BỘ LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
--------------

Số: 2772/TB-BLĐTBXH

Hà Nội, ngày 12 tháng 08 năm 2010

THÔNG BÁO

TÌNHHÌNH TAI NẠN LAO ĐỘNG 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2010

Bộ Lao động – Thương binh và Xã hộithông báo đến các ngành, các địa phương tình hình tai nạn lao động trong 6tháng đầu năm 2010 trên toàn quốc như sau:

I. TÌNH HÌNH CHUNG

1. Số vụ tai nạn lao động (TNLĐ)

Theo báo cáo của 63/63 tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương trong 6 tháng đầu năm 2010 trên toàn quốc đã xảy ra2611 vụ tai nạn lao động làm 2680 người bị nạn trong đó:

- Nạn nhân là lao động nữ: 684người

- Số vụ tai nạn lao động chếtngười: 245 vụ

- Số vụ TNLĐ có hai người bị nạntrở lên: 50 vụ

- Số người chết: 266 người

- Số người bị thương nặng: 525người

2. Tình hình TNLĐ ở các địaphương

2.1. Những địa phương xảy ranhiều vụ TNLĐ chết người trong 6 tháng đầu năm 2010

TT

Địa phương

Số vụ

Số vụ chết người

Số người bị nạn

Số người chết

Số người bị thương nặng

1

Tp. Hồ Chí Minh

167

41

176

42

16

2

Hà Nội

68

19

70

21

34

3

Bình Dương

66

16

78

16

4

4

Quảng Ninh

146

10

151

11

86

5

Hải Dương

22

10

28

10

18

6

Thái Nguyên

72

9

76

9

20

7

Đồng Nai

936

7

937

7

56

8

Bà Rịa – Vũng Tàu

21

7

21

7

8

9

Hà Tĩnh

16

6

21

7

12

10

Quảng Bình

33

6

34

6

19

Bảng1: 10 Địa phương xảy ra nhiều TNLĐ chết người nhất

2.2. Một số vụ TNLĐ nghiêm trọng6 tháng đầu năm

- Khoảng 9h ngày 13/4/2010, tại mỏđá thuộc HTX Minh Tâm, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh đã xảy ra một vụ tai nạnlao động do nổ mìn khiến 2 người chết, 3 người bị thương.

- 8 giờ 30 ngày 9/5/2010, xảy ra vụtai nạn lao động do nổ nồi hơi tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Vĩnh Kiênđóng tại ấp An Khương, xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang làm 3người chết và 15 ngày bị thương nặng.

II. PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH TAI NẠNLAO ĐỘNG

1. Đánh giá chung

1.1. So sánh tình hình TNLĐ 6 thángđầu năm 2010 với cùng kỳ năm 2009:

TT

Chỉ tiêu

6 tháng đầu năm 2010

Cùng kỳ năm 2009

Tăng/giảm

1

Số vụ

2611

1958

653 (33,3%)

2

Số nạn nhân

2680

1998

682 (34,1%)

3

Số vụ có người chết

245

231

14 (6,1%)

4

Số người chết

266

239

27 (11,3%)

5

Số người bị thương nặng

525

418

107 (25,6%)

6

Số lao động nữ

684

328

356 (108,5%)

7

Số vụ có 2 người bị nạn trở lên

50

28

22 (78,6%)

Bảng2: So sánh tình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2010 và cùng kỳ năm 2009

Các chỉ tiêu thống kê cơ bản vềtình hình TNLĐ 6 tháng đầu năm 2010 đều tăng cả về số vụ và mức độ nghiêm trọngcho thấy tình hình TNLĐ vẫn diễn ra phức tạp. Mặc dù các cơ quan quản lý nhànước đã có những nỗ lực để giảm TNLĐ, tuy nhiên việc gia tăng số vụ TNLĐ và sốngười chết do TNLĐ vẫn chưa được kiểm soát tốt.

1.2. Các địa phương có số vụ tainạn lao động chết người ở mức cao trong 6 tháng đầu năm 2010 vẫn là những địaphương tập trung nhiều khu công nghiệp, doanh nghiệp khai thác mỏ và xây dựng.So với cùng kỳ năm 2009 các địa phương Tp. Hồ Chí Minh, Quảng Ninh có số vụTNLĐ giảm nhưng số TNLĐ nghiêm trọng và số người chết do TNLĐ hầu như khônggiảm. Hà Nội và Bình Dương có số người chết vì TNLĐ tăng cao so với cùng kỳ.Theo số liệu thống kê, Đồng Nai là địa phương thống kê được số vụ TNLĐ nhiềunhất, tuy nhiên số vụ chết người và số người chết giảm nhiều so 6 tháng cùng kỳnăm 2009.

