VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 314/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG CHÍNH PHỦ NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH BẾN TRE

Ngày 06 tháng 8 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủNguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng,chống ma túy, mại dâm đã thăm và làm việc tại tỉnh Bến Tre. Cùng đi với Phó Thủtướng có đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và lãnhđạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòngChính phủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Văn phòng Ban Chỉ đạo 138 và đại diện BộCông an. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bến Tre báo cáo kết quảkinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 và nhiệm vụ, giải pháp trong thời giantới; tình hình phòng, chống HIV/AIDS, ma túy, mại dâm và phòng, chống tội phạm;công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và một số kiến nghị của Tỉnh; ýkiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơquan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương, đánh giácao những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Bến Tre đốivới những kết quả đạt được trong thời gian qua. Trong điều kiện khó khăn chung,6 tháng đầu năm 2013, tăng trưởng kinh tế của Tỉnh (GDP) đạt 5,64%, trong đócông nghiệp tăng 15,2%, dịch vụ tăng 8,92%; xuất khẩu 222,5 triệu USD, tăng12%; nhập khẩu 82,7 triệu USD, tăng 18,9%; thu ngân sách đạt 742 tỷ đồng, tăng2,9%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 12.000 tỷ đồng, tăng 15,6%. Chươngtrình xây dựng nông thôn mới được tập trung triển khai, thực hiện và đạt nhiềukết quả khả quan, Công tác cải cách hành chính tiếp tục có những chuyển biếntích cực; môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh được cải thiện (chỉ số nănglực canh tranh cấp tỉnh đạt khá, tăng 4 bậc so với năm 2011). Các lĩnh vực vănhóa, xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách tiếp tục được quan tâm và cónhiều tiến bộ; tỷ lệ học sinh tốt nghiệp phổ thông đạt 99,19%; giải quyết việclàm cho gần 12 nghìn lao động; tỷ lệ hộ nghèo còn 9%; quốc phòng, an ninh chínhtrị và trật tự, an toàn xã hội được bảo đảm.

Cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đã triểnkhai đồng bộ các giải pháp tại Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2013của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằmngăn chặn tai nạn giao thông nghiêm trọng; chỉ đạo quyết liệt thực hiện Chỉ thịsố 48-CT/TW của Bộ Chính trị về tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trongtình hình mới; thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội vềcông tác phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; tệ nạn ma túy, mại dâm,dịch HIV/AIDS được kiềm chế, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, kinh tế - xã hội của Tỉnh vẫn còn khókhăn, quy mô kinh tế nhỏ, tốc độ phát triển công nghiệp chậm, sản phẩm nôngnghiệp không đạt chỉ tiêu; hạ tầng kinh tế - xã hội chưa đáp ứng được yêu cầuphát triển, thu hút đầu tư chưa nhiều; tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông, tranhchấp, khiếu kiện tuy được cải thiện nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Bến Trelà tỉnh sẽ chịu tác động nặng nề của biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIANTỚI

Đồng ý với nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong báo cáocủa Tỉnh. Trong thời gian tới, Tỉnh cần thực hiện tốt một số việc sau:

1. Tiếp tục bám sát nội dung các Nghị quyết củaTrung ương Đảng, của Quốc hội; các Nghị quyết số 01/NQ-CP số 02/NQ-CP ngày 07tháng 01 năm 2013 của Chính phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm 2013của Thủ tướng Chính phủ, chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành thựchiện đồng bộ các giải pháp đã đề ra; tháo gỡ khó khăn cho người dân và doanhnghiệp về vốn, thủ tục hành chính để đẩy mạnh phát triển sản xuất, kinh doanh,giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người lao động.

Rà soát, điều chỉnh, bổ sung và nâng cao toàn diệnchất lượng các quy hoạch, trước hết là quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế -xã hội, quy hoạch nông thôn mới, quy hoạch giao thông, thủy lợi, đê sông, đêbiển gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng. Quan tâm phát triểnnông nghiệp, nông thôn, xây dựng nông thôn mới toàn diện theo tinh thần Nghịquyết Trung ương 7 (khóa X); đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuấtnông nghiệp để nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩmhàng hóa, thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp.

Gắn phát triển kinh tế với phát huy truyền thốngcách mạng của quê hương Đồng Khởi và những kết quả đã đạt được, khắc phục khókhăn, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2013 vànhững năm tiếp theo; tiếp tục quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, y tế,giáo dục, cải cách hành chính, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nângcao mức sống của người dân; giữ vững ổn định an ninh chính trị trên địa bàn.

2. Về lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông: Các cấpủy Đảng, chính quyền lập Kế hoạch triển khai đồng bộ các giải pháp đã đề ra tạiChỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Tăngcường công tác tuần tra, xử lý vi phạm, xóa bỏ các điểm đen trên các tuyến giaothông, quản lý chặt phương tiện vận tải, phấn đấu giảm từ 5 - 10% các chỉ số vềtai nạn giao thông.

3. Về phòng, chống tội phạm: Thực hiện nghiêm Chỉthị số 48-CT/TW của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội vàChương trình mục tiêu Quốc gia phòng, chống tội phạm của Chính phủ. Tăng cườngchỉ đạo, kiểm tra và tiếp tục mở các đợt cao điểm truy quét, trấn áp tội phạm.Chủ động đối phó và làm tốt công tác phòng ngừa, triển khai nhân rộng mô hìnhphòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư; tổ chức ký cam kết tới từng hộ giađình, từng đơn vị cơ sở không tham gia, bao che, dung túng cho các hoạt độngtội phạm, bảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân.

