VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 288/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2011

THÔNG BÁO

ÝKIẾN KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI TẠI CUỘC HỌP VỀ TÌNH HÌNH HOẠTĐỘNG CỦA CẢNG HẢI PHÒNG

Ngày 17 tháng 11 năm 2011, tạitrụ sở Văn phòng Chính phủ, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đãchủ trì cuộc họp về tình hình hoạt động của Cảng Hải Phòng.Tham dự cuộc họp có đại diện lãnh đạo của các Bộ: Giao thông vận tải, Tàichính, Kế hoạch và Đầu tư; Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố HảiPhòng; đại diện lãnh đạo của Cục Hàng hải Việt Nam, Cảng vụ hàng hải Hải Phòng,Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam, Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng và Tổng Công tyBảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc. Sau khi nghe báo cáo của Bộ Giao thông vậntải, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và ý kiến của các đại biểu tham dựcuộc họp, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải đã kết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Cảng Hải phòng là một cảngbiển có lịch sử hình thành và phát triển lâu đời, gắn vớilịch sử phát triển của thành phố Hải Phòng và của đất nước. Đây là cảng biểnquan trọng, theo quy hoạch là cảng tổng hợp quốc gia, cửa ngõ quốc tế loại 1A.Từ khi được hình thành và phát triển đến nay, Cảng Hải Phòng luôn đóng vai tròlà đầu mối giao thông hàng hải quan trọng để giao lưu kinh tế, hội nhập và hợptác quốc tế với các nước trên thế giới, đặc biệt là với các nước trong khu vựcchâu Á – Thái Bình Dương.

Trong những năm qua, Bộ Giaothông vận tải, Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng và các cơ quan, tổchức liên quan đã có nhiều cố gắng và sâu sát trong sự lãnh đạo, chỉ đạo kịpthời giúp Cảng Hải Phòng có những bước phát triển vượt bậc theo hướng côngnghiệp, hiện đại; năng lực tiếp nhận và bốc xếp hàng hóa qua cảng đáp ứng ngàycàng tốt hơn nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của khu vực và liên vùng; kinhdoanh cảng và dịch vụ hàng hải đã có bước phát triển cả về quy mô và chấtlượng, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của đất nước và phù hợp với thông lệ quốctế. Nhờ vậy, sản lượng hàng hóa, hành khách thông qua cảng biển Hải Phòng cónhững bước phát triển đột biến, liên tục duy trì tốc độ tăng trưởng cao. Hàngnăm, lượng tàu biển ghé vào cảng tăng bình quân trên 11%, sản lượng hàng hóathông qua cảng tăng bình quân 24%. Riêng năm 2010, sản lượng hàng hóa thông quacảng biển Hải Phòng đạt 38,4 triệu tấn với trên 15.000 lượt tàu biển các loại;trong 08 tháng đầu năm 2011 đạt 28,2 triệu tấn, tăng 15% so với cùng kỳ 2010(08 tháng đầu năm 2010 đạt 24,3 triệu tấn); dự kiến năm 2011, lượng hàng thôngqua cảng đạt 42 triệu tấn (gấp hơn 3 lần sản lượng hàng hóa thông qua cảng năm2005.

Bên cạnh thành tựu đạt được,Cảng Hải Phòng cũng đang đứng trước nhiều thách thức, khó khăn khi phải đốimặt với tình trạng khủng hoảng tài chính toàn cầu, yêu cầu tăng trưởng cao, sựcạnh tranh phát triển của các cảng trong khu vực cũng như yêu cầu phát triểntheo quy hoạch chung của đô thị và quy hoạch phát triển hệ thống cảng biển.

2. Nhiệm vụ trong thời giantới:

Việc nâng cao năng lực của CảngHải Phòng nhằm đáp ứng nhu cầu tăng trưởng cao của hàng hóa xuất nhập khẩuthông qua cảng là tất yếu và cấp bách. Do đó, Tổng Công ty Hàng hải Việt Namcần tiếp tục chỉ đạo Công ty TNHH MTV Cảng Hải Phòng chủ động hơn nữa tronghoạt động sản xuất, kinh doanh khai thác cảng và phát triển các loại hình dịchvụ tại cảng biển, đảm bảo tính hội nhập và tăng trưởng bền vững.

Dự án cảng cửa ngõ quốctế Hải Phòng hiện đang được tổ chức triển khai thực hiệnvà có thể đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2015, do vậy,việc đầu tư phát triển Cảng Hải Phòng cũng như phát triển hệ thống giaothông kết nối sau cảng chỉ đáp ứng yêu cầu phát triển đến hết năm 2015. Trướcmắt, cần tập trung thực hiện ngay các giải pháp cụ thể để phát huy tối đa khảnăng, công suất khai thác cảng hiện có, đáp ứng nhu cầu thông qua hàng hóa xuất,nhập khẩu.

Bộ Giao thông vận tải, Ủyban nhân dân thành phố Hải Phòng và các Bộ, ngành hữu quan cần có cácgiải pháp đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư kết cấuhạ tầng cảng biển tại Hải Phòng, có kế hoạch cụ thể đểkhông làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác cảng Hải Phòng; đồng thời, cóchính sách hỗ trợ nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trìnhkhai thác, sử dụng và phát triển Cảng Hải Phòng.