TT

Địa phương

Số vụ

(6 tháng đầu năm)

Số vụ chết người

(6 tháng đầu năm)

Số người chết

(6 tháng đầu năm)

2010

2009

Tăng/ giảm

2010

2009

Tăng/ giảm

2010

2009

Tăng/ giảm

1

Tp. Hồ Chí Minh

167

299

-132

41

43

-2

42

43

-1

2

Hà Nội

68

78

-10

19

12

7

21

13

8

3

Bình Dương

66

129

-63

16

10

6

16

11

5

4

Quảng Ninh

146

162

-16

10

10

0

11

11

0

5

Hải Dương

22

11

11

10

7

3

10

8

2

6

Thái Nguyên

72

24

48

9

5

4

9

5

4

7

Đồng Nai

936

444

492

7

24

-17

7

24

-17

8

Bà Rịa Vũng Tàu

21

18

3

7

4

3

7

4

3

9

Hà Tĩnh

16

27

-11

6

2

4

7

2

5

10

Quảng Bình

33

17

16

6

3

3

6

3

3

Bảng3: So sánh tình hình TNLĐ với cùng kỳ năm 2009 của một số địa phương

1.3. Tần suất TNLĐ chết người (tínhtrên 35 địa phương có số liệu thống kê về lực lượng lao động trên địa bàn)trong 6 tháng đầu năm là 1,82 trên 100.000 lao động. Những địa phương không xảyra tai nạn lao động chết người trong 6 tháng đầu năm 2010: Bình Định, HậuGiang, Lâm Đồng, Cà Mau, Bến Tre, Bạc Liêu.

2. Lĩnh vực xảy ra nhiều TNLĐnghiêm trọng

Theo số liệu thống kê TNLĐ theonghề nghiệp và theo yếu tố gây chấn thương, những lĩnh vực xảy ra nhiều tai nạnlao động nghiêm trọng trong 6 tháng đầu năm 2010 vẫn là khai thác mỏ, xây dựngvà sử dụng điện.

2.1. Những nghề có tỷ lệ xảy raTNLĐ nghiêm trọng cao:

- Thợ khai thác mỏ và xây dựng có54 người chết chiếm tỷ lệ 20,3% trên tổng số người chết vì TNLĐ.

- Lao động giản đơn (tập trungtrong khai thác mỏ, xây dựng, công nghiệp …) có 39 người chết chiếm tỷ lệ 14,7%trên tổng số người chết vì TNLĐ.

- Thợ cơ khí, và các thợ có liênquan có 22 người chết chiếm tỷ lệ 8,27% trên tổng số người chết vì TNLĐ

- Thợ lắp ráp, vận hành máy có 22người chết chiếm tỷ lệ 8,27% trên tổng số người chết vì TNLĐ.

Nghề nghiệp

Tổng số

Số vụ có người chết

Số vụ có 2 nạn nhân trở lên

Số người bị nạn

Số lao động nữ

Số người chết

Số người bị thương nặng

Thợ khai thác mỏ và thợ xây dựng

166

48

16

176

12

54

90

Lao động giản đơn trong khai thác mỏ, xây dựng, công nghiệp

278

39

4

278

38

39

36

Thợ gia công kim loại, thợ cơ khí và các thợ có liên quan

208

21

10

220

14

22

47

Thợ lắp ráp, thợ vận hành máy và thiết bị sản xuất

408

20

7

417

72

22

63

Lái xe, thợ điều khiển các máy, thiết bị có động cơ

70

6

1

70

2

6

11

Lao động giản đơn về bán hàng và làm dịch vụ

42

5

2

44

8

6

23

Bảng4: Một số nghề nghiệp có tỷ lệ xảy ra TNLĐ chết người cao

(Sốliệu thống kê từ báo cáo của 40/63 địa phương)

2.2. Những yếu tố chấn thương gâychết người có tỷ lệ cao:

- Rơi ngã có 62 người chết chiếm tỷlệ 23,3% trên tổng số người chết vì TNLĐ.

