VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 249/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 17 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC - CHỦ TỊCH ỦY BAN AN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA TẠI HỘINGHỊ TRIỂN KHAI CHỈ THỊ SỐ 12/CT-TTG NGÀY 23 THÁNG 6 NĂM 2013 CỦA THỦ TƯỚNGCHÍNH PHỦ

Ngày 06 tháng 7 năm 2013, Phó Thủ tướng Nguyễn XuânPhúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã chủ trì Hội nghị trựctuyến toàn quốc triển khai Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2013 củaThủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngănchặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải. Tham dự Hội nghịcó các Ủy viên Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ủy viên Ban Thường trực;lãnh đạo và thành viên Ban An toàn giao thông 63 tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương, Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam và Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghebáo cáo kế hoạch của Bộ Giao thông vận tải, Ủy ban An toàn giao thông Quốc giavà Bộ Công an; phát biểu tham luận của các đại biểu dự họp và phát biểu của cácỦy viên Ủy ban, Ban Thường trực và lãnh đạo Ban An toàn giao thông một số địaphương, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc - Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thôngQuốc gia đã kết luận như sau:

Trong 6 tháng đầu năm 2013, tai nạn giao thông cảnước đã giảm về số vụ và số người bị thương, tuy nhiên số người chết vẫn tăng5,23% (244 người) so với cùng kỳ, tai nạn đặc biệt nghiêm trọng tăng cao, nhấtlà tai nạn liên quan đến xe khách, xe tải nặng và xe container. Ngày 23 tháng 6năm 2013, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 12/CT-TTg tăng cường thực hiệncác giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng tronghoạt động vận tải.

Để thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu tại Chỉ thị trên,đồng thời thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bíthư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảmtrật tự an toàn giao thông đường bộ, đường sắt, đường thủy nội địa, yêu cầu cáccơ quan thực hiện các nhiệm vụ sau:

I. VỀ NHIỆM VỤ CHUNG

- Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công an và Ủy ban nhândân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

Chỉ đạo lập kế hoạch hành động và triển khai đồngbộ các giải pháp được đề ra tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2013của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằmngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng trong hoạt động vận tải đối với nhữngvấn đề liên quan đến Bộ, ngành và địa phương mình; đồng thời tham mưu cho Cấpủy đảng chỉ đạo ban hành kế hoạch hành động thực hiện tốt Chỉ thị số 18/CT-TWngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnhđạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ,đường sắt, đường thủy nội địa.

- Hội đồng nhân dân các cấp tăng cường các nội dungchất vấn trong việc thực hiện các nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thôngnhằm nâng cao trách nhiệm trước Đảng, trước nhân dân của các đại biểu.

II. VỀ NHIỆM VỤ CỤ THỂ

1. Bộ Giao thông vận tải:

- Thực hiện tốt những giải pháp của Bộ đã đề ranhằm giảm tối đa tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng trong hoạt động vậntải. Trong đó, ưu tiên xây dựng, ban hành các quy định về điều kiện kinh doanhvận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải; quy định về phân cấp làm rõ trách nhiệm trongxử lý vi phạm đối với cơ quan quản lý, cán bộ công chức và cơ sở kinh doanh vậntải; khẩn trương xây dựng, trình Chính phủ ban hành Nghị định thay thế Nghịđịnh số 91/2009/NĐ-CP và số 93/2013/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điềukiện kinh doanh vận tải theo hướng đưa hoạt động kinh doanh vận tải hành kháchvà hàng hóa bằng xe ô tô là loại hình kinh doanh có các điều kiện đặc biệt đểquản lý chặt chẽ các hoạt động liên quan đến vận chuyển hành khách đường dàinhằm hạn chế được những khiếm khuyết trong quy định của pháp luật, từ khâu quảnlý chủ phương tiện, năng lực và chuyên môn của người điều khiển phương tiện,đăng kiểm kỹ thuật phương tiện, cho đến công tác quản lý nhà nước đối với cácđối tượng này nhằm giảm tối đa tai nạn giao thông nghiêm trọng đã xảy ra trongthời gian qua.

- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm trađối với các cơ quan, cá nhân thực thi công vụ, chú trọng phối hợp với các Bộ,ngành có liên quan và Ban An toàn giao thông các địa phương hướng dẫn Sở Giaothông vận tải các địa phương thực hiện nghiêm công tác thanh tra, kiểm tra cácđiều kiện kinh doanh vận tải. Công bố công khai kết quả thanh tra, đồng thời xửlý nghiêm theo quy định của pháp luật mọi trường hợp vi phạm, kiên quyết khôngđể tồn tại vùng cấm trong quản lý và thực hiện các điều kiện kinh doanh vận tải.

- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hiện đại trong côngtác giám sát, theo dõi, quản lý công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép láixe, công tác đăng kiểm phương tiện cơ giới.

- Sớm triển khai sơ kết quá trình thực hiện LuậtGiao thông đường bộ năm 2008, báo cáo Chính phủ những hạn chế, bất cập trongquy định của Luật để Chính phủ trình Quốc hội kế hoạch sửa đổi, bổ sung hoànthiện Luật.

