VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 290/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LONG AN

Ngày 27 tháng 7 năm 2013, Phó Thủtướng Vũ Văn Ninh, Phó Trưởng ban Chỉ đạo Trung ương sơ kết 5 năm thực hiệnNghị quyết Trung ương 7 đã đi kiểm tra tình hình thực hiện Nghị quyết và làmviệc với lãnh đạo tỉnh Long An. Cùng đi, có đại diện lãnh đạo các Bộ: Kế hoạchvà Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thônvà Văn phòng Chính phủ. Sau khi nghe lãnh đạo UBND tỉnh Long An báo cáo tình hình triển khai và kết quả bước đầu thựchiện Nghị quyết Trung ương 7, kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệmvụ 6 tháng cuối năm 2013 và một số kiến nghị của Tỉnh, phát biểu bổ sung củađồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến lãnh đạo các Bộ, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đãkết luận như sau:

1. Đánh giá chung:

Biểu dương và đánh giá cao những cốgắng và thành tựu 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 và kết quảphát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 của Đảng bộ, chính quyền vànhân dân tỉnh Long An. Trong những năm qua, Tỉnh đã bám sát các Nghị quyết củaTrung ương Đảng, của Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo quyết liệt, năng động, sángtạo và đã đạt được kết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực:Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển ổn định. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP)giai đoạn 2008 - 2013 ước đạt 11,3% (6 tháng đầu năm 2013 đạt 9,7%); trong đó,nông nghiệp tăng 4,3%/năm, công nghiệp - xây dựng tăng 17,7%/năm, thương mại, dịch vụ tăng 11,6%/năm. Cơ cấu kinh tế năm 2013 chuyểndịch theo hướng tích cực: nông, lâm, thủy sản chiếm khoảng 32%; công nghiệp,xây dựng 38%; dịch vụ 30%. Kim ngạch xuất khẩu 6 tháng đầu năm là 1.289 triệuUSD, đạt 44,4% kế hoạch, tăng 16,4% so với cùng kỳ năm 2012.

Năm 2013, phấn đấu thu ngân sách vượtkế hoạch đề ra; thu nhập bình quân đầu người ước đạt 25,8 triệu đồng/năm (tănghơn 2 lần so với 2008). Tỷ lệ hộ nghèo từ 10,5% năm 2009, giảm còn khoảng 3,95%năm 2013.

Tỉnh đã quan tâm chỉ đạo, có nhiềusáng kiến, bài học kinh nghiệm trong thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và Chương trình xâydựng nông thôn mới. Đến nay, có trên 80% số xã đã phê duyệt quy hoạch; phấn đấuđến 2015, có 36 xã đạt tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Cùng vi sự hỗ trợ ca Trung ương, Tỉnh đã chủ động huyđộng được nhiều nguồn lực để xây dựng hạ tầng nông thôn; bình quân toàn tỉnhđạt 10,7 tiêu chí nông thôn mới (cả nước đạt 6,41 tiêuchí).

Các lĩnh vực văn hóa xã hội, giáodục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan tâm và đạt được nhiu kết quả. Đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Quốc phòng, anninh và trật tự an toàn xã hội được bảo đảm.

2. Nhiệm vụ trong thời gian tới:

Về cơ bản, thống nhất với mục tiêu,nhiệm vụ và giải pháp của Tỉnh đã đề ra. Trong thời gian tới, để thực hiệnthắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát trin kinh tế - xã hội năm 2013, đề nghị Tỉnh quan tâm một số đim sau:

a) Tiếp tục bám sát các Nghị quyếtcủa Đảng, Quốc hội, Chính phủ và Nghị quyết của Tỉnh ủy để nghiên cứu, đề xuấtcác giải pháp cụ thể, phù hợp với điu kiện của Tỉnh nhằmthực hiện tốt nhất kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm2013; trong đó, tập trung thực hiện có hiệu quả các giải pháp tháo gỡ khó khăncho doanh nghiệp, tạo điu kiện thuận lợi phát triển sản xut, kinh doanh gnvới htrợ thị trường, giải quyết nợ xấu; có biện phápquyết liệt để hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2013.

b) Phát huy tốt hơn nữa lợi thế về vịtrí là một tỉnh nằm trong Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam, cửa ngõ nối liềnĐông Nam Bộ với khu vực Đồng bằng sông Cửu Long, là thị trường tiêu thụ hànghóa nông sản lớn nhất của Đồng bằng Sông Cửu Long. Do đó, Tỉnh cần tập trunghuy động nguồn lực để đầu tư xây dựng các công trình trọng điểm; quan tâm đầutư phát triển hạ tầng giao thông, nhất là hệ thống giao thông kết nối các đầumối giao thông trọng điểm, khu, cụm công nghiệp, khu đô thị mới.