- Điện giật có 40 người chết chiếmtỷ lệ 15,0% trên tổng số người chết vì TNLĐ.

- Mắc kẹt giữa vật thể có 27 ngườichết chiếm tỷ lệ 10,2% trên tổng số người chết vì TNLĐ.

- Do vật rơi, vùi dập có 25 ngườichết chiếm tỷ lệ 9,4% trên tổng số người chết vì TNLĐ.

YẾU TỐ GÂY CHẤN THƯƠNG

Tổng số

Số vụ có người chết

Số vụ có 2 nạn nhân trở lên

Số người bị nạn

Số lao động nữ

Số người chết

Số người bị thương nặng

Rơi ngã

195

61

7

205

19

62

61

Điện Giật

84

37

7

91

4

40

11

Mắc kẹt giữa vật thể

827

25

3

840

223

27

90

Vật rơi, vùi dập

227

20

7

235

19

25

64

Vấp ngã, va đập bởi vật thể

647

9

5

679

273

10

68

Văng bắn

50

7

3

55

1

8

11

Chết đuối

6

6

6

5

Tai nạn giao thông (Bao gồm cả tai nạn được coi là TNLĐ)

161

27

6

171

49

33

62

Bảng5: Tai nạn lao động theo yếu tố gây chấn thương

(Sốliệu thống kê từ báo cáo của 51/63 địa phương)

3. Nguyên nhân xảy ra các vụTNLĐ

- Về phía người sử dụng lao động:Không chấp hành đầy đủ các quy định pháp luật về ATVSLĐ, không quan tâm tớiviệc cải thiện điều kiện lao động, đảm bảo môi trường làm việc an toàn cho ngườilao động; Không có bộ máy giám sát người lao động tuân thủ các quy định về bảohộ lao động.

TT

Nguyên nhân

Số vụ

Tỷ lệ/Tổng số vụ

1

Không huấn luyện về an toàn lao động cho người lao động

77

2,9%

2

Thiết bị không đảm bảo an toàn

112

4,3%

3

Không có thiết bị an toàn

85

3,2%

4

Không có quy trình, biện pháp an toàn lao động

72

2,8%

5

Do tổ chức lao động

38

1,5%

6

Không trang bị phương tiện bảo vệ cá nhân cho người lao động

18

0,7%

7

Những nguyên nhân khác

616

23,6%

Bảng6: Những nguyên nhân để xảy ra TNLĐ do người sử dụng lao động

- Về phía người lao động: Nguyênnhân chủ yếu là do người lao động vi phạm các quy trình, biện pháp làm việc antoàn; không ý thức được việc tự đảm bảo an toàn lao động cho mình, cho nhữngngười làm việc xung quanh.

TT

Nguyên nhân

Số vụ

Tỷ lệ/Tổng số vụ

1

Vi phạm các quy trình, biện pháp làm việc an toàn về lao động

766

29,3%

2

Không sử dụng các trang bị, phương tiện bảo vệ cá nhân

87

3,3%

3

Do người khác vi phạm quy định về an toàn lao động

105

4,0%

Bảng7: Những nguyên nhân để xảy ra TNLĐ do người lao động

- Về phía các cơ quan quản lý Nhànước:

+ Các văn bản quy phạm pháp luật vềlĩnh vực Bảo hộ lao động hiện nay là khá đầy đủ. Tuy nhiên, nhiều quy định đặtra nhưng không có chế tài ràng buộc, xử lý hoặc chế tài chưa đủ mạnh dẫn đếntình trạng người sử dụng lao động, người lao động cố ý không chấp hành

+ Lực lượng cán bộ thanh tra Nhànước về lao động hiện nay còn thiếu. Trong những năm gần đây, lực lượng thanhtra được bổ sung không đáng kể, không tương xứng với tốc độ phát triển của cácdoanh nghiệp cả về số lượng lẫn quy mô sản xuất, kinh doanh, do vậy không thểthanh tra việc chấp hành pháp luật về An toàn – Vệ sinh lao động ở nhiều cơ sởnên chưa kịp thời phát hiện và ngăn chặn các vụ TNLĐ nghiêm trọng đã xảy ra.

