VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 245/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH THANH HÓA

Ngày 02 tháng 7 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủVũ Văn Ninh đã đi khảo sát tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc giaxây dựng nông thôn mới và làm việc với lãnh đạo tỉnh Thanh Hóa. Cùng đi có đạidiện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Văn hóa, Thể thao và Du lịch vàVăn phòng Chính phủ. Sau khi nghe Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa báo cáo kết quảkinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013; tình hìnhtriển khai và kết quả bước đầu thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xâydựng nông thôn mới và một số kiến nghị của Tỉnh, ý kiến bổ sung của đồng chí Bíthư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo của các Bộ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã kếtluận như sau:

1. Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, đánh giá cao vàbiểu dương những cố gắng và kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm 2013 củaĐảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thanh Hóa. Trong điều kiện khó khănchung, Tỉnh đã bám sát các Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo quyếtliệt, năng động, sáng tạo và đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực:Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 8,8%; giá trị sản xuất ngành nông, lâm,thủy sản, công nghiệp và dịch vụ đều tăng; kim ngạch xuất khẩu tăng 37%; thungân sách nội địa đạt 2.200 tỷ đồng, tăng 13%. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 2,2% so vớicuối năm 2012. Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, có nhiều sáng kiến, bài học kinhnghiệm trong thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới; 100% số xã đã phêduyệt quy hoạch, 98,8% số xã đã phê duyệt đề án xây dựng nông thôn mới. Cùngvới sự hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh đã chủ động huy động được nhiều nguồn lực đểxây dựng hạ tầng nông thôn; đã có 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân toàntỉnh đạt 8,16 tiêu chí nông thôn mới, tăng 3,42 tiêu chí so với thời điểm bắtđầu triển khai thực hiện Chương trình.

Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáo dục, y tế và chămsóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiều kết quả. Đờisống nhân dân từng bước được cải thiện. Quốc phòng, an ninh và trật tự an toànxã hội được bảo đảm.

2. Nhiệm vụ trong thời gian tới:

Về cơ bản, thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ vàgiải pháp của Tỉnh đã đề ra. Trong thời gian tới, Tỉnh cần phát huy kết quả đãđạt được, khắc phục tồn tại, hạn chế, thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội năm 2013; nhấn mạnh thêm một số điểm sau:

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các Nghịquyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013, số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013và các Nghị quyết của Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn, xử lý nợ xấu, tạođiều kiện thuận lợi để doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh.

- Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư vào Khu kinh tế NghiSơn; phối hợp với các Bộ, ngành liên quan và Chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thựchiện các dự án lớn, trọng điểm trên địa bàn; chỉ đạo quyết liệt các biện pháptăng thu để hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước; nâng cao hiệu quả sửdụng ngân sách, bảo đảm chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu quả.

- Về Chương trình xây dựng nông thôn mới:

Xây dựng nông thôn mới là thực hiện chủ trương côngnghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp, nông thôn; là trách nhiệm của các cấp,các ngành và mọi người dân. Xác định đây là Chương trình quan trọng, mang tínhchiến lược, lâu dài, phải thực hiện thường xuyên, kiên trì, liên tục và tiếptục phát huy các kết quả đã đạt được, làm tốt công tác tuyên truyền, vận độngngười dân chủ động tham gia; chỉ đạo thực hiện Chương trình tại các xã điểm vàtrên diện rộng, có bước đi và cách làm thích hợp. Các tiêu chí nông thôn mớicần được quán triệt từ các hộ gia đình đến thôn, bản và xã để thực hiện.

Rà soát và thực hiện tốt quy hoạch nông thôn mới,chú trọng quy hoạch sản xuất; tổng kết và nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả;thực hiện “dồn điền, đổi thửa” để đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ kỹ thuật, công nghệmới vào sản xuất, gắn với công nghiệp chế biến để phát triển bền vững, làm cơsở để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân.

Tập trung nghiên cứu để ban hành cơ chế hợp lý tạothêm nguồn thu cho xã; huy động nguồn lực và lồng ghép các chương trình mụctiêu trên địa bàn để xây dựng nông thôn mới.

