VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 266/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 24 tháng 07 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC, ỦY VIÊN BỘ CHÍNH TRỊ, CHỦ TỊCH ỦY BANAN TOÀN GIAO THÔNG QUỐC GIA TẠI HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÔNG TÁC GIẢIPHÓNG MẶT BẰNG, ĐẢM BẢO AN TOÀN GIAO THÔNG DỰ ÁN MỞ RỘNG QUỐC LỘ 1A ĐOẠN THANHHÓA - CẦN THƠ VÀ ĐƯỜNG HỒ CHÍ MINH ĐOẠN QUA KHU VỰC TÂY NGUYÊN (QUỐC LỘ 14 CŨ)

Ngày 15 tháng 7 năm 2013, tại Thànhphố Đà Nẵng, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, y viên Bộ Chính trị, Chủ tịch y ban an toàn giaothông quốc gia đã chủ trì Hội nghị triển khai thực hiện công tác giải phóng mặtbằng, đảm bảo an toàn giao thông Dự án mở rộng quốc lộ 1Ađoạn Thanh Hóa - Cần Thơ và Đường Hồ Chí Minh đoạn qua khuvực Tây Nguyên (Quốc lộ 14 cũ). Tham dự Hội nghị có Bộ trưởng và các Thứ trưởngBộ Giao thông vận tải, Thứ trưởng các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính; đạidiện Bộ Công an; Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Chủ tịch UBND thành phốĐà Nẵng; các đồng chí Phó Chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố:Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên - Huế, QuảngNam, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Long An, Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk, Bình Phước vàđại diện một số Ban quản lý dự án thuộc Bộ Giao thông vận tải, Nhà đầu tư, nhàthầu thi công.

Sau khi nghe báo cáo của lãnh đạo BộGiao thông vận tải, lãnh đạo một số tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương, đại diện một số Nhà đầu tư, nhà thầu thicông và ý kiến của lãnh đạo các Bộ tham dự Hội nghị, PhóThủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết Luận như sau:

Dự án mở rộng quốc lộ 1A và đường HồChí Minh qua khu vực Tây Nguyên là dự án quan trọng quốc gia, đã được Ban chấphành Trung ương Đảng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo cần phải hoànthành vào năm 2016. Vì vậy, Bộ Giao thông vận tải và các địa phương, đơn vịliên quan cần tập trung chỉ đạo quyết liệt để hoàn thành đúng tiến độ đề ra;đảm bảo chất lượng và an toàn giao thông toàn tuyến.

Công tác giải phóng mặt bằng, táiđịnh cư là công việc phức tạp, nhạy cảm và có tính quyếtđịnh đến tiến độ triển khai dự án. Trong thời gian qua, có những địa phương đãthực hiện rất tốt công tác này, tuy vậy cũng có địa phương thực hiện chưa tốt,để xảy ra tình trạng khiếu kiện kéo dài, làm chậm tiến độ triển khai thực hiệncác dự án. Điều này cho thấy, nếu có sự chỉ đạo sát sao, quyết liệt của các cấpchính quyền và có cách làm đúng thì sẽ giải quyết công tác giải phóng mặt bằng,tái định cư một cách có hiệu quả.

3. Đi với dự ánquan trọng này, yêu cầu các Bộ, ngành và địa phương liên quan tập trung thựchiện một số công việc sau đây:

a) Các địa phương cần huy động sự vàocuộc của cả hệ thng chính trị và chính quyền các cấp đểchỉ đạo, triển khai công tác giải phóng mặt bằng; sớmthành lập Ban chỉ đạo thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư, domột Phó Chủ tịch y ban nhân dân làmtrưởng Ban. Ban chỉ đạo trực tiếp hướng dẫn, chỉ đạo, giải thích, tuyên truyền, vận động cho người dân hiểu vàchấp hành nghiêm túc chính sách, quy định của pháp luật; thực hiện công khai,minh bạch chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư; tổ chức giao ban thường xuyên để kịp thời tháo gỡ khó khăn,vướng mắc; biểu dương, khen thưởng kịp thời những địa phương làm tt; đồng thời, kiểm điểm, phê bình những địa phương làm không tốt; tổchức cưỡng chế nếu cần thiết đối với những trường hợp cố tình không bàn giao mặt bằng, cản trở thi công. Nghiêm cấm mọi hành vitiêu cực, gian lận trong công tác giải phóng mặt bằng (như lập mộ giả, trồng cây mới để được đền bù..

b) Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo cácNhà đầu tư, nhà thầu triển khai sớm công tác cắm mốc giải phóng mặt bằng vàphối hợp với chính quyền địa phương lập phương án giải phóng mặt bằng, tái địnhcư. Sau khi được bàn giao mặt bằng cần khn trương tchức thi công để tránh tình trạng tái lấn chiếm; tổ chức thi công khoa học, đặc biệt là trongmùa mưa lũ, đảm bảo chất lượng công trình.

