BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 269/TB-LĐTBXH

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI TẠI CUỘC HỌP GIAO BANTHỦ TRƯỞNG CÁC ĐƠN VỊ NGÀY 07 THÁNG 02 NĂM 2014

Ngày 07 tháng 02 năm 2014, Bộ trưởngBộ Lao động - Thương binh và Xã hội Phạm Thị Hải Chuyền đã chủ trì cuộc họpgiao ban Thủ trưởng các đơn vị về tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng01 và việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 tại cácđịa phương, đồng thời triển khai các nhiệm vụ trọng tâm công tác tháng 02 năm2014. Sau khi nghe báo cáo của Văn phòng Bộ, ý kiến phát biu của các đồng chí Thứ trưởng và Thủ trưởng các đơn vị, Bộ trưởng kếtluận như sau:

I. Tình hình thực hiện các nhiệmvụ trong tháng 01 năm 2014

Đánh giá cao những nhiệm vụ công táctrọng tâm đã được các đơn vị thực hiện trong tháng 01/2014 như:

1. Công tác xây dựng văn bản theochương trình công tác của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, trong tháng 01/2014,Bộ đã trình 06/06 đề án.

2. Các hoạt động ni bật trong tháng

2.1. Lĩnh vực người có công: Bộ đã cóvăn bản hướng dẫn Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố thựchiện Quyết định số 12/QĐ-CTN ngày 06/01/2014 của Chủ tịch nước về việc tặng quàcho các đối tượng người có công với cách mạng nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọnăm 2014. Chun bị tốt các nội dung để tổ chức họp Ban Chỉđạo Nhà nước về xác định danh tính hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin (Ban Chỉđạo 150) do Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam chủ trì.

2.2. Lĩnh vực bảo trợ xã hội, giảmnghèo: Bộ đã xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện chính sách người cao tuổi,người khuyết tật, người tâm thần và các đối tượng bảo trợ xã hội khác trong dịpTết Nguyên Đán; hướng dẫn, đôn đccác địa phương rà soát, tổng hợp số hộ, số khẩu có nguy cơ thiếu đói trong dịpTết Nguyên Đán và giáp hạt đầu năm 2014; chủ động sử dụng ngân sách địa phươnghỗ trợ kịp thời cho các đối tượng thiếu đói, bảo đảm không đngười dân nào bị đói, không có Tết.

2.3. Lĩnh vực an toàn lao động: Bộ đãcó Công văn số 188/LĐTBXH-ATLĐ ngày 22/01/2014 đề nghị các Bộ, cơ quan ngangBộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố, cơ quan Trungương và các tổ chức chính trị xã hội chỉ đạo các doanh nghiệp, cơ quan thuộcngành, lĩnh vực quản lý, đóng trên địa bàn tăng cường kimtra, giám sát chặt chẽ công tác an toàn, vệ sinh lao động, phòng chống cháy n, đặc biệt trong các lĩnh vực có nguy cơ cao về tai nạn lao động, cháyn, các công trình trọng điểm; chủ động phối hợp, chuẩn bịlực lượng, phương tiện, các điều kiện cần thiết để đảm bảo sẵn sàng tham giaứng cứu khi xảy ra sự cố, nhất là tại các khu vực tập trung đông dân cư, khuvui chơi công cộng, những nơi tập trung đông người trong dịp Tết Nguyên đánGiáp Ngọ năm 2014.

2.4. Lĩnh vực bảo vệ, chăm sóc trẻem: Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai các hoạtđộng tchức Tết Nguyên đán Giáp Ngọnăm 2014 cho trẻ em, đặc biệt là trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em nghèo,trẻ em sống ở vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới, hải đảo, vùng khó khăn... đảmbảo vui vẻ, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm; xây dựng kế hoạch, tổ chức thăm, tặngquà và tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh nhằm thu hút đông đảotrẻ em tham gia.