c) Về thực hiện Nghị quyết Trung ương7 và Chương trình xây dựng nông thôn mới:

- Ban Chỉ đạo sơ kết 5 năm thực hiệnNghị quyết Trung ương 7 của Tỉnh tiếp thu ý kiến của các đại biểu và Ban Chỉđạo trung ương tại văn bản số 165-CV/BCĐ ngày 24 tháng 7 năm 2013 để bổ sung,hoàn chỉnh báo cáo sơ kết của Tỉnh, bảo đảm tiến độ và chất lượng theo quyđịnh, gửi Ban chỉ đạo Trung ương (qua Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn).

- Việc đầu tư phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn là chủ trương quan trọng, mangtính chiến lược, lâu dài của Đảng và Nhà nước. Xây dựng nông thôn mới là giảipháp cụ thể nhằm thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 7; cần tiếp tục làmtốt công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và vận độngngười dân chủ động tham gia; tăng cường chỉ đạo điểm kết hợp chỉ đạo trên diệnrộng, lấy điểm để nhân diện; có bước đi và cách làm thích hợp, không nóng vội,cần kiên trì, thực hiện thường xuyên, liên tục. Trong quá trình đánh giá tìnhhình và kết quả 5 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 7, cần đặt trong bối cảnhtình hình kinh tế - xã hội có nhiều biến động; khẳng định vai trò quan trọngcủa nông nghiệp, nông thôn trong ổn định chính trị, xã hội.

- Tiếp tục chỉ đạo đầu tư cho nôngnghiệp, nông thôn; có chính sách khuyến khích, thu hút các thành phần kinh tếđầu tư phát triển nông nghiệp. Tập trung rà soát và thực hiện tt quy hoạch nông thôn mới, chú trọng quy hoạch sản xuất, xác địnhcơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương;tổng kết và nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, nhất là mô hình liên kết “4nhà”, hợp tác xã nông nghiệp; chú trọng nâng cao đời sống vật chất và tinh thầncủa nhân dân. Tập trung huy động nguồn lực và lồng ghép các chương trình mục tiêukhác trên địa bàn để triển khai thực hiện. Phấn đấu đến 2015 có trên 36 xã đạttiêu chí nông thôn mới.

d) Nâng cao hiệu lực, hiệu quả các cơquan hành chính nhà nước các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính; tăng cường côngtác quản lý trật tự, kỷ cương đô thị, trật tự an toàn giao thông; giải quyếtkịp thời và có hiệu quả các vấn đề xã hội. Chú trọng hơn nữa phát triển giáodục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực nhất là nguồn nhân lực có chất lượng cao;thực hiện tốt các chính sách an ninh xã hội; giữ vững ổn định chính trị, củngcố quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội.

3. Một số kiến nghị của Tỉnh:

a) Về việc thực hiện Nghị quyết Hộinghị Trung ương 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn:

- Về chính sách bình ổn giá: Giao Bộ Công Thương chủ trì, phối hp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương hoàn thành vàcông bố quy hoạch phát triển sản xuất và hệ thống phân phối các sản phẩm chủyếu: xăng dầu, phân bón, lương thực... Các địa phương chủ động phối hợp với cácBộ, ngành chỉ đạo các cơ quan chức năng tăng cường thanh tra, kiểm tra việc chấp hành quy định của Nhà nước vquản lý giá,kê khai giá và niêm yết giá, không đcác doanh nghiệp, cá nhân tăng giá, phí tùy tiện, trái pháp luật.

- Về chính sách giảm tổn thất sau thuhoạch: Tỉnh thực hiện theo Quyết định số 63/2010/QĐ-TTg ngày 15 tháng 10 năm2010 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủtrì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có liên quan nghiên cứu, đề xuất sửa đổiQuyết định số 63/2010/QĐ-TTg cho phù hp, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

- Về việc hỗ trợ hộ trồng lúa theoNghị định số 42/2012/NĐ-CP ngày 11 tháng 5 năm 2012 của Chính phủ: Giao Bộ Tàichính chủ trì, phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơquan liên quan tiếp thu kiến nghị củaTỉnh (vviệc không hỗ trợ trực tiếp cho hộ trồng lúa mà hỗ trợ cho xã để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ sản xuất và xây dựng các mô hình sản xut hiệu quả), nghiên cứu, đề xuất xử lý chung, báo cáo Thtướng Chính phủ.