2. Bộ Công an:

- Thực hiện tốt những giải pháp đã đề ra trong kếhoạch, nhiệm vụ của Bộ nhằm giảm tối đa tai nạn giao thông đặc biệt nghiêmtrọng trong hoạt động vận tải. Trong đó tập trung vào các giải pháp nâng caotính minh bạch và hiệu lực của hoạt động tuần tra, kiểm soát; ứng dụng côngnghệ cao để theo dõi, giám sát, phát hiện và xử lý vi phạm một cách có hiệuquả, đảm bảo mọi hành vi vi phạm đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

- Chỉ đạo các cơ quan trực thuộc Bộ và Công an cácđịa phương đẩy mạnh hoạt động thanh tra công vụ, phát hiện và xử lý nghiêm minhmọi trường hợp có hành vi bao che, dung túng cho các hoạt động vi phạm phápluật trong lĩnh vực kinh doanh vận tải; nghiên cứu phương án luân chuyển, điềuđộng hợp lý đối với cán bộ, chiến sĩ tham gia làm nhiệm vụ bảo đảm trật tự antoàn giao thông.

3. Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia:

- Phối hợp với các Bộ, ngành, địa phương để thựchiện tốt các nhiệm vụ trong 6 tháng cuối năm 2013. Trong đó tập trung thực hiệncác nhiệm vụ tuyên truyền, giáo dục pháp luật, tổ chức có hiệu quả các cuộc vậnđộng đến các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức nghề nghiệp, các tầng lớpnhân dân tham gia công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông.

- Phân công, đôn đốc cụ thể nhiệm vụ cho các Thànhviên Ủy ban, hàng tháng có báo cáo, đánh giá về kết quả thực hiện nhiệm vụ củacác Thành viên Ủy ban.

4. Ủy ban nhân dân và ban An toàn giao thông cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:

- Xác định vai trò tiên phong trong việc tổ chức,triển khai thực hiện các quy định của pháp luật, có giải pháp thiết thực nhằmthực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách trong Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủtướng Chính phủ và Chỉ thị số 18/CT-TW của Ban Bí thư Trung ương đảng.

- Chỉ đạo Sở Giao thông vận tải tiến hành thanhtra, kiểm tra công vụ đối với toàn bộ các khâu trong công tác quản lý, cấp phépkinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa thuộc chức năng của Sở, báo cáo kếtquả với Bộ Giao thông vận tải; nghiêm khắc xử lý, thu hồi giấy phép kinh doanhđối với các cơ sở kinh đoanh vận tải cố tình vi phạm quy định về trật tự antoàn giao thông.

- Chỉ đạo cơ quan Công an triển khai thanh tra,kiểm tra công vụ để phát hiện và xử lý nghiêm các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ cóbiểu hiện vi phạm đạo đức công vụ, bao che, dung túng cho các hành vi vi phạmtrong lĩnh vực kinh doanh vận tải.

5. Hiệp hội vận tải ô tô Việt Nam:

- Tích cực, chủ động xây dựng chương trình côngtác, vận động các cơ sở kinh doanh vận tải thuộc Hiệp hội thực hiện nghiêm cácquy định của pháp luật về điều kiện kinh doanh vận tải; phối hợp với các cơquan liên quan tổ chức kiểm tra sức khỏe định kỳ cho lái xe, phát hiện và kiếnnghị đình chỉ lái đối với những lái xe không đủ sức khỏe, có dấu hiệu sử dụngma túy, nghiện rượu bia và thường xuyên vi phạm các quy định về vận tải và trậttự an toàn giao thông, Phát hiện và kiến nghị với cơ quan quản lý nhà nước cóbiện pháp xử lý đối với những cơ sở kinh doanh vận tải cố tình vi phạm các quyđịnh về điều kiện kinh doanh vận tải.

- Tổ chức vận động các thành viên của Hiệp hội đăngký chất lượng và an toàn giao thông trong hoạt động kinh doanh vận tải.

- Tổ chức tuyên truyền đối với các Thành viên Hiệphội thực hiện tốt các giải pháp cấp bách trong Chỉ thị số 12/CT-TTg của Thủtướng Chính phủ.

6. Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói ViệtNam, Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan thông tấn, báo chí:

- Đổi mới phương thức tuyên truyền sâu rộng đến cáctầng lớp nhân dân cùng thực hiện tốt những giải pháp đã đề ra, vì sự an toàn,thuận tiện của nhân dân khi tham gia giao thông, cùng góp phần thực hiện mụctiêu phát triển kinh tế và an sinh xã hội.

- Lập chuyên mục riêng về trật tự an toàn giaothông.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các Bộ, ngành,tổ chức có liên quan, các địa phương, các Ủy viên Ủy ban, thành viên Ban Thườngtrực Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban An toàn giao thông các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương biết, chỉ đạo triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng; các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ban Tuyên giáo Trung ương;
- Ban Dân vận Trung ương;
- Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc VN;
- Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh;
- Tổng Liên đoàn Lao động VN;
- Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ VN;
- Trung ương Hội Cựu chiến binh VN;
- Trung ương Hội Nông dân VN;
- Các PCT, Ủy viên Ủy ban, thành viên Ban Thường trực Ủy ban ATGTQG;
- Ban ATGT tỉnh, TP trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng UBATGTQG;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: TCCV, KTTH, NC, KGVX, V.III, PL, TH;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Hữu Vũ