+ Một số lĩnh vực sản xuất, kinhdoanh trong các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hợp tác xã, các hộ kinh doanh cá thể,các làng nghề chưa được các cơ quan quản lý Nhà nước hướng dẫn đầy đủ các tiêuchuẩn, quy chuẩn kỹ thuật an toàn lao động; chưa được thanh tra, kiểm trathường xuyên, kịp thời nên việc vi phạm các quy định về An toàn – Vệ sinh laođộng và nguy cơ TNLĐ và bệnh nghề nghiệp là lớn.

4. Thiệt hại do tai nạn lao động

Theo số liệu báo cáo của các địaphương, thiệt hại về vật chất do tai nạn lao động xảy ra trong 6 tháng đầu năm2010 (chi phí tiền thuốc men, mai táng, tiền bồi thường cho gia đình người chếtvà những người bị thương, …) là 54.596.500.000đ,thiệt hại về tàisản là 2.233.500.000đ, tổng số ngày nghỉ (kể cả nghỉ chế độ) do TNLĐ là 64.225ngày.

5. Điều tra, xử lý các vụ TNLĐnghiêm trọng

Việc điều tra, xử lý một số vụ TNLĐchết người nghiêm trọng còn chậm. Trong 245 vụ tai nạn lao động chết người xảyra trong 6 tháng đầu năm 2010, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội mới nhậnđược biên bản điều tra hoặc báo cáo nhanh của 61 vụ. Theo báo cáo, có 3 trườnghợp người sử dụng lao động bị đề nghị truy tố trách nhiệm hình sự đối với cácvụ tai nạn, đó là:

- Vụ tai nạn tại mỏ đá thuộc HTXMinh Tâm, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh làm 2 người chết, 3 người bị thương.

- Vụ tai nạn lao động do nổ nồi hơixảy ra tại Công ty cổ phần chế biến thực phẩm Vĩnh Kiên đóng tại ấp An Khương,xã Minh Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang làm 3 người chết và 15 người bịthương nặng.

- Vụ tai nạn của Công ty TNHH xâydựng – Thương mại – Dịch vụ - Vận tải Đại Việt Tp. Hồ Chí Minh làm một số ngườichết, nạn nhân là lao động chưa thành niên (sinh năm 1994).

6. Đánh giá công tác thống kêbáo cáo tai nạn lao động

- Công tác thống kê báo cáo định kỳTNLĐ 6 tháng đầu năm 2010 của các địa phương có chuyển biến tốt. Tuy nhiên, vẫncòn nhiều địa phương chưa báo cáo đầy đủ theo quy định tại Thông tư liên tịchsố 14/2005/TTLT-BLĐTBXH-BYT-TLĐLĐVN . Để có đánh giá chính xác tình hình tai nạnlao động trên toàn quốc, cần phải tính toán được tần suất xảy ra TNLĐ, tần suấtxảy ra TNLĐ chết người. Do vậy, các Sở Lao động – Thương binh và Xã hội cầnthực hiện tốt hơn công tác báo cáo định kỳ đặc biệt là việc thống kê số lượngdoanh nghiệp, số lao động trên địa bàn.

TT

Chỉ tiêu

Số lượng

Cùng kỳ 2009

Ghi chú

1

Số địa phương thực hiện báo cáo

63

61

2

Số địa phương có báo cáo đến đúng thời hạn

58

35

3

Số địa phương báo cáo đúng quy định

35

29

Nhiều địa phương không thống kê số doanh nghiệp, số lao động trên địa bàn và số doanh nghiệp, số lao động có báo cáo tình hình TNLĐ

Số lượng báo cáo TNLĐ theo yếu tố gây chấn thương/ Số lượng báo cáo đầy đủ số liệu

51/51

Số lượng báo cáo TNLĐ theo nghề nghiệp/Số lượng báo cáo đầy đủ số liệu

40/40

Số lượng báo cáo TNLĐ theo loại hình cơ sở/ Số lượng báo cáo đầy đủ số liệu

43/35

Bảng8: Công tác thống kê báo cáo định kỳ TNLĐ 6 tháng đầu năm 2010

- Phần đông các doanh nghiệp (tậptrung tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa) không báo cáo TNLĐ theo quy định, gâynhiều khó khăn cho công tác thống kê tai nạn lao động. Theo thống kê chưa đầy đủ(43/63 địa phương) trong 6 tháng đầu năm 2010 số doanh nghiệp tham gia báo cáochiếm 2,8% tổng số doanh nghiệp được thống kê.