- Về chính sách hỗ trợ, ưu đãi tíndụng đối với hợp tác xã, tổ hợp tác, trang trại: Giao Ngân hàng Nhà nước ViệtNam xem xét xử lý trong quá trình nghiên cứu sửa đi Nghịđịnh số 41/2010/NĐ-CP ngày 12 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ vtín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp và nông thôn.

- Về việc ban hành quy trình xét, công nhận xã nông thôn mới: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn khẩn trương thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thôngbáo số 267/TB-VPCP ngày 24 tháng 7 năm 2013.

b) Về việc tiếp tục đầu tư các côngtrình kiên cố hóa trường lớp học: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợpvới các Bộ: Giáo dục và Đào tạo, Tài chính rà soát nhu cầu bổ sung vốn đầu tưtheo tình hình đầu tư thực tế của các công trình kiên cố hóa trường lớp học tạiVùng đồng bằng sông Cửu Long, trong đó có tỉnh Long An, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ đưa vào Đề án kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên giaiđoạn 2013 - 2015 và lộ trình đến2020, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt.

c) Về đầu tư Khu Trung tâm hành chínhcủa huyện mới Mộc Hóa: Đồng ý về nguyên tắc xem xét hỗ trợ có mục tiêu cho Tỉnh từ năm 2014; giao các Bộ: Kế hoạchvà Đầu tư, Tài chính xem xét, xử lý theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tạicông văn số 5708/VPCP-KTTH ngày 15 tháng 7 năm 2013.

d) Về việc khoanh nợ vay chương trìnhcụm, tuyến dân cư vượt lũ: Giao Bộ Tài chính chủ trì, phốihợp với Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và các tỉnh Vùng đồng bằng sông Cu Long (trong đó có Long An) và các cơ quan liên quan xác định rõnguyên nhân, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, giải quyết.

đ) Về hỗ trợchương trình quản lý, bảo vệ biên giới đất liền: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Quốc phòng tổng hợp chung trong kế hoạchvốn năm 2014, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

e) Về đầu tư Khu vực phòng thủ thờichiến: Tỉnh thực hiện thủ tục thm định nguồn vốn hỗ trợtừ ngân sách Trung ương theo đúng Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm2011 của Thủ tướng Chính phủ; giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xemxét, thực hiện theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg báo cáo Thủ tướng Chính phủtheo quy định.

g) Về đầu tư tuyến đường Thủ Thừa -Bình Thành - Hòa Khánh: Trước mắt, Tỉnh rà soát, phân kỳ đầu tư, xác định hạngmục nào Tỉnh chịu trách nhiệm cân đối vốn để thực hiện, lựa chọn hạng mục cấpthiết cần đầu tư trước đề nghị Trung ương hỗ trợ; báo cáo các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải xem xét, đề xuất nguồnvốn hỗ trợ, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết đnh.

h) Về việc gia hạn truy thu thuế doUBND tỉnh cho miễn, giảm không đúng quy định: Giao Bộ Tài chính xem xét, đềxuất báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

i) Về bồi thường, giải phóng mặt bằngđường Hồ Chí Minh: Đồng ý nguyên tắc cần thiết xử lý dứt điểm; giao Bộ Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Giao thông vận tải tổng hợpđề xuất nguồn ứng vn kế hoạch năm 2014, báo cáo Thủ tướngChính phủ theo đúng chỉ đạo tại Thông báo số 274/TB-VPCP ngày 30 tháng 7 năm2013.

k) Về thực hiện chủ trương sử dụnggạch không nung: Tỉnh tổng hợp tình hình thực tế, báo cáo về những nguyên nhânchưa thể thực hiện lộ trình như quy định tại Quyết định số 567/QĐ-TTg ngày 28 tháng 4 năm 2010, gửi Bộ Xây dựng, trình Thủ tướng Chính phủxem xét cho phép lùi thời hạn thực hiện Quyết định này và Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 16 tháng 4 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ thông báo để y ban nhân dân tỉnh Long An và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thựchiện./

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải, Xây dựng, Công Thương, Văn hóa, Thể thao và Du lịch;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Long An;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Cổng TTĐT, Các Vụ: KTN, KTTH, KGVX, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn
Hữu Vũ