VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 221/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO NHÀ NƯỚC VỀ DULỊCH TẠI HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN TOÀN QUỐC VỀ CẢI THIỆN MÔI TRƯỜNG DU LỊCH VIỆT NAMNGÀY 06 THÁNG 6 NĂM 2013

Ngày 06 tháng 6 năm 2013, tại trụ sởChính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Dulịch đã chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về Cải thiện môi trường du lịchViệt Nam. Tham dự cuộc họp có các đồng chí thành viên Ban Chỉ đạo; đại diệnlãnh đạo các Bộ: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo, Kế hoạch vàĐầu tư, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội; đại diện các Bộ: Công an, Ngoạigiao, Tài chính, Nông nghiệp và Phát trin nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông vận tải, Nội vụ vàđại diện một số Hiệp hội ngành nghề du lịch. Tại 63 đầu cầu ở các tnh, thành phố trực thuộc trung ương có sự tham dự của đại diện lãnh đạocác tỉnh, thành phố và đại diện các sở, ngành, quận, huyện, thị trực thuộc.

Sau khi nghe lãnh đạo Bộ Văn hóa, Thểthao và Du lịch báo cáo về tình hình môi trường du lịch cảnước thời gian qua, tóm tắt đề án Cải thiện môi trường du lịch Việt Nam, nghe đại diện lãnh đạo 08 địa phươnglà Bà Rịa- Vũng Tàu, thành phố Hà Nội, Quảng Nam, thànhphố Hồ Chí Minh, Quảng Ninh, Thanh Hóa, Đà Nng, BìnhThuận báo cáo thực trạng và kinh nghiệm xử lý, giải quyết các vi phạm trong hoạt động kinh doanh du lịch ở địa phương, ý kiến phát biểu củacác thành viên Ban chỉ đạo và các đại biểu tham dự, Phó Thủ tướng Nguyễn ThiệnNhân, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch đã kết luận như sau:

Hoan nghênh Bộ Văn hóa, Thể thao vàDu lịch đã phối hợp với các thành viên Ban Chỉ đạo Nhà nước về du lịch xây dựngbáo cáo về Đề án Cải thiện môi trường du lịch Việt Nam. Chiến lược và Quy hoạchtổng thể phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 vừađược Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đã xác định du lịch là một ngành kinh tế mũinhọn. Năm 2010 du lịch Việt Nam đón được 5,0 triệu khách du lịch quốc tế, tốcđộ tăng trưng đạt 34,8%; năm 2011 đón được 6,014 triệukhách, tăng trưởng khách đạt 20,28%; năm 2012 đón được 6,847 triệu khách, tốcđộ tăng trưởng chỉ đạt 13,85%. Có nhiều nguyên nhân làm tốc độ tăng trưng khách du lịch quốc tế có xu hưng giảm, trong đó có nguyên nhân do môi trường vănhóa du lịch còn những tồn tại yếu kém cần tiếp tục cải thiện. Hiện tượng chèokéo, ép khách, đeo bám, lừa đảo khách du lịch xảy ra ở một số điểm du lịch trong thời gian qua đã và đang tác động xấu đến hình ảnh du lịchcủa địa phương và du lịch của cả nước.

Để ngăn chặn và xử lý những hành vixâm hại đến an toàn, tính mạng của khách du lịch góp phần cải thiện chất lượngmôi trường du lịch Việt Nam, các Bộ, ngành, địa phương cần tập trung triển khainhững nhiệm vụ sau:

1. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch:

a) Chủ trì, phối hp với các cơ quan liên quan và các địa phương xác định rõ và tổ chứcthực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cụ thể của Chiến dịch cải thiện môi trườngdu lịch Việt Nam giai đoạn 2013-2015. Mục tiêu cơ bản của chiến dịch phải làhướng đến sự hài lòng của khách du lịch, theo tinh thần "Nụ cười của khách du lịch chính là tương lai của du lịch Việt Nam".