4. Về các kiến nghị:

a) Chuyển mục đích sử dụng đất trồnglúa để thực hiện Dự án mở rộng quốc lộ 1 và đường Hồ Chí Minh qua khu vực TâyNguyên: Giao Bộ Tài Nguyên và Môi trường ch trì, phốihợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn nhanh chóng hướng dẫn các địa phương theo hướng: yban nhân dân các tỉnh có dự án đi qua căn cứ vào quy định của pháp luật đất đaivề chuyển mục đích sử dụng đất, báo cáo việc chuyển mục đích sử dụng đất lúa đểthực hiện Dự án. Bộ Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ; việc này cần làm ngay và đảm bảo chính xác.

b) Giá đất bồi thường tại các vị trí giáp ranh: các địa phương vận dụng chính sách hiện hành để xác định giáđất, tạo điều kiện có lợi do người dân theo quy định của pháp luật.

c) Bố trí vốn cho công tác giải phóngmặt bằng, tái định cư:

- Đối với các dự án sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ: Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư sớm giải ngân nguồnvốn Thủ tướng Chính phủ đã cho phép ứng trước đchi trả cho người dân sau khi phương án đền bù được thông qua.

- Đối với các dự án triển khai theohình thức Hợp đồng BOT: các nhà đầu tư khẩn trương thu xếp nguồn vốn để chi trảcho công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư dự án. Yêu cầu Bộ Giao thông vận tảithu hồi dự án nếu đến hết tháng 8 năm 2013 mà các nhà đầu tư không triển khaidự án.

- Các địa phươngliên quan chịu trách nhiệm bố trí ngân sách địa phương và huy động các nguồnvốn hợp pháp khác để xây dựng các khu tái định cư theo đúng chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại Công văn số 979/TTg -KTN ngày 5 tháng 7năm 2013; trường hợp các địa phương thực sự khó khăn, BộKế hoạch và Đu tư chủ trì, phối hợp vớiBộ Tài chính tổng hp, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, hỗ trợ.

Việc triển khai xây dựng các khu táiđịnh cư cần thực hiện trước, do đó các địa phương cần chủ động ứng vốn để thựchiện; đồng thời, cần xác định tiêu chí về quy mô khu tái định cư để bảo đảm khảnăng cân đối vốn.

5. Công tác bảo đảm giao thông và antoàn giao thông:

a) Bộ Giao thông vận tải chịu tráchnhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về lựa chọn các Nhà đầu tư, nhà thầu có đủ nănglực; chỉ đạo các nhà thầu thi công thực hiện nghiêm phương án bảo đảm giaothông như Bộ Giao thông vận tải đề xuất. Đơn vị nào khôngthực hiện nghiêm túc thì cần đình chỉ thi công, thay thế nhà thầu khác.

b) Yêu cầu các Bộ, ngành và địaphương tăng cường chỉ đạo về công tác bảo đảm an toàn giao thông; thực hiệnnghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chínhphủ về việc tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạngiao thông nghiêm trọngtrong hoạt động vận tải, nhất làtrong mùa mưa lũ.

6. Về nguồn cung cấp vật liệu: cácđịa phương ưu tiên cấp mỏ vật liệu cho các Nhà đu tư, nhàthầu thi công để bảo đảm nguồn vật liệu có chất lượng tốt, giá cả hợp lý; kiểmsoát chặt chẽ để ngăn chặn tình trạng trung gian, nâng giá vật liệu xây dựng.

7. Tổ chức thực hiện:

a) Yêu cầu các địa phương và các Banquản lý dự án, các Nhà đầu tư, nhà thầu thi công tăng cường phối hợp nhằm đẩynhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư. Việc thựchiện cần phải chu đáo, nghiêm túc và có trách nhiệm với người dân; đồng thời,nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu; thường xuyên tuyên truyền gii thích cho người dân, biểu dương những địa phương, đơn vị làm tốt; phêbình, nhắc nhở các địa phương, đơn vị làm chậm, làm ẩu.

b) Các địa phương cần có quy hoạch hệthống hạ tầng dùng chung (như đường điện, cáp viễn thông, cấp nước...) để hạnchế tình trạng lãng phí trong đầu tư hạ tầng;

c) Bộ Giao thông vận tải giám sátchặt chẽ việc tổ chức thực hiện, bo đảm tuyệt đối an toàntrong thi công và đảm bảo chất lượng, tiến độ công trình; thường xuyên tổ chứckiểm tra, đôn đốc tiến độ các dự án, trước hết là đảm bảo tiến độ giải phóngmặt bằng toàn tuyến.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác Bộ, ngành, y ban nhân dân các tỉnh, thành phố và cáccơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng;
- Các Bộ: GTVT, KH&ĐT, TC, XD, TN&MT, NN&PTNT, Công an;
- UBND các tỉnh, thành phố: Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên- Huế, Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi, Bình Định, Phú Yên, Khánh Hòa, Ninh Thuận, Bình Thuận, Đồng Nai, Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Kon Tum, Gia Lai, Đk Lk, Đk Nông, Bình Phước;
- VPCP: BTCN, các PCN, Cổng TTĐT, các Vụ: KTTH, TH, V.III, QHQT, TKBT;
- Lưu: VT, KTN (3).

KT. B TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ
CHỦ NHIỆMNguyễn Hữu vũ