2.5. Lĩnh vực lao động, tiền lương:Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014, Bộ đã có văn bản đề nghị các tỉnh,thành phố chỉ đạo cơ quan chức năng rà soát, nắm tình hình nợ lương, nợ đóng bảohiểm xã hội đối với người lao động; tập trung giải quyết các trườnghợp doanh nghiệp bị giải thể, phá sản, ưu tiên giải quyếtchế độ, quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật; vận động cáccơ quan, đoàn thể, doanh nghiệp quan tâm, chăm lo đời sống người lao động, nhấtlà lao động ngoại tỉnh làm việc trong các khu công nghiệp, khu chế xuất do điềukiện kinh tế khó khăn không thể về quê ăn Tết.

2.6. Về công tác tổ chức đón TếtNguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 cho các đối tượng chính sách tại các địa phương vàtại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ: Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Ngọ năm 2014,việc tổ chức đón tết cho các đối tượng chính sách và tổ chức tết tại cơ quan Bộcũng như Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các địa phương được tchức tốt; hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ gia đình chính sáchđã được các địa phương chăm lo chu đáo; không có tai nạn lao động nghiêm trọngxảy ra; tình hình đình công cơ bản đã được giải quyết trước Tết. Tại cơ quan Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, các đơn vị thuộcBộ, đơn vị cơ sở trực thuộc Bộ đã thực hiện nghiêm túc việc phân công lãnh đạo,cán bộ trực xử lý phát sinh, đồng thời tchức đón XuânGiáp Ngọ an toàn, lành mạnh, vui tươi, tiết kiệm, giữ gìn truyền thống dân tộcvà bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.

II. Một số nhiệm vụtrọng tâm công tác tháng 02 năm 2014

1. Các đơn vị tập trung hoàn thànhcác nhiệm vụ công tác theo kế hoạch tháng 02/2014 cũng như cả năm 2014, trongđó đặc biệt lưu ý tiến độ xây dựng các đề án đã đăng ký trong chương trình côngtác của Chính phủ.

2. Văn phòng Bộ phối hợp với các đơnvị liên quan hoàn thành báo cáo tình hình thực hiện các chế độ chính sách đốivới người có công, người nghèo, các đối tượng chính sách khác trong dịp TếtNguyên đán Giáp Ngọ năm 2014 với Chính phủ theo quy định.

3. Vụ Bảo himxã hội và các đơn vị liên quan chuẩn bị nội dung, tài liệu để báo cáo Bộ Chínhtrị về Nghị định quy định chi tiết khoản 2 và khoản 3 Điều 187 của Bộ luật laođộng về tuổi nghỉ hưu (Dự kiến ngày 13/02/2014).

4. Tổng cục Dạy nghề, Vụ Bảo hiểm xãhội: Trên cơ sở tiếp thu ý kiến góp ý của các cơ quan liên quan hoàn thiện dựthảo Luật Dạy nghề (sửa đổi, bổ sung), Luật Bảo hiểm xã hội (sửa đổi, bổ sung)để trình Quốc hội.

5. Tổ chức hội nghị vùng triển khainhiệm vụ công tác năm 2014 tại 3 miền.

5.1. Vụ Kế hoạch- Tài chính phối hợp các đơn vị chuyên môn chuẩn bị báo cáo và tài liệu, nộidung hướng dẫn cụ thể các địa phương thực hiện nhiệm vụ công tác trong các lĩnhvực trọng tâm (hoàn thành trước 20/02/2014).

Các đơn vị quản lý nhà nước chun bị nội dung trong lĩnh vực phụ trách và phối hợp với Vụ Kế hoạch - Tài chính, Văn phòng Bộ để tchức Hội nghị.

5.2. Về công tác phục vụ Hội nghị:

- Tại Miền Bắc (Thành phố Hà Nội):Giao Cục Việc làm chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liên quanchun bị điều kiện tổ chức Hội nghị.

- Tại Miền Trung (tỉnh Quảng Ngãi):Giao Tổng cục Dạy nghề chủ trì, phối hợp với Văn phòng Bộ và các đơn vị liênquan chun bị điều kiện tổ chức Hội nghị.