b) Chủ trì xây dựng Chỉ thị về cảithiện môi trường văn hóa du lịch Việt Nam giai đoạn 2013-2015, trình Thủ tướngChính phủ ban hành trong tháng 7 năm 2013 để góp phần tạo những chuyển biến cụthể cho du lịch Việt Nam; đồng thời, khẩn trương hoàn thiện và trình Thủ tướngChính phủ ban hành Nghị quyết của Chính phủ về phát triển du lịch trong tìnhhình mới vào quý III năm 2013.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Công an,Bộ Tài chính, các cơ quan liên quan và các địa phương rà soát các quy định thựchiện việc thí điểm giao nhiệm vụ và bổ sung kinh phí hoạt động cho lực lượngcảnh sát trật tự an toàn xã hội đảm nhận chức năng bảo đảm trật tự an toàn chokhách du lịch.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ CôngThương rà soát các văn bản hướng dẫn việc xử phạt vi phạm hành chính liên quan đến hoạt động kinh doanh du lịch; trình Thủ tướng Chính phủ vào cuốiquý III năm 2013.

đ) Chủ trì, phối hợp với Bộ Ngoạigiao cung cấp thông tin cho các cơ quan ngoại giao của Việt Nam ở nưc ngoài làm tốt chức năng quảng bá du lịch và xúc tiến đầu tư.

e) Tăng cường tổ chức các đoàn kiểmtra liên ngành vào thời điểm lễ hội, ngày lễ tết, tháng cao điểm về khách dulịch trong năm đối với việc thực hiện các quy định về văn minh lịch sự, vệ sinhan toàn thực phẩm và an ninh, an toàn cho khách du lịch tại các sân bay, nhàga, bến cảng, khu, điểm du lịch tập trung đông du khách; khẩn trương xây dựngvà hoàn thành hệ thống nhà vệ sinh công cộng đạt chuẩn phục vụ khách du lịchtại các khu, điểm, tuyến du lịch.

g) Chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương hướng dẫn, tổ chức việc cấp biểnhiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch cho các cơ sở kinh doanh dịch vụ ănuống, mua sắm tại các địa phương, đặc biệt tại các khu,điểm du lịch nổi tiếng; lập danh sách, công bố công khai các địa điểm cung ứngdịch vụ du lịch đạt chuẩn và tin cậy trên các phương tiện thông tin đại chúngvà trên các ấn phẩm quảng bá du lịch.

h) Phối hp,hướng dẫn các địa phương về cơ cấu, chức năng nhiệm vụ của các Trung tâm hỗ trợkhách du lịch.

2. Bộ Công an chủ trì, phối hợp vớiBộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ Nội vụ nghiên cứu xây dựng đề án đề xuấtviệc thành lập lực lượng Cảnh sát du lịch, báo cáo Thủtướng Chính phủ trong quý IV năm 2013; tăng cường hơn nữa các đội đặc nhiệmhình sự tuần tra, kiểm soát tại các tuyến đường, điểm du lịch, ngăn chặn xử lýkịp thời hành vi cướp giật.

3. Bộ Giao thông vận tải chủ trì,phối hp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và y ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tiếp tục chấnchỉnh hoạt động của các hãng taxi; nâng cấp hệ thống xe buýt phục vụ người dânvà khách du lịch; tiếp tục đẩy manh các biện pháp ngăn chặn hoạt động của “taxidù” bằng việc gắn chíp điện tử hoặc theo dõi qua hệ thốngcamera, thực hiện việc rà soát chất lượng phục vụ của hệ thống xe vận chuyểnhành khách trong cả nước.

4. Đài Truyền hình Việt Nam, ĐàiTiếng nói Việt Nam, các đài phát thanh truyền hình của địa phương chủ động phốihp vi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchvà cơ quan quản lý du lịch ở địa phương tích cực thông tin tuyên truyền về thựctrạng phát triển du lịch ở từng khu, điểm du lịch trong đó có nội dung tuyêndương các địa phương có nhiều nỗ lực, cố gắng trong việc xử lý các vi phạm tronghoạt động du lịch.

5. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương:

a) Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnhban hành Chỉ thị về cải thiện môi trường văn hóa du lịch ởđịa phương mình để triển khai Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ; xây dựng Chươngtrình hành động của địa phương nhằm nâng cao chất lượng môi trường văn hóa dulịch ở địa phương mình.

b) Căn cứ Quy hoạch phát triển nhânlực ngành du lịch giai đoạn 2011-2020 chủ động phối hợp vicác cơ sđào tạo triển khai chương trình, kế hoạch đàotạo nhân lực du lịch tại địa phương, trong đó ưu tiên đào tạo hướng dẫn viên dulịch quốc tế và quản lý khách sạn.

c) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để thành lập các Trung tâm hỗ trợ khách dulịch phù hp với điều kiện thực tế của từng địa phương,đặc biệt là các trung tâm du lịch lớn như Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, KhánhHòa, Quảng Ninh; tham khảo ý kiến của Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch, Bộ Công Thương thí điểm việc xây dựng Chợ du lịch tại các địaphương có hoạt động du lịch phát triển.

d) Chủ trì, phối hợp với Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch, Bộ Công Thương hỗ trợ, hướng dẫn các doanh nghiệp kinhdoanh lữ hành phối hợp với các trạm bán xăng trên tuyến du lịch qua các tỉnh,thành phố để nâng cấp nhà vệ sinh đạt chuẩn phục vụ khách du lịch; xây dựng kếhoạch kiểm tra, giám sát việc này trong chương trình hành động của từng địaphương vào quý IV năm 2013.

đ) Xây dựng cơ chế phối hp giữa các Sở, ngành, chính quyền địa phương tại các điểm du lịch, cáchiệp hội về đảm bảo môi trường, an ninh, an toàn, cho khách du lịch; khuyếnkhích người làm du lịch, doanh nghiệp, người dân địa phương tích cực tham giaxây dựng môi trường du lịch lành mạnh và thân thiện.

e) Căn cứ vào tình hình phát triểnkinh tế - xã hội, thực trạng và đặc thù của hoạt động phát triển du lịch, yêucầu tăng cường quản lý nhà nước v chuyên ngành du lịch ởđịa phương nghiên cứu xây dựng đề án kiện toàn và thành lập cơ quan chuyên mônđặc thù (cơ quan quản lý nhà nước về du lịch). Giao Bộ Nội vụ tổng hợp trìnhChính phủ xem xét, quyết định trong quý IV năm 2013.

g) Chỉ đạo các đơn vị chức năng thựchiện quy trình tiếp nhận, xử lý thông tin khi xảy ra vụ việc du khách bị xâmhại, nhất là du khách người nước ngoài; tuyên truyền vận động người bán hàng rongkhông ép giá, lừa đảo, chèo kéo, đeo bám du khách; tổ chức phối hợp xác minhngay để truy xét đối tượng, ngăn chặn có kết quả việc bán hàng rong, lấn chiếmlòng đường, vỉa hè.

h) Khuyến khích việc triển khai mạngInternet không dây phục vụ nhu cầu của khách du lịch tại các tỉnh, thành phố lànhững trung tâm du lịch lớn.

6. Hiệp hội Du lịch Việt Nam chủ trì,phối hợp với Hiệp hội du lịch các địa phương, các doanh nghiệp kinh doanh lữhành tổ chức các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ quản lý chođội ngũ cán bộ làm du lịch tại địa phương; tăng cường tổ chức các lớp tập huấnnâng cao nhận thức, phát huy năng lực cộng đồng của người dân và doanh nghiệptrong cải thiện môi trường văn hóa du lịch tại các địa phương.

7. Các Bộ, ngành, địa phương khẩn trươngthực hiện các nhiệm vụ được giao trong Thông báo kết luận số 197/TB-VPCP ngày21 tháng 5 năm 2013.

8. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch,cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo Nhà nước về Du lịch chủ trì, theo dõi, thưng xuyên đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ nêu trên, định kỳ tổng hợpbáo cáo Ban Chỉ đạo và Thtướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để cácBộ, các ngành, các địa phương và các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Th tướng Chính phủ;
- Các Bộ: VHTTDL, KHĐT, GDĐT, TC, CT, CA, GTVT, TNMT, LĐTBXH, NV, NG;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Các thành viên BCĐNN về Du lịch;
- Đài THVN, Đài TNVN;
- Tổng cục Du lịch;
- Hiệp hội Du lịch Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Các vụ: KTTH, TH, TKBT, Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KGVX (3b)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Khắc Định