BỘ NGOẠI GIAO
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số:23/2015/TB-LPQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 7 năm 2015

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐIỀU ƯỚC QUỐCTẾ CÓ HIỆU LỰC

Thực hiện quy định của Luật Ký kết, gia nhập và thựchiện điều ước quốc tế năm 2005, Bộ Ngoại giao trân trọng thông báo:

Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hộichủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len vềnghiên cứu và đổi mới sáng tạo (Chương trình Newton Việt Nam), ký tại Hà Nộingày 03 tháng 6 năm 2015, có hiệu lực kể từ ngày 03 tháng 6 năm 2015.

Bộ Ngoại giao trân trọng gửi bản sao Bản ghi nhớtheo quy định tại Điều 68 của Luật nêu trên./.

TL. BỘ TRƯỞNG
KT. VỤ TRƯỞNG
VỤ PHÁP LUẬT VÀ ĐIỀU ƯỚC QUỐC TẾ
PHÓ VỤ TRƯỞNG
Lê Đức Hạnh

BẢN GHI NHỚ

GIỮA CHÍNH PHỦ NƯỚCCỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM VÀ CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮCAI-LEN VỀ NGHIÊN CỨU VÀ ĐỔI MỚI SÁNG TẠO (CHƯƠNG TRÌNH NEWTON VIỆT NAM)

Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Namvà Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len (sau đây gọi là "cácBên tham gia"), trên cơ sở mối quan hệ hữu nghị và hợp tác hiện có giữahai nước, và cụ thể nhằm khuyến khích, và hỗ trợ tăng cường năng lực của ViệtNam trong lĩnh vực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo,

Đã đạt được thỏa thuận như sau:

ĐIỀU 1

MỤC TIÊU

Mục tiêu chính của quan hệ hợp tác trong phạm vi Bảnghi nhớ này là hỗ trợ năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo của Việt Nam vì sựphát triển bền vững lâu dài. Mục tiêu này sẽ đạt được thông qua việc mở rộng vàtối đa hóa sự hợp tác trong nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, giữa các nhà hoạchđịnh chính sách trong Chính phủ, các cơ quan Chính phủ, các tổ chức nghiên cứu,các cơ sở giáo dục đại học, các công ty và doanh nghiệp.

Bản ghi nhớ này sẽ tạo ra một khuôn khổ quan trọngcho việc tăng cường hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo, hỗ trợ các mối quanhệ đối tác dài hạn và bền vững, góp phần vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết nhữngthách thức chính của Việt Nam.

Hợp tác trong Bản ghi nhớ này sẽ không ảnh hưởng tớicác hoạt động hợp tác nghiên cứu và đổi mới sáng tạo song phương và đa phươngkhác mà mỗi Bên tham gia mong muốn thực hiện.

Các hoạt động hợp tác thuộc Bản ghi nhớ này sẽ đượcthực hiện phù hợp với pháp luật của mỗi quốc gia và các điều ước quốc tế mà haiquốc gia là thành viên.

ĐIỀU 2

CÁC LĨNH VỰC VÀ HÌNHTHỨC CỦA CÁC HOẠT ĐỘNG HỢP TÁC

Các Bên tham gia thông qua sự hợp tác này sẽ hỗ trợnhững nghiên cứu dựa trên tiến bộ khoa học, trong các lĩnh vực có thể đóng góptối đa vào sự phát triển kinh tế của Việt Nam. Phạm vi nghiên cứu có thể bao gồmtừ nghiên cứu cơ bản cho đến ứng dụng trong khoa học và kỹ thuật.

Thông qua quá trình quản trị nhà nước, các Bên thamgia sẽ cùng các đối tác của Việt Nam và Vương quốc Anh phát hiện những lĩnh vựcmà Chương trình nên tập trung hỗ trợ. Những lĩnh vực này có thể bao gồm:

- Y tế và khoa học sự sống.

- Tính phục hồi môi trường và an ninh năng lượng.

- Thành phố tương lai.

- Nông nghiệp.

- Công nghệ số, đổi mới và sáng tạo.

Hình thức hoạt động hợp tác trong Bản ghi nhớ này dựkiến sẽ bao gồm:

a. Các chương trình tài trợ tài năng chung, bao gồmcác chương trình học bổng và các chương trình huy động sinh viên và nhà nghiêncứu, cho phép trao đổi nhân sự hai chiều;

b. Các hợp tác nghiên cứu chung và các trung tâmliên kết quy mô và có chất lượng cao - cơ hội cho việc nghiên cứu ở mọi cấp độbao gồm nghiên cứu khoa học cơ bản và ứng dụng, các chương trình và dự án theochủ đề hoặc thách thức;

c. Các quan hệ đối tác và nghiên cứu có định hướngđổi mới sáng tạo.

ĐIỀU 3

CƠ QUAN THỰC THI

Cơ quan thực thi cho mục đích của Bản ghi nhớ nàylà Bộ Khoa học và Công nghệ thay mặt cho Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa ViệtNam và Bộ Doanh nghiệp, Đổi mới sáng tạo và Kỹ năng thay mặt cho Vương quốcAnh.

ĐIỀU 4

CÁC ĐỐI TƯỢNG KHÁC

Trong điều kiện thích hợp, các Bên tham gia sẽ khuyếnkhích và tạo điều kiện kết nối trực tiếp giữa các nhà hoạch định chính sáchtrong Chính phủ, các cơ quan Chính phủ, các tổ chức nghiên cứu, các cơ sở giáodục đại học, các công ty và doanh nghiệp.

