỳ 2015 - 2020.Phấn đấu hoàn thành mức cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2016 củaTỉnh.

2. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện vàgiải ngân đối với các dự án đầu tư; ưu tiên vốn cho các công trình trọng điểm,dự án có khả năng sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, khắc phụctình trạng đầu tư dàn trải.

3. Đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cáchhành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, cải thiện môi trường đầu tưkinh doanh; có giải pháp cụ thể khuyến khích tinh thần khởi nghiệp, phát triểnmạnh số lượng, quy mô và nâng cao năng lực cạnh tranh củadoanh nghiệp trên địa bàn theo tinh thần Nghị quyết số 19 và Nghị quyết số 35của Chính phủ; thu hút các nhà đầu tư chiến lược. Thúc đẩy phát triển công nghiệp công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ theo hướngbền vững; phát triển và khai thác có hiệu quả tiềm năng các điểm du lịch như:phố cổ Hội An, đảo Cù Lao Chàm, Thánh địa Mỹ Sơn, các làngnghề truyền thống, bãi tắm biển CửaĐại, Hà My...

4. Đẩy mạnh tái cơ cấu nông nghiệp vàxây dựng nông thôn mới. Tăng cường liên kết hợp tác, ứng dụng khoa học côngnghệ, chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, mùa vụ phù hợp; xây dựng và nhânrộng các mô hình sản xuất, kinh doanh hiệu quả cao; nghiên cứu nuôi trồng thủysản tại các hồ thủy điện gắn với đảm bảo môi trường.

Tập trung đầu tư phát triển mạnh kinhtế biển, phấn đấu là địa phương làm giàu từ biển; theo đó, có giải pháp để hỗtrợ về tín dụng, đào tạo nghề cho ngư dân, phát triển nhanh cả về số lượng và công suất tàu cá để ngư dân ra khơi bám biển, cải thiện vànâng cao đời sống, cùng các lực lượng chức năng gìn giữ,bảo vệ chủ quyền biển đảo của Tổ quốc. Nghiên cứu khả năng phát triển ngànhđóng tàu.

Thực hiện tốt chính sách bảo vệ vàphát triển rừng gắn với giảm nghèo bền vững, nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểusố. Xử lý nghiêm các vụ vi phạm pháp luật về bảo vệ rừng,sắp xếp nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông lâm nghiệp.

Chú trọng đào tạo nghề gắn với giảiquyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động nông nghiệp, nông thôn; tiếp tụcthực hiện tốt công tác xuất khẩu lao động. Chủ động triển khai công tác phòngchống thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy rừng, dịch bệnh.

5. Chăm lo các lĩnh vực văn hóa - xãhội, phát triển giáo dục, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân.Triển khai thực hiện có hiệu quả chương trình xóa đói giảm nghèo. Bảo đảm ansinh và phúc lợi xã hội, chú trọng thực hiện chính sách người có công, bảo trợxã hội, chăm lo các Bà mẹ Việt Nam Anh hùng còn sống; tạođiều kiện để mọi người dân được hưởng thành quả phát triển; chú ý khu vực đồng bào miền núi, khu vực khó khăn ở phía Tây củatỉnh.

6. Quản lý tốt thị trường, giá cả;phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng kém chất lượng. Tăngcường quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, bảo đảm trật tự, an toàngiao thông. Quan tâm giải quyết khiếu kiện của công dânkhông để xảy ra điểm “nóng”, đảm bảo lợi ích chính đángcủa người dân, doanh nghiệp.

III. VỀ MỘT SỐ KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về hỗ trợ kinhphí để cải tạo, nâng cấp Trung tâm Giáo dục - Lao động Xã hội của Tỉnh: Tỉnh thựchiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 2538/VPCP-KGVX ngày 12tháng 4 năm 2016 của Văn phòng Chính phủ; đồng thời chủ động bố trí ngân sách địa phương để thực hiện; đối với người nghiện ma túy, chúngta phải có nhận thức đây là con bệnh, không phải là tội phạm; do đó cần mở rộngmô hình cai nghiện và điều trị nghiện tại cộng đồng, khuyếnkhích người nghiện ma túy tự nguyện tham gia cai nghiện.

2. Về Nghị địnhsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 221/2013/NĐ-CP của Chính phủ quyđịnh chế độ áp dụng biện pháp xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc:Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương tiếp thu, hoàn thiện dự thảoNghị định nêu trên, trình Chính phủ trong tháng 7 năm 2016.

3. Về việc hỗ trợvốn từ nguồn tài trợ của tổ chức phi Chính phủ và kinh phí của trung ương choTỉnh thực hiện công tác phòng, chống mại dâm, công tác cai nghiện và quản lýsau cai nghiện, công tác tiếp nhận bảo vệ xác minh, xác định và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trở về: Bộ Lao động - Thương binh vàXã hội chủ trì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, đềxuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về đầu tư cácđoạn vượt xe và lắp đặt camera giám sát giao thông kết hợp xử phạt vi phạm hànhchính tại các tuyến giao thông đường bộ khu vực đông dâncư trên tuyến Quốc lộ 1A đoạn qua địa bàn Tỉnh: Đồng ý về nguyên tắc; Tỉnh làmviệc với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải để xử lý cụthể theo quy định; đồng thời tăng cường thực hiện các quyđịnh về nghĩa vụ của đơn vị quản lý, khai thác hạ tầngtrong việc cung cấp dữ liệu từ các thiết bị ghi hình, đođạc cho cơ quan quản lý nhà nước; đẩy mạnh xã hội hóa đối với các hạng mục phù hợp.

