VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 282/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNHTHANH HÓA

Ngày 24 tháng 7 năm 2013, Phó Thủtướng Nguyễn Xuân Phúc, Trưởng Ban Chỉ đạo Tây Bắc đã thăm và làm việc tại tỉnhThanh Hóa; kiểm tra tình hình công tác bảo đảm an ninh và trật tự an toàn xã hộitại xã Đông Hương, phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa.Cùng đi với Phó Thủ tưng có đồng chíĐinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và đại diện lãnh đạo các Bộ, cơquan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Tài nguyênvà Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Ủy ban Dân tộc, Ban Chỉ đạoTây Bắc, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Văn phòng BanChỉ đạo 138 và Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnhThanh Hóa, sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báocáo tình hình kinh tế - xã hội, côngtác giải phóng mặt bng, đảm bảo an toàn giao thông, phòngchống tội phạm và các tệ nạn xã hội trong 6 tháng đu năm2013; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cui năm 2013 và một s kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chíBí thư Tỉnh ủy và của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủtướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủtưng đánh giá cao và biểu dương những cố gắng, nỗ lực,đoàn kết và kết quả đạt được khá toàn diện và rõ nét của Đảng bộ, chính quyềnvà nhân dân các dân tộc tỉnh Thanh Hóa trong những năm qua. Trong 6 tháng đầunăm 2013, mặc dù trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng Thanh Hóađã có nỗ lực đạt được nhiều thành tựu nổi bật, hoàn thành các mục tiêu, nhờ đómột số mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Tỉnh đạt cao hơn bình quânchung toàn quốc, góp phần vào sự phát triển chung của cả nước. Trong lĩnh vựcthu hút đầu tư có nhiều dự án lớn đã và đang triển khai như: Nhiệt điện NghiSơn 1, Xi măng Công Thanh (mở rộng), dự án Lọc hóa dầu Nghi Sơn, nâng cấp quốclộ 217, quốc lộ 1A đoạn từ thành phố Thanh Hóa đi Khu kinh tế Nghi Sơn, Khucông nghệ cao Lam Sơn - Sao Vàng và nhiều công trình hạ tầng ln được khởi công xây dựng... Quan tâm chỉ đạo phát triển kinh tế - xãhội khu vực miền núi, vùng đồng bào dân tộc (miền Tây Thanh Hóa) như: Xây dựngcơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, chương trình mục tiêu quốc gia giảmnghèo bền vững... đã hình thành được một số vùng cây công nghiệp, đặc biệt làcây cao su và đi sống nhân dân tiếp tục được cải thiện,tỷ lệ hộ nghèo đã giảm còn 25,7% (cả tỉnh là 15,1%). Hệ thống chính trị hoạtđộng có hiệu quả hơn, đặc biệt là công tác phòng chống tội phạm và các tệ nạnxã hội thực hiện có hiệu quả; nhiều khu dân cư an toàn vềan ninh trậttự xã hội, có nhiều mô hình tốt về đấu tranh, ngăn chặn các loại tội phạm và phòng chống lâynhiễm HIV/AIDS (tệ nạn xã hội giảm, các băng nhóm tội phạm, xã hội đen đượctriệt phá...). Các lĩnh vực quốc phòng, an ninh nội địa và an ninh biên giớiđược giữ vững, trật tự an toàn xã hội vùng dân tộc miềnnúi được bảo đảm. Công tác giải phóng mặt bằng nhiều dự án lớn như dự án Lọchóa dầu Nghi Sơn, dự án Nhiệt điện Nghi Sơn, dự án nâng cấp mở rộng quốc lộ1A... đã được Tỉnh triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp, nên đã cơ bảnđáp ứng được yêu cầu và nhiều dự án được bàn giao trước thời gian quy định.