- Thực hiện tốt công tác xóa đói, giảm nghèo, bảođảm an sinh xã hội, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số; nâng cao chất lượng giáodục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe nhân dân; bảo đảm quốc phòng, an ninh; giữ vữngổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

3. Một số kiến nghị của Tỉnh:

a) Về việc ứng vốn cho một số dự án, công trìnhđược đầu tư từ nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu và vốn trái phiếu Chínhphủ. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính rà soát, xây dựng tiêu chí, nguyêntắc ứng vốn, tổng hợp chung (trong đó có tỉnh Thanh Hóa), đề xuất, báo cáo Thủtướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2013.

b) Về hỗ trợ vốn đầu tư tuyến đường từ Quốc lộ 47đi thành phố Thanh Hóa: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộcó liên quan xem xét việc hỗ trợ từ ngân sách Trung ương hoặc vốn trái phiếuChính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; trước mắt, thực hiện theo chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 04 tháng 02 năm 2013. Tỉnhhoàn tất thủ tục đầu tư, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để chủ trì, phối hợp với BộGiao thông vận tải và các Bộ, ngành liên quan thẩm định dự án theo quy định tạiChỉ thị số 1792/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

c) Về bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn2014 - 2015 cho đầu tư tuyến đường Hồi Xuân - Tén Tằn: Giao các Bộ: Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo củaThủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 55/TB-VPCP ngày 04 tháng 02 năm 2013, đềxuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong tháng 7 năm 2013.

d) Về việc bổ sung vốn giai đoạn 2013 - 2015 choTỉnh để hoàn ứng hoặc chưa thu hồi ứng trong kế hoạch 2014-2015: Tỉnh rà soát,sắp xếp thứ tự ưu tiên và khả năng cân đối ngân sách, có báo cáo gửi các Bộ: Kếhoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, đề xuất phương án xử lý chung theo Nghịquyết của Quốc hội và chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ.

đ) Về việc tăng mức đầu tư xây dựng trụ sở xã:Trong điều kiện ngân sách khó khăn, Tỉnh chủ động sử dụng ngân sách địa phươngvà các nguồn vốn hợp pháp khác theo quy định để thực hiện; các Bộ: Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính, Nội vụ xem xét, đề xuất phương án xử lý chung khi cân đốiđược nguồn vốn.

e) Về việc tăng mức hỗ trợ xây dựng nông thôn mớicho các xã với mức 500 triệu đồng/năm: Cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, Tỉnhcần lồng ghép các chương trình mục tiêu quốc gia nhằm tháo gỡ khó khăn về vốn trongthực hiện các tiêu chí về nông thôn mới; đồng thời, chủ động sử dụng ngân sáchđịa phương và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện. Giao các Bộ:Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét đềxuất, tổng hợp chung.

g) Về hỗ trợ 30 tỷ đồng để xây dựng trường học bántrú cho học sinh đồng bào dân tộc thiểu số (theo Quyết định số 85/2010/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ). Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp vớiTỉnh và các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, đề xuất báo cáo Thủtướng Chính phủ.

h) Về việc để lại số tiền thu về cổ phần hóa doanhnghiệp: Tỉnh lập phương án gửi Bộ Tài chính để tổng hợp chung, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

i) Về việc nâng mức hỗ trợ ngân sách Trung ương từ12 tỷ/năm lên 17 tỷ/năm để chi cho các chi hội thuộc các tổ chức chính trị - xãhội của các xã đặc biệt khó khăn: Tỉnh làm việc với Bộ Tài chính để xem xét, xửlý theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, Bộ Tài chính báo cáo Thủ tướngChính phủ.

k) Về việc bàn giao 03 lâm trường tại các huyện:Lang Chánh, Bá Thước, Cẩm Thủy; Trạm nghiên cứu luồng Ngọc Lặc và diện tích đấtNhà máy Giấy Châu Lộc cho Tỉnh quản lý: Giao Bộ Công Thương, Tổng công ty GiấyViệt Nam khẩn trương thực hiện rà soát quy hoạch, trình Thủ tướng Chính phủ phêduyệt trong tháng 7 năm 2013, làm cơ sở để xem xét kiến nghị nêu trên của Tỉnh.

l) Về hỗ trợ kinh phí để khắc phục thiệt hại sảnxuất lúa BC15 vụ Đông - Xuân 2012-2013. Các Bộ: Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn, Tài chính khẩn trương thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại Công văn số 4810/VPCP-KTN ngày 14 tháng 6 năm 2013, trình Thủ tướng Chínhphủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ thông báo để Ủy ban nhân dântỉnh Thanh Hóa và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Nội vụ, Văn hóa;
- TT và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo;
- Tổng Công ty Giấy Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT,
Các Vụ: TH, KTN, KTTH, KGVX, TKBT, ĐMDN;
- Lưu: Văn thư, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Nguyễn Văn Tùng