VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 281/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC, TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO 138/CP TẠI HỘI NGHỊ SƠ KẾT CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNGCUỐI NĂM 2013 CỦA BAN CHỈ ĐẠO 138/CP

Ngày 29 tháng 7 năm 2013, tại trụ sởChính phủ, đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chínhtrị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã chủ trì Hội nghịtrực tuyến sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 thángcuối năm 2013 của Ban Chỉ đạo 138/CP và Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm cáctỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Tham dự Hội nghị có các Thành viên BanChỉ đạo 138/CP , Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm các tỉnh, thành phố trựcthuộc Trung ương và các Thành viên Tổ chuyên viên liên ngành giúp việc Ban Chỉđạo 138/CP .

Sau khi nghe đồng chí Trần Đại Quang,Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, Phó trưởng Ban thường trực Ban Chỉđạo 138/CP phát biểu khai mạc, đồng chí Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an,Phó trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP báo cáo kết quả công tác phòng, chống tội phạm 6tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 và ý kiến đạibiểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo 138/CP đã kếtluận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Nhất trí với Báo cáo về kết quả côngtác 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2013 của Ban Chỉđạo 138/CP và xin nhấn mạnh một số vấn đề sau:

Sáu tháng đầu năm, với sự nỗ lực, cốgắng của cả hệ thống chính trị, đặc biệt là lực lượng Công an, tình hình anninh, trật tự được giữ vững, cuộc sống của nhân dân được an toàn, bình yên hơn.Các băng nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu "xã hộiđen", tội phạm về ma túy, kinh tế, tham nhũng, môitrường, tệ nạn xã hội và nhiều vụ phạm tội gây bức xúc kéo dài đã được tậptrung xử lý quyết liệt hơn so với năm 2012.

Về hạn chế và nguyên nhân:

Tình hình tội phạm vẫn có chiều hướnggia tăng và diễn biến phức tạp. Công tác phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn tộiphạm, đặc biệt là tội phạm do nguyên nhân xã hội còn nhiều hạn chế; phong tràoquần chúng tham gia phòng, chống tội phạm nhiều nơi còn yếu, thậm chí có trườnghp người dân không dám tố giác, đấu tranh với tội phạm vìsợ bị trả thù; công tác tuyên truyền phòng, chống tội phạmchưa sát thực, cụ thể. Tỷ lệ giải quyết tin báo, tố giác về tội phạm chưa đạtchỉ tiêu Quốc hội đề ra; tỷ lệ điều tra, khám phá các vụ án chưa đáp ứng yêucầu. Công tác quản lý nhà nước về an ninh, trật tự ở một số lĩnh vực còn hạnchế, bất cập.

Nguyên nhân khách quan chủ yếu củatình trạng trên là do khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế thế giới tácđộng đến đời sống kinh tế xã hội ở nước ta khiến nhiều doanh nghiệp thua lỗ,phá sản, người lao động mất việc làm, tình trạng nợ xấu, tín dụng đen kéo theonhiều hệ lụy. Nhưng nguyên nhân chủ quan là quan trọng, đặc biệt là sự suythoái, xuống cấp về đạo đức, đề cao lối sống vật chất, coi thường pháp luật củamột bộ phận quần chúng và cán bộ, đảng viên, kể cả cán bộ các cơ quan bảo vệpháp luật. Năng lực của một bộ phận cán bộ chưa đáp ứng yêu cầu, đặc biệt ở mộtsố địa bàn có dấu hiệu “bảo kê”, dung túng tội phạm và tệ nạn xã hội. Công tácquản lý vũ khí, vật liệu nổ và quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện,nhất là các lĩnh vực nhạy cảm chưa chặt chẽ. Một số cấp ủy, chính quyền chưaphát huy hết trách nhiệm trong công tác phòng, chống tội phạm, còn có tư tưởng“khoán trắng” cho lực lượng Công an; chưa phát hiện, ngăn chặn và giải quyếtkịp thời các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân.

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THỜIGIAN TỚI

Để tăng cường công tác phòng, chốngtội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự, xây dựng xã hội an toàn, giữ gìn cuộc sốngbình yên cho nhân dân, từ nay đến hết năm 2013 và thời gian tiếp theo, cácThành viên Ban Chỉ đạo 138/CP , Ban Chỉ đạo phòng, chống tội phạm các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương tập trung thực hiện quyết liệt các biện phápchặn đứng sự gia tăng để kéo giảm tội phạm so với năm 2012. Cụ thể là:

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thựchiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW, Chỉ thị số 21-CT/TW của Bộ Chính trị, Chỉ thị s09-CT/TW của Ban Bí thư, Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hộivà các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm, đảm bảo trật tự, antoàn xã hội, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên của các cấp ủy Đảng,chính quyền. Xác định rõ trách nhiệm, vai trò của người đứng đầu cấp ủy Đảng,chính quyền và thủ trưởng cơ quan Công an đối với công tác này. Nơi nào để tộiphạm lộng hành, phức tạp kéo dài thì người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, thủtrưởng Công an phải chịu trách nhiệm; chỉ đạo kiểm điểm nghiêm túc các đơn vị,địa phương để tội phạm lộng hành, gây lo lắng, bức xúc trong nhân dân.

