VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 295/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH LÂM ĐỒNG

Trong các ngày 20 và 21 tháng 7 năm 2013, tại thànhphố Đà Lạt, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân đã làm việc với lãnh đạo tỉnh LâmĐồng, thăm hỏi, động viên một số gia đình chính sách nhân ngày Thương binh -Liệt sỹ (27/7), thăm và làm việc với Công ty cổ phần công nghệ sinh học rừnghoa Đà Lạt. Cùng dự buổi làm việc có Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm VũLuận và đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ.

Sau khi nghe đồng chí Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhLâm Đồng báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,nhiệm vụ, giải pháp thực hiện 6 tháng cuối năm 2013, ý kiến phát biểu của cácđồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và ýkiến của lãnh đạo Bộ Giáo dục và Đào tạo, lãnh đạo Văn phòng Chính phủ; Phó Thủtướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân kết luận và chỉ đạo, như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Trong 6 tháng đầu năm 2013, mặc dù trong điều kiệncòn nhiều khó khăn của đất nước nhưng với sự nỗ lực và tích cực trong công tácchỉ đạo, điều hành, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngành và nhân dân trongTỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đã đạt được kết quả khá: tổnggiá trị tăng thêm GDP ước 5.910 tỷ đồng, tăng 12,2% so với cùng kỳ, trong đó:nông lâm thủy sản 1.627 tỷ đồng, tăng 9,5% (cao hơn 2 lần so với bình quânchung của cả nước); công nghiệp - xây dựng 2.279 tỷ đồng, tăng 14,3%; dịch vụ2.004 tỷ đồng, tăng 12,1%. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 89 triệu đồng/ha;có trên 28 ngàn ha sản xuất rau, hoa, chè và cà phê ứng dụng công nghệ cao; thungân sách nhà nước trên địa bàn đạt 1.943 tỷ đồng, bằng 35,3% dự toán địaphương, đạt 52,2% chỉ tiêu Trung ương giao, bằng 97,9% so với cùng kỳ; 390doanh nghiệp mới được cấp Giấy đăng ký kinh doanh với tổng vốn đăng ký trên1.500 tỷ đồng; quy mô giáo dục và đào tạo tiếp tục được mở rộng, toàn tỉnh có695 trường và 311.152 học sinh. Kỳ thi tốt nghiệp được tổ chức chặt chẽ, nghiêmtúc, đánh giá chất lượng thực chất của học sinh, trong đó trung học phổ thôngđạt tỷ lệ 98,88%; giáo dục thường xuyên đạt 84,93%. Có 164/678 trường mầm non,phổ thông (đạt tỷ lệ 24,2%) đạt Chuẩn quốc gia. Toàn tỉnh có 108/148 (đạt tỷ lệ72,97%) xã, phường, thị trấn được công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm noncho trẻ em 5 tuổi. Lĩnh vực văn hóa xã hội tiếp tục được quan tâm, chú trọng vàđạt kết quả khá; các chương trình y tế được triển khai tích cực; chủ động phòngchống dịch bệnh; an sinh xã hội được bảo đảm. Công tác an ninh chính trị vàtrật tự an toàn xã hội trên địa bàn Tỉnh được giữ vững.

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng ghinhận, đánh giá cao và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, Chínhquyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Lâm Đồng trong thời gian vừa qua.

Tuy nhiên, Lâm Đồng vẫn còn một số tồn tại, hạnchế, đó là: tình hình quản lý, khai thác khoáng sản trái phép và vi phạm lâmluật trên địa bàn Tỉnh vẫn còn diễn biến phức tạp; tiến độ thu ngân sách đạtthấp, thất thu còn cao; tình hình tội phạm trật tự xã hội, ma túy, số ngườichết do tai nạn giao thông tăng; đời sống của một bộ phận nhân dân còn khókhăn; tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm nhưng chưa bền vững; tỷ lệ cận nghèo còn cao.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản, nhất trí với các nhiệm vụ, giải phápthực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013 của địa phương đã đề ra, trong thờigian tới Tỉnh cần quan tâm thực hiện một số nhiệm vụ công tác trọng tâm sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ và các văn bản chỉ đạo, điềuhành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sảnxuất, hoạt động doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Thựchiện các khâu đột phá mà Tỉnh đã đề ra, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụphát triển kinh tế - xã hội của năm 2013 của Tỉnh.

2. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, để pháttriển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bền vững cần chú trọng:

- Xác định đối tác chiến lược về khoa học và côngnghệ thông qua việc hợp tác, phối hợp với một số trường đại học (như Đại học ĐàLạt, Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, Trường Đại học Nông lâm Thành phốHồ Chí Minh) để xây dựng Khu công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng côngnghệ cao, với chức năng sản xuất giống, tạo mô hình mẫu để trình diễn kỹ thuật,từ đó nhân rộng mô hình sản xuất ra toàn Tỉnh, cũng như các Tỉnh khác trong khuvực. Tỉnh cần tham khảo các mô hình Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao củacác địa phương như: Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Hậu Giang trong quá trình xâydựng Đề án khu công nghệ sinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của địaphương.

- Để bảo đảm phát triển sản xuất nông nghiệp bềnvững, tăng thu nhập cho nông dân, Tỉnh cần quan tâm xác định thị trường đầu raổn định cho các sản phẩm của Tỉnh, nhất là đối với các sản phẩm có thế mạnhnhư: rau, hoa, chè, cà phê.

3. Tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường chỉ đạođiều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính, ngân sách nhà nước năm 2013; phấn đấuhoàn thành dự toán thu ngân sách của Tỉnh đã đề ra; thực hành tiết kiệm, chốnglãng phí; kiên quyết cắt giảm, đình hoãn những khoản chi hành chính chưa thậtsự cần thiết thực theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 1025/TTg-KTTH ngày 16 tháng 7 năm 2013.

4. Tập trung chỉ đạo các cấp, các ngành quan tâm đểnâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh thông qua việc đẩy mạnh công tác cải cáchhành chính, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp gia nhập thị trường vàhoạt động có hiệu quả. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm an sinh xã hội,quốc phòng, an ninh; bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; thựchiện quyết liệt các giải pháp kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông.

5. Để hỗ trợ cho phát triển du lịch chất lượng cao,thu hút được nhiều du khách trong và ngoài nước, Tỉnh cần sớm nghiên cứu, triểnkhai hệ thống internet không dây tại thành phố Đà Lạt theo hướng xã hội hóa đểphục vụ nhu cầu du khách và nhân dân (tham khảo kinh nghiệm thành công củathành phố Hội An).

III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về chính sách đối với vùng sản xuất nông nghiệpcông nghệ cao và chính sách tín dụng (lãi suất cho vay, thời hạn vay; suất đầutư cao hơn, chính sách thuế nhập khẩu đối với thiết bị trong nước chưa sản xuấtđược):

- Ngày 17 tháng 12 năm 2012, Thủ tướng đã ban hànhQuyết định số 1895/QĐ-TTg về phê duyệt chương trình nông nghiệp ứng dụng côngnghệ cao thuộc Chương trình quốc gia phát triển công nghệ cao đến năm 2020;giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ tíndụng cho lĩnh vực nông nghiệp nói chung, trong đó có tỉnh Lâm Đồng.

- Đối với các kiến nghị liên quan đến thuế, suấtđầu tư, quy hoạch, sắp xếp sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp: giao Bộ Tàichính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, hướng dẫn và giúp đỡ đểTỉnh phát huy lợi thế và tiềm năng về sản xuất nông nghiệp công nghệ cao.

2. Về bổ sung Dự án Khu công nghệ sinh học và nôngnghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt vào Danh mục của Khu nông nghiệp công nghệcao của Quốc gia và được Trung ương đầu tư:

Đồng ý về chủ trương bổ sung Dự án Khu công nghệsinh học và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Đà Lạt vào danh mục của Khu Nôngnghiệp công nghệ cao của Quốc gia. Giao Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn Tỉnh lập Đề án để xem xét trong quyhoạch tổng thể các Khu Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao của cả nước.

3. Về tiếp tục thực hiện chương trình kiên cố hóatrường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên, đầu tư xây dựng phòng học để xóaphòng học tạm và mượn đối với 703 phòng học và 579 nhà công vụ cho giáo viênchưa được kiên cố hóa:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp vớiBộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính tổng hợp nhu cầu của tỉnh Lâm Đồng trong Đềán kiên cố hóa trường lớp học và nhà công vụ cho giáo viên bổ sung giai đoạn2014 - 2015, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định trong Quý III/2013.

4. Về việc hỗ trợ kinh phí để xây dựng trườngchuyên Lâm Đồng theo Quyết định số 959/QĐ-TTg ngày 24 tháng 6 năm 2010 của Thủtướng Chính phủ phê duyệt Đề án Phát triển hệ thống trường trung học phổ thôngchuyên giai đoạn 2010 - 2020 từ năm 2014:

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp vớiBộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính rà soát nguồn vốn kế hoạch đầu tư trunghạn, kịp thời thông báo nguồn kinh phí để Tỉnh thực hiện trong năm 2014.

5. Về hỗ trợ vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốcgia xây dựng nông thôn mới:

Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ đã giao các Bộ: Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính nghiên cứu, đềxuất, bảo đảm phù hợp với khả năng cân đối ngân sách. Giao các Bộ: Kế hoạch vàĐầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, đề xuất xử lýchung, trong đó có tỉnh Lâm Đồng.

6. Về đề nghị nhập hóa chất phục vụ sản xuất nuôicấy mô:

Giao Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Công Thương,Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng hướng dẫn Công ty cổ phẩn sinh học rừng hoa ĐàLạt nhập các hóa chất như đề nghị của Công ty để phục vụ hoạt động nuôi cấy mô.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để các cơ quan cóliên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Công an, Công Thương, Khoa học và Công nghệ; Giáo dục và Đào tạo và Ngân hàng Nhà nước VN;
- Ban Chỉ đạo Tây Nguyên;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Lâm Đồng;
- VPCP: BTCN; các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KIN, KGVX, TKBT;
Lưu: Văn thư, Vụ III (3)

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Khắc Định