- Tại Miền Nam (Thành phố Hồ ChíMinh): Giao Văn phòng Bộ chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bịđiều kiện tổ chức Hội nghị.

6. Để chuẩn bị cho kỳ họp thứ 7, Quốchội khóa XIII, đề nghị các đơn vị tập trung xử lý các công việc theo lĩnh vựcchuyên môn của đơn vị; sửa đi, bsung,khắc phục những vấn đề còn bất cập trong việc ban hành và thực hiện chính sách,chuẩn bị tốt các báo cáo theo quy định của Luật với Quốc hội (như vấn đề: quảnlý Quỹ bảo him xã hội, bình đnggiới,...); chun bị nội dung trả lời chất vấn của Đại biểuQuốc hội, các kiến nghị của cử tri đảm bảo chất lượng, đúng thời hạn quy định.

7. Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèotiếp tục hoàn thiện các báo cáo phục vụ Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốchội về việc thực hiện chính sách, pháp luật về giảm nghèo giai đoạn 2005 - 2013.

8. Cục Người có công khẩn trươngchuẩn bị kế hoạch, nội dung và phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Trung ươngMặt trận Tquốc Việt Nam tchức tậphuấn trong tháng 02/2014 cho các địa phương về việc thực hiện Chương trình phốihợp số 4836/CTr-BLĐTBXH-MTT W ngày 05/12/2013 về Tổng rà soátviệc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng trong 2năm (2014 - 2015).

9. Về việc chuẩn bị nội dung làm việcvới Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư về công tác thực hành tiết kiệm chống lãng phí:

- Vụ Kế hoạch -Tài chính chuẩn bị Báo cáo tổng thể về các nội dung liên quan (hoàn thànhtrước 15/3/2014).

- Các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộkhẩn trương tiến hành kiểm tra, rà soát, đánh giá việc thực hành tiết kiệm,chống lãng phí, mua sắm tài sản công tại đơn vị; phối hợp chặt chẽ với Vụ Kếhoạch - Tài chính trong việc thực hiện các nội dung liên quan.

10. Vụ Tổ chức cán bộ chủ trì, phối hp với Công đoàn Bộ tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức theo đúng quyđịnh (dự kiến 01 buổi, trong tuần từ15-21/02/2014).

11. Cục Người có công, Cục Bảo trợ xãhội, Văn phòng Quốc gia về Giảm nghèo tiếp tục kim tra,nắm tình hình đời sống của nhân dân, đặc biệt là việc thực hiện chính sách củacác cơ quan, đơn vị từ trung ương đến địa phương, xử lý kịp thời những vấn đề tiêucực, vi phạm trong việc thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước đối với ngườidân.

12. Các cơ quan thông tin, báo chíthuộc Bộ tiếp tục chủ động trong việc thông tin chính xác, đầy đủ những vấn đềdư luận quan tâm tới lĩnh vực quản lý của Ngành, kịp thời phản biện đối vớinhững thông tin, dư luận không chính xác, bảo vệ uy tín của Ngành.

13. Một số vấn đề khác:

- Vụ Tổ chức cán bộ, Thanh tra Bộthực hiện hướng dẫn kê khai tài sản, thu nhập theo đúng quy định.

- Viện Khoa học Lao động và Xã hộichủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chun bị tốt kếhoạch Tng kết 30 năm đi mới lĩnhvực lao động, người có công và xã hội.

Trên đây là kết luận của Bộ trưởng BộLao động - Thương binh và Xã hội tại cuộc họp giao ban Thủ trưởng các đơn vịngày 07/02/2014. Văn phòng Bộ thông báo đcác đơn vị thựchiện, báo cáo kết quả tại cuộc họp giao ban tiếp theo./.

Nơi nhận:
- Bộ trưởng (để b/c);
- Các đồng chí Thứ trưởng;
- Các đơn vị thuộc Bộ;
- Lưu: VT, TK-TH.

TL. BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Đào Hồng Lan