4. Về công tác phòng, chống mại dâm, ma túy vàHIV/AIDS: Chính quyền các cấp và các ngành công an, y tế tăng cường công táctuyên truyền, phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tệ nạn mại dâm;nhân rộng mô hình thí điểm “Phòng ngừa mại dâm tại cộng đồng kết hợp thực hiệncác biện pháp phòng ngừa, giảm tác hại về phòng, chống HIV/AIDS” và mô hình“Phòng ngừa, trợ giúp làm giảm tổn thương, phòng chống lây nhiễm HIV/AIDS tạicộng đồng trong hoạt động mại dâm”; duy trì và nhân rộng, hỗ trợ hoạt động “xâydựng xã, phường lành mạnh không có tệ nạn mại dâm”. Triển khai chương trìnhđiều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng methadone. Tổ chức thực hiện tốtchỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống matúy, mại dâm tại Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2013 của Vănphòng Chính phủ.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về Đề án phát triển kinh tế - xã hội thành phốBến Tre: Đồng ý về chủ trương, Tỉnh chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt Đề ántheo quy định; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chínhxem xét, đề xuất nguồn và mức vốn hỗ trợ để Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

2. Về việc ban hành quy định thủ tục đánh giá côngchức: Giao Bộ Nội vụ xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

3. Về hỗ trợ triển khai mô hình một cửa, một cửaliên thông hiện đại tại 2 huyện Mỏ Cày Bắc và Bình Đại: Đồng ý, giao Bộ Nội vụtổng hợp chung vào Đề án hỗ trợ nhân rộng triển khai cơ chế một cửa liên thônghiện đại tại UBND cấp huyện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về vốn đầu tư dự án cấp nước sinh hoạt cho dâncư khu vực Cù Lao Minh và Kè chống xoáy lở bờ sông Mỏ Cày (thuộc danh mục 61 dựán ưu tiên bố trí vốn từ Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu):Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tài nguyênvà Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xem xét, sớm bố trí vốn hỗtrợ cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

5. Về cơ chế tài chính hỗ trợ dự án phân phối nướcsạch các huyện Mỏ Cày Nam và Mỏ Cày Bắc từ nguồn vốn viện trợ của Chính phủ HàLan: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với BộTài chính đề xuất hỗ trợ nguồn vốn ODA, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

6. Về đầu tư tuyến đường liên huyện (Thạnh Phú - MỏCày Nam dọc sông Cổ Chiên: Tỉnh nghiên cứu hình thức đầu tư phù hợp (kể cả hìnhthức BT), chỉ đạo lập, thẩm định dự án theo quy định tại Chỉ thị số 1792/CT-TTg ngày 15 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tưchủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, bố trí vốn giai đoạn 2015 - 2020 đểthực hiện.

7. Về Dự án đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuậtgiao thông Khu Trung tâm chính trị - hành chính huyện mới chia tách Mỏ Cày Bắc;dự án đường giao thông kết hợp chống lũ, xâm nhập mặn tại các xã Phú Phụng,Vĩnh Bình, Sơn Định (huyện Chợ Lách): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phốihợp với Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan xem xét, đề xuất cụ thể cho Tỉnhthực hiện, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

8. Về hỗ trợ vốn đầu tư trụ sở xã giai đoạn2014-2015: Tỉnh chủ động sử dụng số vốn được giao trong kế hoạch 2014-2015 để thựchiện; giao Bộ kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính tổng hợpchung nhu cầu các địa phương, trong đó có tỉnh Bến Tre, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.

9. Về sử dụng nguồn vốn ODA của JICA để đầu tư hệthống thủy lợi Bắc Bến Tre: Đồng ý về chủ trương, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư bổsung vào Danh mục các dự án vận động nguồn vốn ODA, trình Thủ tướng Chính phủ.

10. Về hỗ trợ vốn đầu tư các dự án đê biển (ThạnhPhú, Ba Tri, Bình Đại): Tỉnh cân đối, bố trí số vốn được giao trong kế hoạch2014-2015 của Chương trình củng cố, nâng cấp đê sông, biển để thực hiện; giaoBộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp vàPhát triển nông thôn đề xuất nguồn vốn hỗ trợ Tỉnh (kể cả vốn ODA), báo cáo Thủtướng Chính phủ.

Đối với kinh phí giải phóng mặt bằng: Bộ Kế hoạchvà Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất bổ sung vốn, hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện.

11. Về đầu tư Dự án bảo tồn, tôn tạo và phát huygiá trị di tích lịch sử đường Hồ Chí Minh trên biển tại Bến Tre: Tỉnh chủ độngsử dụng số vốn đã được bố trí và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thựchiện; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các cơquan liên quan đề xuất, bố trí vốn hỗ trợ Tỉnh thực hiện.

12. Về vốn đầu tư dự án đường từ cảng Giao Long đếnđường Nguyễn Thị Định và tuyến đường ĐT883 (từ đường vào cầu Rạch Miễu đến cầuAn Hóa): Tỉnh có báo cáo giải trình tính cấp bách của dự án, gửi Bộ Kế hoạch vàĐầu tư để chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan xemxét, xử lý để Tỉnh sớm hoàn thành và đưa vào sử dụng (2013 - 2015), báo cáo Thủtướng Chính phủ.

13. Về điều chỉnh vốn đầu tư Dự án Bệnh viện NguyễnĐình Chiểu (do trượt giá, không tăng quy mô): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Y tế xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

14. Về sử dụng vốn ODA đầu tư Dự án Bệnh viện đakhoa tỉnh Bến Tre: Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp chung vào danh mục các dự ánvận động tài trợ ODA, trình Thủ tướng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhândân tỉnh Bến Tre và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động-Thương binh và Xã hội, Công an;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Ủy ban An toàn giao thông QG;
- UBQG P,C HIV/AIDS và P,C MT, MD;
- VP Ban Chỉ đạo 138
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bến Tre;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cổng TTĐT, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, TCCV;
- Lưu: VT, V.III (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng