VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 261/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH HÀGIANG

Ngày 10 tháng 7 năm 2013, đồng chíNguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉđạo Tây Bắc đã thăm làm việc tại tỉnh Hà Giang. Cùng dự buổi làm việc có đại diệnlãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giaothông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xãhội, Công an, Công Thương, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng, Văn phòng Chính phủ,Ủy ban Dân tộc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Ban Chỉ đạo Tây Bắc. Sau khinghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 6tháng đầu năm 2013 và một số đề nghị của Tỉnh; ý kiến củađồng chí Bí thư Tỉnh ủy và lãnh đạo các Bộ, cơ quan, PhóThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểudương và đánh giá cao nỗ lực và những kết quả đạt được trong những năm qua và 6tháng đầu năm 2013 của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân các dân tộc tỉnh HàGiang. Trong điều kiện khó khăn chung, là tỉnh miền núi, biên giới, đồng bàodân tộc thiểu số chiếm 88%, nhưng với truyền thống cách mạng, sự cố gắng vượtqua khó khăn đã đạt được kết quả khá toàn diện trên nhiu lĩnh vực: tc độ tăngtrưởng GDP cao, cơ cu kinh tế chuyn dịch đúng hướng; 6 tháng đầu năm 2013 tổng sảnphẩm tăng 6,3%; trong đó, nông lâm nghiệp - thủy sản tăng 4,17%; công nghiệp, xâydựng tăng 9,8%; dịch vụ, du lịch tăng 6,16% (khách du lịch tăng 22%). Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 50%;các tiềm năng lợi thế về thủy điện, khoáng sản, du lịch và các lĩnh vực kháctừng bước được quản lý, khai thác có hiệu quả.

Các lĩnh vực vănhóa, xã hội, giáo dục, chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm chú trọng; đờisống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội đượcđảm bảo, tội phạm được kiềm chế, tai nạn giao thông giảm. Hệ thống chính trị cơsở ngày càng vững mạnh, đoàn kết các dân tộc được phát huy, quan hệ đối ngoạiđược củng cố và tăng cường.

Tuy nhiên, Hà Giang vẫn là tỉnhnghèo, có nhiều khó khăn, thách thức: Cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thôngcòn bất cập; với điểm xuất phát thấp, quy mô kinh tế nhỏ; chất lượng tăngtrưởng mặc dù đã được nâng lên nhưng tính bn vững chưacao, chưa phát huy hết tiềm năng, lợi thế; tỷ lệ hộ nghèo còn cao (trên 30%);an ninh, trật tự còn tiềm ẩn phức tạp.

II. NHIỆMVỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Đ hoàn thànhmục tiêu, nhiệm vụ đặt ra trong 6 tháng cuối năm 2013 và các năm tiếp theo,trong thời gian tới, Tỉnh cần thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội,Chính phủ và chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về phát triểnkinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh và chú trọng một số điểm:

1. Tiếp tục phát huy lợi thế về địalý, đất đai, tài nguyên, du lịch, thủy điện, kinh tế biên mậu, xuất, nhập khẩu,vùng nguyên liệu: gỗ giấy, cây chè, cây dược liệu, khoáng sản,.,. để phát triểncông nghiệp vật liệu xây dựng, khai khoáng, chế biến nông lâm sản, dịch vụthương mại biên giới nhanh và bền vững, gắn với cơ sở công nghiệp chế biến và tiêu thụ sản phẩm, quản lý, khai thác và chế biếntài nguyên khoáng sản có hiệu quả, bảo vệ môi trường sinh thái. Hạn chế tối đaviệc xut khu nguyên liệu thô, ưutiên đu tư các dự án x lý cht thải tại khu công nghiệp. Nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả.

2. Tập trung cao nhất cho xóa đói,giảm nghèo nhanh, bền vững, trong đó có các biện pháp huyđộng tng hợp các ngun lực đthực hiện tt các chính sách an sinh xã hội,hỗ trợ các đối tượng khó khăn, ổn định và cải thiện đờisống cho nhân dân. Đẩy mạnh công tác cải cách thtục hànhchính; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, tập trungcho phát triển giáo dục, dạy nghề, đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chocán bộ, nhất là cán bộ cơ sở người dân tộc thiểu số. Giữ gìn và phát huy bản sắcvăn hóa các dân tộc; quan tâm triển khai tốt công tác y tế, các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch.

3. Tiếp tục củng cố, xây dựng hệthống chính trị cơ sở vững mạnh, nền an ninh nhân dân vững chc, giữ gìn và củng cố đoàn kết dân tộc; giữ vữngan ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo vệ vững chắcchủ quyền biên giới quốc gia, xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp táccùng phát triển. Tăng cường chỉ đạo và đề cao trách nhiệm ca người đứng đầu cấp ủy và Thủ trưng Công antrong việc thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2012/QH13 và Quyết định s 316/QĐ-TTg ca Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống vi phạm phápluật và tội phạm, giảm tai nạn giao thông đến mức thấp nhất để giữ gìn cuộcsống bình yên cho nhân dân.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Yêu cầu tỉnh Hà Giang và các Bộ,ngành liên quan tiếp tục thực hiện nghiêm túc các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng tại Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Vănphòng Chính phvề Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tạibuổi làm việc ngày 07 tháng 01 năm 2013 với lãnh đạo tỉnh Hà Giang.

2. Về bsungvốn các công trình có mục tiêu; nâng mức hỗ trợ khu công nghiệp, tăng vốn đầu tư hàng năm: giaoBộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan xem xét, xlý theo quy định, trường hợp vượt thm quyền, báocáo Thtướng Chính phủ.

3. Về hỗ trợ vốn để đầu tư xây dựngchợ: Tỉnh chủ động bố trí ngân sách địa phương đã được phân bổ và huy động cácnguồn vốn hp pháp khác để thực hiện.

4. Về tạm nhập, tái xuất hàng hóa quacửa khẩu phụ và lối m: giao Bộ Công Thương thực hiện theochỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 748/TTg-KTTH ngày 27 tháng 5 năm2013, báo cáo, đề xuất Thủ tướng Chính phủ (trong đó có tỉnh Hà Giang).

5. Về ứng vốn năm 2014 để đầu tư xâydựng hồ chứa nước sinh hoạt ở 4 huyện vùng cao núi đá và Khu công nghiệp BìnhVàng: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại Thông báo số 196/TB-VPCP ngày 17 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ,báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

6. Về bố trí vốn để đầu tư xây dựnghồ chứa nước điều tiết thủy lợi và hệ thống cấp nước sinh hoạt 3 xã Đông Hà,Lùng Tám và Cán Tỷ, huyện Quản Bạ: Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chínhphủ tại Thông báo số 39/TB-VPCP ngày 21 tháng 01 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với BộTài chính hoàn tất thủ tục thẩm định và đề xuất nguồn vốn, báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

7. Về đầu tư cải tạo, nâng cấp Quốclộ 2 (đoạn Tuyên Quang - Hà Giang); xây dựng hộ lan tuyến Quốc lộ 4C (khu vựcCông viên địa chất toàn cầu cao nguyên đá Đồng Văn): giao Bộ Giao thông vận tảixem xét, xlý, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về đầu tư xây dựng 02 cầu qua sôngLô (xã Vĩnh Hảo, huyện Bắc Quang, tỉnh Hà Giang - xã YênThuận, huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang và xã Phương Tiến - xã Phong Quang,huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang): giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưxem xét tính đặc thù của tỉnh Hà Giang để chủ trì, phối hp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính xem xét, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

9. Về trang bịphương tiện phục vụ cho công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông: giao BộGiao thông vận tải (Cơ quan thường trực Ủy ban an toàn giao thông Quốc gia)tổng hợp nhu cầu chung toàn quốc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ (trong đó có tỉnhHà Giang).

10. Về điểm trả hàng theo Thông tư số 23/2012/TT-BGTVT ngày 29 tháng 6 năm 2012 của BộGiao thông vận tải: Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, giải quyết theo thẩm quyền, hướng dẫn địa phương thực hiện.

11. Về chính sách theo Nghị quyết 30a.

Các đề nghị về: Hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp; đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ tiêm vắc xin phòng các dịch bệnh nguy hiểm đối với gia súc gia cầm;tăng mức khoán chăm sóc, bảo vệ rừng và trồng rừng; chovay một lần với lãi xuất 0% để mua giống gia súc; nâng mức hỗ trợ tiền ăn chongưi dân tham gia tập huấn khuyến nông, hỗ trợ xúc tiếnthương mại; hỗ trợ 100% lãi suất tiềnvay Ngân hàng Chính sách Xã hội cho lao động xuất khẩu: giao Bộ Tài chính chủ trì,phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và cácBộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất phương án xử lý.

12. Về thành lập phân hiệu Đại họcQuốc gia Hà Nội: Tỉnh làm việc cụ thể với Bộ Giáo dục và Đào tạo, báo cáo Thủ tướngChính phủ xem xét, quyết định.

13. Về bổ sung đối tượng là công chứccông tác ở thị trấn thuộc trung tâm các huyện nghèo đượchưởng các phụ cấp ưu đãi như đối với công chức công tác ở các xã thuộc huyệnnghèo theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP ngày 24 tháng 12 năm 2010 của Chính phủ;xây dựng chính sách thu hút công chức, viên chức có trình độ chuyên môn đếncông tác tại các địa bàn khó khăn; tăng chỉ tiêu biên chế cho ngành y tế: giaoBộ Nội vụ xem xét, xử lý cụ thể, trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo Thtướng Chính phủ.

14. Về hỗ trợ vốn di dân định canh,định cư; bổ sung vốn Đề án phát triển kinh tế - xã hội vùng Dân tộc Cờ Lao:giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính, Ủy ban Dân tộc đềxuất việc bsung vốn cho Tỉnh.

15. Về thực hiện chế độ chính sáchđối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;bổ sung kinh phí theo Quyết định số 57/QĐ-TTg ngày 19 tháng 10 năm 2012 của Thủtướng Chính phủ: giao Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, Ủy ban Dân tộc xem xét, xử lý.

16. Về bố trí vốn hàng năm (2013 -2015) để thực hiện sắp xếp, bố trí dân cư vùng nguy cơ sạt lở, lũ ống, lũ quét,vùng khó khăn: giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xemxét, cân đối bố trí vốn cho Tỉnh thực hiện.

17. Đối với các đề nghị khác thuộcthẩm quyền của các Bộ, ngành: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ của Bộ, ngành mình xemxét, xử lý theo quy đnh, trường hp vượtthẩm quyền, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Hà Giang và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận ti, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Quốc phòng, Công an, Giáo dục và Đào tạo, Công Thương, Nội vụ, Lao động-Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc;
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý PTTg Nguyễn Xuân Phúc, Cng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, TCCV, NC, KGVX;
- Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Quang Thắng