III. MỘT SỐ NỘI DUNG CHỦ YẾU CẦNTHỰC HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2010

Căn cứ vào tình hình và nguyên nhânxảy ra TNLĐ trong 6 tháng đầu năm 2010, để chủ động phòng ngừa TNLĐ trong thờigian tới, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội đề nghị các Bộ, ngành, địa phươngvà các doanh nghiệp thực hiện tốt các nội dung chính sau đây:

1. Các Bộ, ngành, tập đoàn, tổngcông ty tăng cường kiểm tra và chỉ đạo các đơn vị thuộc phạm vi quản lý thựchiện đầy đủ các quy định của Nhà nước về an toàn lao động, vệ sinh lao động vàcác chế độ BHLĐ. Tổ chức huấn luyện đầy đủ về an toàn lao động cho người sửdụng lao động theo quy định tại Thông tư số 37/2005/TT-BLĐTBXH ngày 29/12/2005của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

2. Các địa phương cần tăng cườngcông tác thanh tra việc thực hiện các quy định của Nhà nước về an toàn, vệ sinhlao động ở các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Đặc biệt là các doanhnghiệp vừa và nhỏ thuộc các lĩnh vực: xây dựng, lắp đặt, sửa chữa và sử dụngđiện; khai thác khoáng sản và khai thác đá; sử dụng các loại máy, thiết bị cóyêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động. Kiên quyết xử lý nghiêm minh, kịp thờiđối với các hành vi vi phạm luật pháp lao động, đặc biệt đối với những hành vikhông chấp hành nghiêm chỉnh công tác thống kê báo cáo TNLĐ, theo quy định tạiNghị định số 47/2010/NĐ-CP ngày 6/5/2010 của Chính phủ; Thực hiện tốt việc phốihợp với các cơ quan có thẩm quyền để tiến hành điều tra kịp thời, chính xác củavụ tai nạn lao động chết người trong các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinhtế, để giúp các doanh nghiệp nhanh chóng ổn định sản xuất, kinh doanh sau khitai nạn lao động xảy ra; đảm bảo thời gian điều tra, lập biên bản các vụ tainạn lao động theo đúng quy định của pháp luật.

3. Người sử dụng lao động trong cácdoanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh phải thường xuyên tổ chức kiểm tra máy,thiết bị và cải thiện điều kiện làm việc để đảm bảo cho người lao động được làmviệc trong môi trường an toàn; xây dựng đầy đủ các quy trình, biện pháp làmviệc an toàn, vệ sinh lao động theo hướng dẫn tại các Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹthuật an toàn lao động và hướng dẫn cho người lao động trước khi làm việc; tổchức huấn luyện về an toàn lao động, vệ sinh lao động cho người lao động; tổchức tốt việc điều tra các vụ TNLĐ, kịp thời rút kinh nghiệm và thực hiện việcthống kê, báo cáo TNLĐ theo đúng quy định; tăng cường công tác tuyên truyền,giáo dục cho người lao động tự giác chấp hành các quy định về an toàn, vệ sinhlao động. Đặc biệt chú ý đối với những người lao động làm các công việc nặngnhọc, nguy hiểm, độc hại hoặc tiếp xúc với các loại máy, thiết bị, vật tư cóyêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động, vệ sinh lao động.

4. Tiếp tục triển khai thực hiệntốt các mục tiêu của Chương trình Quốc gia về Bảo hộ lao động, An toàn laođộng, Vệ sinh lao động đến năm 2010; Xây dựng, trình Chính phủ phê duyệt Chươngtrình Quốc gia về Bảo hộ lao động, An toàn lao động, Vệ sinh lao động giai đoạn2011 – 2015.

5. Tăng cường công tác tuyên truyềnpháp luật về an toàn, vệ sinh lao động nhằm nâng cao nhận thức và ý thức cảnhgiác và phòng ngừa tai nạn lao động của người sử dụng lao động và người laođộng.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải (để báo cáo);
- Phó Thủ tướng Nguyễn Sinh Hùng (để báo cáo);
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ;
- Văn phòng CP;
- Văn phòng TW Đảng;
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ: CQ thuộc CP;
- Viện KSNDTC;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Bộ Y tế;
- Tổng Liên Đoàn lao động VN
- UBND, Sở LĐTBXH các tỉnh, TP;
- Lưu: VT, Cục ATLĐ.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Bùi Hồng Lĩnh