VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-----------------------------
Hà Nội, ngày 23 tháng 06 năm 2014

THÔNG BÁO
KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI
BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
Ngày 27 tháng 5 năm 2014, tại thành phố Hồ Chí Minh, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã làm việc với lãnh đạo Ủy ban nhân dân và Thường trực Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh. Cùng dự có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ngân hàng nhà nước Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội 5 tháng đầu năm 2014, tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước và một số kiến nghị; ý kiến của Chủ tịch Ủy ban nhân dân, lãnh đạo một số sở, ngành chuyên môn, doanh nghiệp của thành phố Hồ Chí Minh, lãnh đạo các Bộ, cơ quan; Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh kết luận như sau:
I. ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong 5 tháng đầu năm 2014, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sáng tạo, quyết liệt, phù hợp thực tiễn của Đảng bộ, chính quyền, thành phố Hồ Chí Minh đã đạt được những kết quả nổi bật; tiếp tục thể hiện được vai trò trung tâm kinh tế, góp phần quan trọng vào thành tựu chung của đất nước. Kinh tế phục hồi, các vấn đề xã hội được giải quyết tốt hơn. Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,3%, giá trị sản xuất nông nghiệp tăng 6%; kim ngạch xuất khẩu tăng 5,4%, kim ngạch nhập khẩu giảm 0,9%; chỉ số giá tiêu dùng tăng 0,51% so với tháng 12 năm 2013; tổng thu ngân sách nhà nước đạt 46,65% dự toán, tăng 16,26% so cùng kỳ; đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng mạnh. Giải quyết việc làm được 122 ngàn lao động, đạt 46,1% kế hoạch năm. Các hoạt động văn hóa, xã hội thực hiện tốt. Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng cường, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh. An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm, tai nạn giao thông giảm trên cả ba tiêu chí.
Đặc biệt, sau sự kiện ở biển Đông tình hình an ninh, trật tự có diễn biến phức tạp, Thành phố đã chủ động, tập trung chỉ đạo, kịp thời huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, xử lý tình huống nhanh, chính xác, nên thiệt hại không đáng kể, môi trường đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp giữ được ổn định. Công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước được triển khai mạnh, có cơ sở bảo đảm mục tiêu đề ra cho 2 năm 2014 - 2015. Năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục được nâng cao.
Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố cần phát huy kết quả đã đạt được, tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để thúc đẩy phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2014 và kế hoạch 5 năm (2011- 2015).
II. VỀ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

>> Xem thêm:  Hướng dẫn thủ tục mua đất của cặp vợ chồng đã ly hôn ? Cách lập hợp đồng mua bán đất ?

Về cơ bản, thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 và đến năm 2015 mà Thành phố đã đề ra. Trong đó, tập trung làm tốt những việc sau đây:
1. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong và ngoài nước; chuẩn bị giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp ổn định sản xuất kinh doanh khi có những yếu tố tác động không thuận lợi; trong đó chủ động triển khai giải pháp tháo gỡ khó khăn cụ thể cho từng nhóm doanh nghiệp. Đảm bảo an ninh, an toàn cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp; đây là trách nhiệm chung của chính quyền và doanh nghiệp. Vận động để từng doanh nghiệp quan tâm tạo mối quan hệ tốt giữa chủ và thợ, kết hợp giáo dục người lao động tuân thủ pháp luật và không bị ảnh hưởng kích động của các phần tử xấu.
2. Quan tâm ổn định kinh tế vĩ mô; trong đó làm tốt công tác tái cơ cấu các tổ chức tín dụng, giải quyết nợ xấu, cải thiện thanh khoản; có giải pháp để tăng trưởng nhanh hơn tín dụng, đặc biệt là tín dụng đồng nội tệ. Tiếp tục làm tốt công tác quản lý thị trường, trong đó có Chương trình bình ổn giá; Bộ Tài chính và các Bộ, ngành Trung ương nghiên cứu, hoàn thiện để nhân rộng Chương trình này ra cả nước.
3. Tiếp tục cơ cấu lại sản xuất để phát triển kinh tế nông nghiệp, gắn liền với Chương trình xây dựng nông thôn mới, nâng cao thu nhập và đời sống của người dân vùng ngoại thành.
4. Trên cơ sở phát triển sản xuất kinh doanh, vận dụng kinh nghiệm chỉ đạo, điều hành năm 2013 và tăng cường biện pháp mới, nhằm hoàn thành vượt mức thu ngân sách nhà nước năm 2014.
5. Tổ chức triển khai có kết quả công tác tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước, kế hoạch sắp xếp cổ phần hóa, bảo đảm đúng tiến độ đã được phê duyệt. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện; báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
6. Tiếp tục thực hiện tốt các nhiệm vụ về giáo dục, y tế, văn hóa - xã hội; giải quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội; trong đó làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh, chăm sóc bảo vệ sức khỏe nhân dân.
7. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; tăng cường liên kết với các địa phương, trước hết là các tỉnh trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam; đảm bảo quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
8. Cần làm tốt công tác tuyên truyền, vận động để tạo sự thống nhất trong xã hội: Tình hình biển Đông đang diễn biến phức tạp, Đảng, nhà nước và nhân dân ta kiên quyết một lòng bảo vệ chủ quyền quốc gia bằng biện pháp hòa bình, theo luật pháp quốc tế. Đảng bộ và chính quyền Thành phố cần xem xét, chuẩn bị phương án để chủ động trong lãnh đạo, điều hành quan hệ kinh tế, thương mại, đầu tư,... nhằm thích nghi với những tình huống phức tạp có thể xảy ra; đồng thời cần tự tin, chủ động mở rộng và cơ cấu lại thị trường.
III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA THÀNH PHỐ:

>> Xem thêm:  Mua đất nằm ở hai thửa khác nhau của cùng một chủ ? Xử lý sai lệch kích thước khi mua bán đất ?

1. Về đề nghị thuộc lĩnh vực ngân sách: (a) Tỷ lệ điều tiết về ngân sách cấp trên đối với các khoản thu phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương; (b) Thẩm quyền phân bổ ngân sách địa phương; (c) Sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ: Đồng ý về nguyên tắc với đề nghị của Thành phố. Bộ Tài chính căn cứ Nghị quyết số 16-NQ/TWngày 10 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2020, tiếp thu kiến nghị của Thành phố trong quá trìnhhoàn thiện dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 124/2004/NĐ-CP ngày 18 tháng 5 năm 2004 của Chính phủ và dự thảo Luật Ngân sách sửa đổi, trình Chính phủ.
2. Về đề nghị bố trí vốn ngân sách Trung ương cho các DA trọng điểm mục tiêu quốc gia thuộc Quyết định số 1547/QĐ-TTg ngày 28 tháng 10 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủvề phê duyệt quy hoạch thủy lợi chống ngập úng khu vực thành phố Hồ Chí Minh: Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, ngành liên quan ưu tiên tìm nguồn, cân đối bố trí vốn cho các dự án chống ngập thành phố Hồ Chí Minh do Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quản lý trong dự toán ngân sách hàng năm và từ nguồn vốn Chương trình ứng phó với biến đổi khí hậu SP-RCC; trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
3. Về đề nghị sớm ban hành Nghị định về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư: Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kiến nghị cụ thể của Thành phố trong quá trình hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ về đầu tư theo hình thức đối tác công - tư; trình Chính phủ xem xét, quyết định.
4. Về đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị:
a) Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chủ động xây dựng cơ chế đặc thù để huy động vốn đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị; gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, nghiên cứu, giải quyết, báo cáo Thủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.
b) Bộ Kế hoạch và Đầu tư hỗ trợ Thành phố trong việc vận động, kêu gọi nguồn vốn ODA đầu tư xây dựng hệ thống đường sắt đô thị. Đồng thời, Thành phố chủ động áp dụng các hình thức đầu tư xây dựng các tuyến đường sắt đô thị (ngoài việc sử dụng vốn ODA) theo quy định pháp luật để đa dạng hóa nguồn vốn đầu tư hệ thống đường sắt đô thị.
c) Đồng ý nghiên cứu xây dựng, ban hành quy chế riêng về quản lý, đầu tư xây dựng, khai thác, vận hành hệ thống metro, bảo đảm phù hợp với quy định pháp luật; Thành phố làm việc với Bộ Xây dựng về việc xem xét, ban hành quy chế riêng quản lý đầu tư xây dựng hệ thống metro; làm việc với Bộ Giao thông vận tải về việc xem xét, ban hành quy chế riêng về quản lý, khai thác, vận hành hệ thống metro.
5. Về đề nghị phân cấp cho Thành phố quyết định danh mục dự án và lựa chọn nhà đầu tư các dự án BOT, BTO, BT, PPP phù hợp với quy hoạch và không yêu cầu hỗ trợ về cơ chế chính sách từ Trung ương: Đồng ý về chủ trương, trên cơ sở Thành phố bố trí được nguồn vốn đầu tư. Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu kiến nghị của Thành phố trong quá trình hoàn thiện Dự thảo Nghị định về đầu tư theo hình thức PPP và Dự thảo Nghị định sửa đổi Nghị định số 108/2009/NĐ-CP , trình Chính phủ xem xét, quyết định.
6. Về kiến nghị cơ chế chính sách đầu tư xây dựng hệ thống bến bãi (giao thông tỉnh) trên địa bàn Thành phố: Đồng ý về nguyên tắc; giao Bộ Tài chính xem xét kiến nghị của Thành phố về miễn tiền thuê đất, miễn tiền sử dụng đất và các ưu đãi về thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế môn bài, thuế nhập khẩu đối với các thiết bị công nghệ cao phục vụ hoạt động của bãi giữ xe, báo cáo Thủ tướng Chính phủ quyết định; giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Xây dựng nghiên cứu, hướng dẫn các tổ chức tín dụng tạo điều kiện cho vay vốn đối với các dự án đầu tư xây dựng bãi đỗ xe công cộng của Thành phố.
7. Về đề nghị tiếp tục hỗ trợ Thành phố đầu tư hạ tầng Khu công nghệ cao:

>> Xem thêm:  Mua đất bằng giấy tay có được làm sổ hồng không ? Tư vấn thủ tục khi mua đất không phải thổ cư ?

a) Đối với giai đoạn I: Giao Bộ Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét ứng ngân sách Trung ương và bố trí ngân sách Trung ương kế hoạch năm 2015 số vốn còn thiếu để hỗ trợ cho thành phố Hồ Chí Minh thực hiện dự án đầu tư hạ tầng Khu công nghệ cao theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6562/VPCP-KTTH , ngày 13 tháng 11 năm 2007 của Văn phòng Chính phủ.
b) Đối với giai đoạn II: Thành phố chỉ đạo hoàn thành các thủ tục đầu tư, thẩm định nguồn vốn của Dự án giai đoạn II theo quy định; trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính căn cứ khả năng cân đối ngân sách để đề xuất phương án bố trí vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ cho Dự án.
8. Về đề nghị bố trí vốn ngân sách Trung ương hoàn trả cho Thành phố đầu tư xây dựng mới cơ sở quốc phòng của Bộ Tư lệnh Thành phố: Đồng ý về nguyên tắc; giao Bộ Tài chính chủ trì, làm việc thống nhất với Bộ Quốc phòng, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và thành phố Hồ Chí Minh để xác định rõ số vốn và phương án nguồn vốn hoàn trả cho Thành phố, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.
9. Về đề nghị không bắt buộc doanh nghiệp chế xuất phải thành lập Chi nhánh để hoạt động mua bán hàng hóa theo Nghị định số 164/2013/NĐ-CP ngày 12 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư nghiên cứu, đề xuất, báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.
10. Các Bộ, ngành liên quan, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫn thực hiện Nghị định số 187/2013/NĐ-CP ngày 20 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật Thương mại về hoạt động mua bán hàng hóa quốc tế và các hoạt động đại lý mua bán, gia công và quá cảnh hàng hóa với nước ngoài và Nghị định số 202/2013/NĐ-CP ngày 27 tháng 11 năm 2013 của Chính phủ về quản lý phân bón.
11. Về tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước:
a) Đồng ý Thành phố được chủ động điều chỉnh danh mục các doanh nghiệp thuộc diện cổ phần hóa sau năm 2015, nếu đủ điều kiện thì thực hiện ngay trong năm 2014 và 2015.
b) Về việc thành lập, quản lý và sử dụng Quỹ hỗ trợ sắp xếp và phát triển doanh nghiệp: thực hiện theo quy định hiện hành.
c) Việc thoáivốn nhà nước theo quy định tại Nghị định số 71/2013/NĐ-CP ngày 11 tháng 7 năm 2013 về đầu tư vốn nhà nước vào doanh nghiệp và quản lý tài chính đối với doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ và Nghị quyết số 15/NQ-CP ngày 06 tháng 3 năm 2014 của Chính phủvề một số giải pháp đẩy mạnh cổ phần hóa, thoái vốn Nhà nước tại doanh nghiệp: Bộ Tài chính khẩn trương ban hành văn bản hướng dẫn các Bộ, ngành, địa phương và doanh nghiệp thực hiện.
12. Về cơ chế ưu đãi đầu tư cho Dự án công nghiệp phụ trợ có công nghệ cao, quy mô lớn của Tập đoàn Sam Sung tại Thành phố: Đồng ý về nguyên tắc, ủng hộ dự án; Thường trực Chính phủ sẽ họp riêng để xử lý.

>> Xem thêm:  Thủ tục mua đất ruộng (trồng lúa) để làm dự án trồng rau sạch ? Xử lý khi mua đất bằng giấy viết tay

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Y tế, Thông tin và Truyền thông, Tư pháp, Lao động - Thương binh và Xã hội, Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Hồ Chí Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX, ĐMDN, PL, TCCV;
- Lưu: VT, V.III (3b).
Ch
KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Văn Tùng

>> Xem thêm:  Người nước ngoài gốc Việt Nam có được mua đất không ? Thủ tục mua đất đứng tên hai vợ chồng ?