3. Đối với các kiến nghị:

a) Về cơ chế thực hiệnviệc nạo vét, duy tu tuyến luồng hàng hải Hải Phòng:

- Về việc nạo vét, duy tuluồng trong năm 2011: Hiện nay, việc tiến hành dự án nạo vét hạ độsâu tuyến luồng hàng hải vào cảng đến chuẩn tắc thiết kế là cần thiếtnhằm nâng cao năng lực thông qua hàng hóa của Cảng Hải Phòng. Giao Bộ Giao thôngvận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam chủ trì, phối hợp với Tổng công ty Bảmđảm an toàn hàng hải miền Bắc và Cảng Hải Phòng lập đề án cụ thể về nạo vét,duy tu tuyến luồng đạt độ sâu thiết kế (-7,2m so với “số 0 Hải đồ”) trình BộGiao thông vận tải xem xét, phê duyệt và tổ chức thực hiện;

- Về nguồn vốn: cho phép Bộ Giaothông vận tải ứng trước 200 tỷ đồng từ nguồn kinh phí nạovét, duy tu luồng hàng hải được giao năm 2012 để thực hiện nạo vét, duy tutuyến luồng Hải Phòng ngay trong các tháng cuối năm 2011. Bộ Tài chính, Bộ kếhoạch đầu tư có trách nhiệm cân đối nguồn vốn, bố trí bổ sung kinh phí nạo vétluồng Hải Phòng và kinh phí nạo vét, duy tu các tuyến luồng hàng hải khác trongnăm 2012;

- Về đánh giá tác độngmôi trường: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan lậpphương án nạo vét, duy tu luồng hàng hải có báo cáo đánh giá tác động môitrường theo quy định của pháp luật; Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộcTrung ương thực hiện việc phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường lầnđầu và tổ chức giám sát việc thực hiện phương án bảo vệ môi trường đã được phêduyệt đối với những lần nạo vét, duy tu tiếp theo;

- Về hình thức lựa chọn nhà thầu:Việc lựa chọn nhà thầu thi công nạo vét, duy tu luồng hàng hải hàng nămđược thực hiện theo quy định của pháp luật. Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tảiquyết định và tự chịu trách nhiệm về việc chỉ định thầu trong những trường hợpcấp bách;

Về cơ chế đặc thù tronghoạt động nạo vét, duy tu luồng hàng hải: Bộ Giao thông vận tải khẩntrương xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

b) Về đầu tư pháttriển cảng biển, dịch vụ tại cảng Hải Phòng và cơ chế vayvốn ưu đãi: Cảng Hải Phòng chủ động thực hiện việc đầu tư bằngnguồn vốn tự có và các nguồn vốn hợp pháp khác.

c) Về cải tạo hệ thốnggiao thông đường sắt trong cảng: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Tổng côngty Đường sắt Việt Nam lập phương án cải tạo, nâng cấp tuyến đường sắt trongcảng để nâng cao năng lực vận chuyển hàng hóa. Cho phép ứng trước 18 tỷ đồngkinh phí năm 2012 để thực hiện.

d) Về giao đất xây dựng,phát triển cảng tại khu vực Lạch Huyện, Yên Hưng và các vị trí khác:Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng xem xét, giải quyết theo thẩm quyềnđối với những đề xuất của Cảng Hải Phòng; riêng đối với việc phát triển cảngtrong khu vực thành phố, chỉ xem xét khả năng đáp ứng năng lực thông qua hànghóa đến hết năm 2015.

đ) Về tăng cường khả năng kếtnối hạ tầng giao thông với cảng: Bộ Giao thông vận tải tiếp tục triển khai cácdự án đang thực hiện; nghiên cứu, thiết lập mới các tuyến vận tải đường thủynội địa và đường sắt nhằm nâng cao khả năng kết nối giao thông sau cảng.

e) Về mở rộng, xây dựng nútgiao thông Chùa Vẽ - Nguyễn Bỉnh Khiêm: Ủy ban nhân dân thành phố HảiPhòng chủ trì, phối hợp với Bộ Giao thông vận tải thực hiện việc điều chỉnh Dựán đường 356; Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cân đối, bố trí kinh phí hỗtrợ Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng để thực hiện bổ sung hạng mục cầu vượttại ngã ba Chùa Vẽ nhằm đáp ứng nhu cầu giao thông và vận chuyển hàng hóa.

g) Về đầu tư cải tạonâng cấp hệ thống báo hiệu hàng hải và các công cụ hỗ trợ hànghải: Bộ Giao thông vận tải chỉ đạo Cục Hàng hải Việt Nam tổ chứcthực hiện theo Đề án phát triển bảo đảm an toàn hàng hải Việt Nam đếnnăm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được phê duyệt tại Quyết định số 1166/QĐ-TTg ngày 14 tháng 07 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ.

h) Về ban hành các quy địnhvề phí, lệ phí hàng hải: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì,phối hợp với Bộ Tài chính rà soát lại các quy định về phí, lệphí áp dụng trong lĩnh vực hàng hải đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật.

i) Về ban hành giá dịchvụ tại cảng biển: Giao Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng chỉ đạocác cơ quan chuyên môn hướng dẫn các doanh nghiệp cảng thực hiện việc niêm yếtgiá dịch vụ tại cảng theo quy định của pháp luật.

Văn phòng Chính phủ thông báo đểcác cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng: Vũ Văn Ninh, Hoàng Trung Hải;
- Các Bộ: Giao thông vận tải, Công thương, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường;
- Ủy ban nhân dân thành phố Hải Phòng;
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Cục Đường sắt Việt Nam;
- Cảng vụ hàng hải Hải Phòng;
- Tổng Công ty Hàng hải Việt Nam;
- Tổng Công ty Bảo đảm an toàn hàng hải miền Bắc;
- Tổng Công ty Đường sắt Việt Nam;
- VPCP: BTCN, các PCN: Văn Trọng Lý, Phạm Văn Phượng, Phạm Viết Muôn,
các Vụ: KTTH, ĐMDN, ĐP, NC, TH, TKBT, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3). Hiền.31

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Văn Trọng Lý