2. Tổ chức sơ kết 03 năm thực hiệnChỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị; sơ kết 01 năm thực hiện thí điểm công tácđấu tranh chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về an ninh, trật tự tại 25tỉnh, thành phố trọng điểm để rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình. Xây dựngChiến lược quốc gia phòng, chống tội phạm giai đoạn 2015 - 2020, định hướng đếnnăm 2030.

3. Tiếp tục chỉ đạo mở các đợt caođiểm tấn công, trấn áp tội phạm, tập trung đấu tranh với các băng, nhóm tộiphạm nguy hiểm, đâm thuê, chém mướn, cướp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản...Kiên quyết đấu tranh triệt xóa các băng nhóm tội phạm có tổ chức hoạt động theokiểu “xã hội đen” tại các địa bàn trọng điểm. Quản lý chặt chẽ các đối tượng cótiền án, tiền sự; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nếu phát hiện có “bảo kê”phải xử lý nghiêm.

4. Nhân rộng mô hình phối hp giữa các lực lượng Cảnh sát hình sự, Cảnh sát giao thông, Cảnh sáttrật tự, Cảnh sát cơ động tuần tra, kiểm soát trên các tuyến giao thông, cácđịa bàn phức tạp về an ninh, trật tự. Tăng cường phối hợp giữa cơ quan Công an,Viện kiểm sát, Tòa án trong điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh tội phạm;truy tố, xét xử kịp thời những vụ án lớn, dư luận xã hội quan tâm, nhất là các vụán tham nhũng, tiêu cực do Ban Chỉ đạo phòng, chống tham nhũng trực tiếp chỉ đạođể răn đe, giáo dục phòng ngừa chung; nâng tỷ lệ xử lý tố giác, tin báo tội phạmtrên 90% theo chỉ tiêu đề ra.

5. Tăng cường hiệu lực công tác quảnlý nhà nước về an ninh, trật tự, nhất là quản lý cư trú, nhập cảnh, xuất cảnh, quảnlý người nước ngoài tại Việt Nam, quản lý các ngành nghề kinh doanh có điều kiện,quản lý tiền chất, vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và các trò chơi bạo lực nguyhiểm.

6. Đẩy mạnh tuyên truyền nâng caonhận thức, ý thức cảnh giác cho nhân dân và tinh thần trách nhiệm tham giaphòng, chống tội phạm; xây dựng các mô hình, phong trào quần chúng tham gia phòng,chống tội phạm theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải. Gắn phongtrào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc với phong trào toàn dân đoàn kết xây dựngđời sống văn hóa khu dân cư và xây dựng khu dân cư, xã, phường, thị trấn, cơquan, doanh nghiệp, trường học... an toàn về an ninh, trật tự, không có tộiphạm và tệ nạn xã hội.

7. Quan tâm củng cố xây dựng lựclượng tham gia phòng, chống tội phạm tại cơ sở (cả chuyên trách và bán chuyên trách)làm nòng cốt trong phòng, chống tội phạm và nâng cao chất lượng phong trào toàndân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Phát huy vai trò của bí thư chi bộ, trưởng đoàn thểcơ sở, trưởng thôn, phố, những người có uy tín, chức sắc trong dân tộc, tôngiáo trong phòng, chống tội phạm.

8. Khẩn trương ban hành Thông tưhướng dẫn quản lý, sử dụng Quỹ phòng, chống tội phạm; Thông tư hướng dẫn quảnlý, sử dụng kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phòng, chống tộiphạm; phòng, chống ma túy.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, phối hp thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thường trực Ban Bí thư (để b/c);
- TTg, các PTTg (để báo cáo);
- Văn phòng Trung ương Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Ban Nội chính Trung ương;
- Văn phòng Ch tịch nước;
- Văn phòng Quốc hội;
- Ủy ban QP&AN ca Quốc hội;
- Các Bộ, ngành thành viên Ban Chỉ đạo 138/CP ;
- Thành viên Ban Ch đạo 138/CP ;
-
Thường trực tỉnh ủy, thành ủy và UBND tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Tổng cục VI (Bộ Công an);
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, các Vụ: TH, V.I, V.III, PL, KGVX, cng TTĐT;
- Lưu: VT, NC (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Quang Thắng