ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 234/TB-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 1981

THÔNG BÁO

VỀVIỆC GIAO TRÁCH NHIỆM CHO CÁC NGÀNH, CÁC CẤP, QUẬN, HUYỆN, PHƯỜNG, XÃ VÀ VẬNĐỘNG NHÂN DÂN THAM GIA CÔNG TÁC KIỂM TRA VIỆC PHÂN PHỐI, SỬ DỤNG ĐIỆN, CHỐNG ĂNCẮP ĐIỆN VÀ BẢO VỆ NGUỒN ĐIỆN TRONG THÀNH PHỐ

Trong thời gian gần đây, tìnhhình phân phối và sử dụng điện trong thành phố đã gặp nhiều khó khăn, ngoài cácnguyên nhân khách quan do thuỷ điện thiếu nước và nhiệt điện thiếu nhiên liệu,phụ tùng trang thiết bị, còn có những nguyên nhân chủ quan phát sinh từ cáchiện tượng tiêu cực trong khâu quản lý phân phối và sử dụng điện. Việc phânphối điện chưa thật hợp lý để bảo đảm cho sản xuất và đời sống. Việc tiêu thụdiện trong các đơn vị sản xuất kinh doanh, cơ quan chánh quyền, quân đội, côngan, trường học, bệnh viện, khách sạn, cư xá và tại nhiều hộ nhân dân đang cóhiện tượng lãng phí nghiêm trọng hoặc dùng quá nhiều điện, vượt xa mức nhu cầuhợp lý, thậm chí còn dùng điện kế kinh doanh bất hợp pháp, dùng điện không cóký hợp đồng hoặc không đúng mục đích đã hợp đồng với cơ quan cung cấp điện, viphạm những qui định hiện hành về sử dụng tiết kiệm điện năng và bảo vệ hệ thốngcung cấp điện. Chấp hành chủ trương của Thành uỷ, để hỗ trợ những cố gắng tronghoạt động kiểm tra của ngành điện, và để sớm đưa việc quản lý phân phối và sửdụng điện vào nề nếp ; Uỷ ban Nhân dân thành phố quyết định thành lập Ban kiểmtra điện thành phố, phối hợp các sở, ban, ngành, quận, huyện dưới sự chỉ đạotrực tiếp của Thường trực Uỷ ban Nhân dân thành phố, tiến hành kiểm tra và thựchiện các biện pháp xử lý thích đáng đồng thời đề xuất những quy định hợp lý vềphân phối và sử dụng điện năng.

Uỷ ban Nhân dân thành phố yêucầu các ngành, các cấp, các đoàn thể, quận, huyện, phường, xã và nhân dân thamgia ý kiến, thường xuyên phát hiện và báo cáo cho Ban kiểm tra Điện thành phốnhững hiện tượng tiêu cực trong ngành điện và lãng phí, lạm dụng điện trong cáccơ quan, đơn vị Nhà nước, các cơ sở sản xuất kinh doanh và các hộ dùng điện đểgiúp cho Ban kiếm tra điện thành phố làm tròn nhiệm vụ được giao.

- Thơ từ liên hệ xin ghi theođịa chỉ :

Bản kiểm tra điện thành phố số86 Lê Thánh Tôn Quận I.

T/M UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
K/T CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Lê Đình Nhơn