Tuy nhiên, Tỉnh vẫn còn một số tồntại, hạn chế cn tập trung khắc phục như: tai nạn giaothông trên địa bàn còn cao (cả 3 chỉ tiêu: số vụ, số người chết, số người bịthương đều tăng so với cùng kỳ năm 2012); tình hình tội phạm hình sự trên địa bànvẫn còn tiềm ẩn phức tạp, tội phạm ma túy tăng, tình trạng buôn bán người vẫn còntiếp diễn; tình trạng sử dụng ma túy tổng hp, nhất làtrong thanh thiếu niên diễn biến phức tạp, chưa được ngăn chặn hiệu quả, sốngười nghiện ma túy cao; định hướng phát triển kinh tế của khu vực miền núichưa rõ, tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

II. NHIỆMVỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản, nhất trí với các nhiệm vụ,giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013 của Tỉnh.Trong thời gian tới, Tỉnh cần tiếp tục phát huy kết quả đã đạt được, khắc phụctồn tại hạn chế để hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong đó lưu ý mộtsố việc sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệuquả các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013, số 02/NQ-CP ngày 07tháng 01 năm 2013 và các Nghị quyết của Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn,tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp duy trì và phát triển sản xuất,kinh doanh; tiếp tục đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư; thực hiện tốt công tácquy hoạch và chương trình xây dựng nông thôn mới.

2. Tập trung chỉ đạo phát triển kinhtế - xã hội miền Tây Thanh Hóa và thực hiện có hiệu quả các chương trình mụctiêu quốc gia, các dự án, công trình, nhất là các dự án lớn, quan trọng: Quốclộ 1A, cảng nước sâu Nghi Sơn, sân bay Sao Vàng... để tạo động lực phát triểnkinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

3. Tiếp tục thực hiện tốt công tácgiải phóng mặt bằng cho một số dự án quan trọng như: Quốc lộ 1A, quốc lộ 217,cảng nước sâu Nghi Sơn, mở đường bay quốc tế tại sân baySao Vàng... Trong đó, Tỉnh ưu tiên và gương mẫu đi đutrong công tác giải phóng mặt bằng quốc lộ 1A đoạn từ phía Nam đường tránhthành phThanh Hóa đến tỉnh Nghệ An; phấn đấu hết năm2013 cơ bản giải phóng xong mặt bằng và thi công, đảm bảo tiến độ Dự án nângcấp, mở rộng quốc lộ 1A.

4. Thực hiện tốt các chính sách ansinh xã hội, đặc biệt chăm lo đến đời sống của đồng bào dân tộc thiểu số vàmiền núi, tiến tới xóa đói, giảm nghèo bền vững tại 11 huyện miền núi phía Tâycủa Tỉnh.

5. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả côngtác phòng chống tội phạm, buôn bán người qua biên giới, an ninh nông thôn vàcác tệ nạn xã hội; làm tốt công tác đảm bảo an ninh trật tự, an ninh chính trị ở các vùng trọng điểm như: Khu kinh tế Nghi Sơn, các huyện miền núi,xây dng tuyến biên giới và phát triển toàn diện giữa 2tỉnh Thanh Hóa - Hủa Phăn (CHDCND Lào), phòng chống tội phạm buôn bán ma túy,di cư tự do,..; triển khai thực hiện có hiệu quả nội dung Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2013 về công tác phòng chống AIDS ma túy, mạidâm.

6. Thực hiện tốt công tác bảo đảm antoàn giao thông, cần có các biện pháp quyết liệt, đồng bộ cho cả giao thôngđường sắt, đường bộ và đường thủy nhằm giảm trên cả 3 chỉ tiêu về an toàn giaothông.

III. V MỘT S Đ NGHỊCỦA TNH

1. Về bổ sung huyện Quan Sơn (là mộttrong 62 huyện nghèo thuộc Chương trình hỗ trợ giảm nghèo nhanh và bền vữngtheo Nghị quyết 30a/ 2008/NQ-CP của Chính phủ) vào Danh mục địa bàn có điều kiệnkinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn theo Nghị định số 108/2006/NĐ-CP ngày 22tháng 9 năm 2006 của Chính phủ: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư xem xét trong quá trình sửa đổi, bổ sung Nghị định số108/2006/NĐ-CP ngày 22 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ.

2. Về việc tiếp tục bổ sung vốn đểhoàn thành Chương trình kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ giáo viên theoQuyết định số 20/2008/QĐ-TTg ngày 01 tháng 02 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ:Tỉnh có báo cáo gửi Bộ Giáo dục và Đào tạo để chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xem xét, tng hợp vào Đề án kiên cố hóa trường, lớp học bsunggiai đoạn 2014 - 2015, trình Thủ tướng Chính phủ trong quý III năm 2013.

3. Về hỗ trợ vốn đầu tư cho một số xãchưa có trạm y tế (hoặc đã xuống cấp, hư hỏng): Tỉnh rà soát, sắp xếp thứ tự ưutiên và chủ động sử dụng ngân sách địa phương và các nguồn vốnhợp pháp khác để thực hiện; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với BộTài chính, Bộ Y tế xem xét, đề xuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ nguồn và mứcvốn hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện, đảm bảo công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sứckhỏe nhân dân, đặc biệt vùng miền núi và vùng đồng bào dân tộc thiểu số.

4. Về bổ sung 05 dự án định canh,định cư vào kế hoạch chung theo Quyết định số 1342/QĐ-TTg ngày 25 tháng 8 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ: Đồng ý về nguyên tắc, giaoỦy ban Dân tộc chủ trì, phối hp vớiBộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ban Chỉ đạo Tây Bắc và các cơ quan liênquan xem xét, báo cáo Thủ tưng Chính phủ.

5. Về hỗ trợ đầu tư 8 cầu treo và 3 đường tràn phục vụ nhu cầu đi lại cho đồng bào dân tộcthiểu số: Giao Bộ Kế hoạch và Đu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải xem xét, đề xuấtphương án hỗ trợ vốn cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về Đán Pháttriển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh miền Tây Thanh Hóa đến năm2020: Căn cứ Kết luận số 26 ngày 2 tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị, ý kiếnchỉ đạo của Thủ tưng Chính phủ tại Thông báo số 188/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2010, Tỉnh chỉ đạo rà soát, điều chỉnh bổ sung mục tiêu,nhiệm vụ, giải pháp của Đ án cho phù hp với tình hình thực tế đặt ra, hoàn chỉnh Đề án và trình duyệt theoquy định.

7. Về hỗ tr kinh phí đo đạc bản đồ, hoàn chỉnh hồ sơ địa chính, cấp giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất đai: Giao Bộ Tài chính, Bộ Tài nguyên và Môi trường xem xét,tổng hp chung (trong đó có tỉnh Thanh Hóa) đề xuất, báocáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về bổ sung biên chế và đầu tưtrang thiết bị kỹ thuật để bảo đảm an toàn giao thông: Thực hiện theo Quyếtđịnh số 321/QĐ-TTg ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ; giao BộGiao thông vận tải, Bộ Nội vụ xem xét giải quyết theo thẩm quyền, có tính đếnđiều kiện cụ thể của tỉnh Thanh Hóa (địa bàn rộng, dân số đứng thứ 3 toàn quốc,mạng lưới giao thông lớn...); trường hợp khó khăn, vướng mắc, đề xuất báo cáoThủ tướng Chính phủ.

9. Về hỗ trợ kinh phí đầu tư hoànthành Trung tâm cai nghiện số 2: Giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủtrì, phối hợp với các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, xử lý theohướng hỗ trợ cho công trình đầu tư dở dang để sớm hoàn thành đưa vào khai thácsử dụng bảo đảm hiệu quả; không đầu tư Trung tâm cai nghiện mới.

10. Về bàn giao 05 lâm trường do TổngCông ty giấy Việt Nam quản lý (Vùng nguyên liệu cho Nhà máy Giấy Thanh Hóa) choTỉnh quản lý để giải quyết đất sản xuất cho các hộ đồng bàodân tộc thiểu số nghèo thiếu đất sản xuất: Đồng ý về nguyên tắc, giao Bộ CôngThương chủ trì, phối hp với các Bộ,ngành liên quan, Tổng Công ty Giấy Việt Nam và Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóasớm có báo cáo, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểỦy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa và các Bộ, ngành, cơ quan liên quan biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế;
-
Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Văn phòng Ban Chỉ đạo 138;
- Tổng Công ty Giấy Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thanh Hóa;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC;
- Lưu: VT, V.III (3b)
.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Quang Thắng