VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 210/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 31 tháng 7 năm 2016

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI ỦY BAN NHÂNDÂN TỈNH NAM ĐỊNH VỀ KHẮC PHỤC HẬU QUẢ BÃO SỐ 1 NĂM 2016

Ngày 31 tháng 7 năm 2016, Thủ tướngChính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đi thị sát thực tế chỉ đạo công tác khắc phụcthiệt hại cơn bão số 1 tại các tỉnh Đồng bằng Bắc Bộ và làm việc với Lãnh đạoTỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định. Cùng đi với Thủ tướng Chính phủ có Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.Sau khi khảo sát thực tế và nghe báo cáo của Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định, Bộtrưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về diễn biến,công tác chỉ đạo đối phó và tình hình thiệt hại do cơn bão số 1 gây ra, Thủtướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Đây là cơn bãocó diễn biến bất thường, khi đổ bộ vào bờ biển và đất liền nước ta bão khônggiảm cấp mà tiếp tục tăng cấp, di chuyển rất chậm nên thời gian duy trì giómạnh kéo dài tại các tỉnh Thái Bình - Nam Định - Ninh Bình, gây thiệt hại lớncho sản xuất nông nghiệp, cơ sở hạ tầng đặc biệt là hệ thống lưới điện, nhà cửavà cây xanh.

Tuy nhiên, trước sự chủ động, triểnkhai quyết liệt của các cấp từ Trung ương tới địa phương nên đã giảm thiểu tốiđa thiệt hại về người và tài sản.

Ngay sau bão, các địa phương, Ban Chỉđạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Bộ Công Thương và các bộ, cơ quan liên quan đã tập trung chỉ đạo khắcphục nhanh hậu quả thiên tai.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn đã chỉ đạo và hướng dẫn các địa phương tập trung mạnh mẽ tiêu úng cho216.194 ha lúa bị ngập, song đến nay khoảng 11.000 ha lúa vẫn còn đang bị ngậpsâu.

Thủ tướng Chính phủ biểu dương vàđánh giá cao công tác triển khai chỉ đạo kịp thời của các địa phương, Ban Chỉđạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Ủy ban Quốc giatìm kiếm cứu nạn, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ Công Thương và Tậpđoàn Điện lực Việt Nam, Tổng Công ty Điện lực Miền Bắc trong công tác chỉ đạoứng phó với bão cũng như khắc phục hậu quả, đặc biệt tinh thần trách nhiệm rấtcao của Lãnh đạo Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn trong thời điểm chuyển giaonhiệm vụ.

2. Nhiệm vụ thờigian t i

- Để đảm bảo sản xuất, yêu cầu BộNông nghiệp và Phát triển nông thôn tiếp tục chỉ đạo cácđịa phương triển khai phương án gieo trồng bổ sung đối với diện tích lúa bịthiệt hại do bão số 1; tập trung khắc phục diện tích nuôi trồng thủy sản, đặcbiệt là khoảng 2.200 ha diện tích nuôi ngao của tỉnh Thái Bình, Nam Định; hướng dẫn cụ thể cho các địa phương và người dân các biệnpháp nhằm phục hồi các diện tích lúa bị ảnh hưởng ngập úngcũng như bổ sung diện tích lúa bị mất trắng. Tinh thần là không được để đấttrống không gieo, hoặc cấy vụ này.

- Bộ Công thương chỉ đạo Tập đoànĐiện lực Việt Nam tiếp tục tập trung nguồn lực, khắc phục nhanh hệ thống lướiđiện nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định phục vụ sản xuất, đời sống sinh hoạtcho người dân.

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòngchống thiên tai chủ trì, phối hợp với các Bộ có liên quankhẩn trương tổng hợp, đề xuất xuất cấp một số giống rau màu cho nhân dân vùngbị ảnh hưởng của cơn bão số 1 nhằm nhanh chóng khôi phục sản xuất, tăng thêmthu nhập cho bà con nhân dân.

- Ban Chỉ đạo Trung ương về phòngchống thiên tai, Bộ Tài nguyên và Môi trường, các địa phương và các cơ quan cóliên quan sớm tổng kết, rút kinh nghiệm về cơn bão số 1, đánh giá cụ thể những mặt được, chưa được trong công tác dự báo, cảnh báo, thôngtin, chỉ đạo, ứng phó để kịp thời khắc phục những hạn chế, đồng thời nâng cao nănglực dự báo nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu của xã hội, sát với thực tếnhất là trong những tình huống thiên tai diễn biến bất thường, phức tạp.

- Đài Tiếng nói Việt Nam, Đài Truyềnhình Việt Nam và các cơ quan thông tin đại chúng cập nhật, đưa tin bão kịp thờiđể nhân dân cả nước theo dõi thường xuyên.

- Các địa phương tiếp tục đẩy mạnhtái cơ cấu cây trồng, vật nuôi tại các khu vực bị ngậpúng, nhất là tại các vùng ngập sâu sau bão, chủ động chuyển đổi cơ cấu cây conphù hợp với điều kiện của từng vùng đảm bảo năng suất ổn định, chất lượng caovà có khả năng chống chịu thiên tai tốt hơn.

- Ủy ban nhân dân các địa phương tậptrung chỉ đạo khắc phục hậu quả bão số 1, khẩn trương tổ chức dọn dẹp, vệ sinhmôi trường, đặc biệt là thành phố Nam Định phải tập trung xong trước ngày 01tháng 8 năm 2016.

- Ủy ban nhân dân tỉnh Nam Định cầntính toán các giải pháp củng cố hệ sinh thái ven biển, phục hồi rừng ngập mặn,có các phương án cụ thể để phòng chống thiên tai lâu dài.

- Các Bộ, ngành, địa phương và nhândân theo dõi sát sao diễn biến của cơn bão Nida, chủ động triển khai các phươngán ứng phó có hiệu quả.

3. Đối với mộtsố kiến nghị

- Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương thống kê, tổng hợp sốliệu thiệt hại do cơn bão số 1 gây ra. Trên cơ sở đó có tính toán đảm bảo sốliệu chặt chẽ, cụ thể để đảm bảo công tác hỗ trợ có hiệu quả và sớm đề xuất báocáo Thủ tướng Chính phủ.

- Đối với đoạn kè Quy Phú tương ứngtừ K177+900 - K179+500 đê hữu sôngHồng thuộc huyện Nam Trực. Đây là đoạn xung yếu đối diện với thành phố: giao Ủyban nhân dân tỉnh Nam Định khẩn trương lập phương án xử lý khẩn cấp đảm bảo antoàn cho tuyến đê; Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn có trách nhiệm kiểmtra phương án thiết kế, dự toán để đảm bảo an toàn, tiết kiệm, hiệu quả, báocáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cáccơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:- Như trên;P: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT;

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Cao Lục