5. Về đầu tư nútgiao khác mức giữa đường sắt, đường cảng Tam Hiệp với Quốc lộ 1: Đồng ý vềnguyên tắc. Giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Giao thông vận tải xem xét, giải quyết,báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

6. Về việc lắpđặt các cụm đèn tín hiệu các nút giao với Quốc lộ 1: Việc lắp đặt sớm hệ thống cácđèn tín hiệu trên là hết sức cần thiết, nhằm bảo đảm antoàn giao thông cho người và phương tiện giao thông. Bộ Giao thông vận tải khẩntrương xem xét, giải quyết.

7. Về việc phốihợp giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường và các địa phương trước khi cấp giấy phép,gia hạn giấy phép khai thác, chế biếnkhoáng sản: Yêu cầu Bộ Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc lấy ý kiến củađịa phương trước khi cấp giấy phép, gia hạn giấy phép khai thác, chế biến khoáng sản; đồng thờithực hiện nghiêm việc đình chỉ đối với các tổ chức, cánhân vi phạm lĩnh vực này.

8. Về ban hànhNghị định thay thế Nghị định số 15/2012/NĐ-CP của Chínhphủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật khoáng sản; ban hành quyđịnh, hướng dẫn về xác nhận vốn chủ sở hữu khi cấp phépthăm dò, khai thác (theo hướng đơn giản hóa hồ sơ, thủ tục, tạo thuận lợi chodoanh nghiệp) và sửa đổi một số nội dung của Nghị định số 142/2013/NĐ-CP củaChính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoáng sản: Giao Bộ Tàinguyên và Môi trường nghiên cứu tiếp thu ý kiến của Tỉnh trong quá trình hoànthiện 2 dự thảo Nghị định nêu trên.

9. Về xem xétsửa đổi nội dung quy định tại khoản 1 Điều 126 Luật xử lý vi phạm hành chính:“Đối với tang vật, phương tiện đang bị tạm giữ do bị chiếm đoạt, sử dụng tráiphép để vi phạm hành chính thuộc trường hợp bị tịch thu thì trả lại cho chủ sởhữu, người quản lý hoặc người sử dụng hợp pháp. Trong trường hợp này, cá nhân,tổ chức vi phạm phải nộp một khoản tiền tương đương trị giá tang vật, phươngtiện vào ngân sách nhà nước”: Giao các Bộ: Tư pháp, Tài chính tổng hợp ý kiếncủa các bộ, ngành, địa phương (trong đó có kiến nghị của tỉnh Quảng Nam),nghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

10. Về việc xửlý nợ thuế đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn khai thácvàng Bồng Miêu và Công ty trách nhiệm hữu hạn vàng Phước Sơn; tình hình khaithác khoáng sản trái phép trên địa bàn:

- Đối với việc khai thác khoáng sảntrái phép: Tỉnh cần xử lý kiên quyết, dứt điểm các cá nhân, tổ chức khai tháckhoáng sản trái phép trên địa bàn, nhất là xử lý nghiêm người bao che, số cầmđầu trong các vụ việc làm chết người, gây ô nhiễm môi trường, mất an ninh trậttự trên địa bàn.

- Quan điểm của Chính phủ là luônđồng hành cùng doanh nghiệp, tháo gỡ khó khăn và tạo mọi điều kiện thuận lợi đểdoanh nghiệp đầu tư, kinh doanh phát triển theo đúng quy định. Tuy nhiên, cầnxem xét, xử lý dứt điểm 2 Công ty khai thác vàng nêu trên vì đã không thực hiệnnghĩa vụ nộp thuế cho Nhà nước trong thời gian dài, với giá trị đến hết tháng 5năm 2016 lên tới hơn 430 tỷ đồng. Các Công ty này phải hoàn thành nghĩa vụthuế, xây dựng lại dự án để xin cấp phép. Việc cấp phép trở lại phải đi kèm với các điều kiện đảm bảo về môi trường, công nghệ xử lýchất thải, có thiết bị quan trắc môi trường. Theo báo cáo của Tỉnh, nếu có ngânhàng nhận bảo lãnh nợ cũng phải lập hồ sơ cấp phép lại, đảm bảo đúng quy định vềbảo vệ môi trường, ngân hàng phải cam kết rõ ràng về trách nhiệm nhận nợ toànbộ, có dự án khả thi, có lộ trình trả nợ, khoản tiền trảtrước và được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủtrì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính và Tỉnh xem xét, xử lýcụ thể, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và các bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;III (3).Vinh

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Văn Tùng