ĐIỀU 5

SỞ HỮU TRÍ TUỆ, BÍ MẬTTHÔNG TIN KINH DOANH

Nếu các Bên tham gia xác định rằng một hoạt động cụthể có thể dẫn đến việc tạo ra các tài sản trí tuệ hoặc trao đổi bí mật kinhdoanh, các Bên sẽ tham vấn và thỏa thuận với nhau bằng văn bản phù hợp về việcbảo vệ và phân bổ tài sản trí tuệ và bí mật thông tin kinh doanh, nhất quán vớimục tiêu đạt được tác động phát triển thực sự tại Việt Nam.

ĐIỀU 6

QUẢN LÝ

Để giám sát việc hợp tác và chịu trách nhiệm về cácthông tin liên lạc và giải quyết các vấn đề cụ thể thuộc Bản ghi nhớ này, mỗiBên tham gia sẽ chỉ định một điều phối viên chính, Cho đến khi có thông báokhác, Bộ Khoa học và Công nghệ sẽ đóng vai trò điều phối chính thay mặt cho Chínhphủ Việt Nam và Đại sứ quán Anh tại Việt Nam sẽ đóng vai trò điều phối chínhthay mặt cho Chính phủ Vương quốc Anh. Ngoài ra, khi thích hợp, các Bên thamgia sẽ chỉ định một hoặc nhiều tổ chức chuyên gia chịu trách nhiệm cho sự hợptác trong những lĩnh vực ưu tiên được liệt kê trong Điều 2 của Bản ghi nhớ này.

Các điều phối viên chính sẽ đảm bảo quá trình quảntrị nhà nước hiệu quả trong các hoạt động hợp tác một cách liên tục trên cơ sở điềuphối với các tổ chức chuyên gia. Các điều phối viên chính có chức năng sau đây:

- Tạo điều kiện cho việc tổ chức các hoạt động nằmtrong khuôn khổ Bản ghi nhớ này;

- Xác định các tiêu chí và điều kiện để thực hiện,các hoạt động chung dự kiến trong khuôn khổ Bản ghi nhớ này;

- Đánh giá các hoạt động đã triển khai trong khuônkhổ Bản ghi nhớ và tiếp tục theo dõi các hoạt động đó;

- Đánh giá việc thực hiện Bản ghi nhớ hiện tại.

- Các điều phối viên chính sẽ họp ít nhất một lần mỗihai năm và có thể mời thêm các tổ chức chuyên gia đã được chỉ định tham dự cáccuộc họp này.

ĐIỀU 7

TÀI TRỢ VÀ CÁC NGUỒNLỰC

Các hoạt động hợp tác thực hiện theo Bản ghi nhớnày sẽ được đồng tài trợ bởi Chương trình Newton Việt Nam. Cả hai Bên tham giasẽ tìm kiếm nguồn lực tài chính để thực thi Quan hệ đối tác này trên cơ sở nỗ lựctương đương.

Việc quản trị các nguồn tài trợ của mỗi hoạt động hợptác tại Việt Nam sẽ được quyết định trước khi triển khai hoạt động.

ĐIỀU 8

SỬA ĐỔI VÀ GIẢI QUYẾTTRANH CHẤP

Bản ghi nhớ này có thể được sửa đổi với sự đồng thuậnbằng văn bản của các Bên tham gia.

Tất cả các vấn đề liên quan đến việc áp dụng Bảnghi nhớ này sẽ được các Bên tham gia cùng xem xét. Mọi tranh chấp liên quan đếnviệc giải thích hoặc áp dụng Bản ghi nhớ này sẽ được giải quyết hoàn toàn bằngbiện pháp ngoại giao giữa các Bên tham gia.

ĐIỀU 9

THỜI GIAN, NGÀY CÓHIỆU LỰC VÀ KẾT THÚC

Bản ghi nhớ này sẽ có hiệu lực vào ngày ký của cácBên tham gia và sẽ có hiệu lực trong khoảng thời gian 3 năm và có thể được kéodài thêm 2 năm trên cơ sở dàn xếp chung sau khi đánh giá thành công các hoạt động.Bản ghi nhớ có thể được kết thúc sớm hơn bởi một Bên tham gia bằng cách thôngbáo bằng văn bản cho Bên tham gia còn lại ít nhất 90 ngày trước ngày kết thúc.

Việc kết thúc Bản ghi nhớ sẽ không ảnh hưởng đếncác hoạt động hợp tác chưa hoàn thành trừ khi các Bên tham gia có quyết địnhkhác.

Bản ghi nhớ này là một tuyên bố về ý định hợp tácnhưng không có mục đích như một tài liệu ràng buộc pháp lý và không tạo ranghĩa vụ pháp lý theo luật quốc tế.

Những điều trình bày trên đây đại diện cho sự hiểubiết đã đạt được giữa các Bên tham gia về các vấn đề được đề cập trong Bản ghinhớ này.

Ký kết thành hai bản tại Hà Nội vào ngày 03 tháng 6năm 2015 bằng tiếng Việt và tiếng Anh, cả hai bản có giá trị như nhau.

THAY MẶT CHÍNH PHỦ NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMNguyễn Quân
BỘ TRƯỞNG BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHIỆP

THAY MẶT CHÍNH PHỦ LIÊN HIỆP VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN
Giles Lever
ĐẠI SỨ VƯƠNG QUỐC ANH VÀ BẮC AI-LEN TẠI VIỆT NAM