VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 315/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 16 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH TIỀN GIANG

Ngày 07 tháng 8 năm 2013, Phó Thủ tướng Chính phủNguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng chống HIV/AIDS và phòng, chốngma túy, mại dâm đã thăm và làm việc tại tỉnh Tiền Giang. Cùng đi với Phó Thủtướng có đồng chí Giàng Seo Phử, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc và lãnhđạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn phòngChính phủ, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ, Vănphòng Ban Chỉ đạo 138 và đại diện Bộ Công an. Sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh Tiền Giang báo cáo kết quả kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2013 vànhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới; tình hình phòng, chống HIV/AIDS, matúy, mại dâm và phòng, chống tội phạm; công tác bảo đảm trật tự an toàn giaothông và một số kiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủyvà ý kiến của lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kếtluận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, biểu dương và đánhgiá cao những cố gắng, nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền, các tổ chức đoàn thể vànhân dân tỉnh Tiền Giang về những kết quả đạt được trong thời gian qua. Trong 6tháng đầu năm 2013, kinh tế - xã hội của Tỉnh tiếp tục có bước phát triển: Tăngtrưởng kinh tế (GDP) đạt 9,1%, sản xuất công nghiệp tăng 19%; xuất khẩu đạttrên 467 triệu USD, tăng 21,7%. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục và đàotạo, lao động, việc làm, cải cách hành chính có nhiều tiến bộ; tỷ lệ hộ nghèogiảm còn 9%, đời sống nhân dân được cải thiện; trật tự an toàn xã hội được bảođảm, quốc phòng, an ninh được giữ vững.

Cấp ủy Đảng, chính quyền, đoàn thể các cấp đã chỉđạo quyết liệt, triển khai đồng bộ các giải pháp, thực hiện có hiệu quả Chỉ thịsố 12/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cườngthực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giao thông nghiêmtrọng, do vậy đã giảm được cả 3 tiêu chí (giảm được 53 vụ, giảm 24 người chết,giảm 109 người bị thương); thực hiện tốt Chỉ thị số 48-CT/TW của Bộ Chính trịvề tăng cường công tác phòng, chống tội phạm trong tình hình mới (phạm pháphình sự giảm 18,4%); tệ nạn ma túy, mại dâm, dịch HIV/AIDS được kiềm chế, gópphần bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn.

Tuy nhiên, Tiền Giang vẫn còn một số khó khăn: Sảnxuất nông nghiệp và dịch vụ giảm so với cùng kỳ, hoạt động của doanh nghiệp khókhăn về vốn, nguyên liệu, thị trường; thu ngân sách đạt thấp so với kế hoạch;thu hút đầu tư chưa nhiều; hạ tầng kinh tế - xã hội tuy được cải thiện nhưngvẫn còn bất cập. Hoạt động các loại tội phạm còn diễn biến phức tạp, số ngườinghiện ma túy gia tăng; khiếu kiện, đình công vẫn còn là điểm nóng, chưa đượcgiải quyết dứt điểm, phần nào gây ảnh hưởng đến an ninh chính trị và trật tự antoàn xã hội trên địa bàn.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIANTỚI

Về cơ bản thống nhất với nhiệm vụ, giải pháp màTỉnh đã đề ra cho những tháng còn lại của năm 2013. Trong thời gian tới, Tỉnhcần chú trọng thực hiện tốt một số việc sau:

1. Bám sát các Nghị quyết của Trung ương Đảng, Quốchội, các Nghị quyết của Chính phủ và Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 24 tháng 5 năm2013 của Thủ tướng Chính phủ; chủ động, quyết liệt trong chỉ đạo, điều hànhthực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm hoàn thành mục tiêu, nhiệm vụ phát triểnkinh tế - xã hội đã đề ra; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp để thúcđẩy hoạt động sản xuất, kinh doanh và đầu tư phát triển.

Khai thác, phát huy tốt hơn nữa tiềm năng, lợi thếso sánh, trước hết là vị trí địa lý, đầu mối giao thông, công nghiệp chế biếnđể vươn lên trở thành tỉnh khá của vùng và cả nước. Nghiên cứu, cập nhật, bổsung và nâng cao chất lượng quy hoạch, trước hết là quy hoạch tổng thể pháttriển kinh tế - xã hội, quy hoạch ngành, quy hoạch nông thôn mới; huy động, sửdụng tốt mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi,đê sông, đê biển gắn với ứng phó biến đổi khí hậu và nước biển dâng;

Phát triển nông nghiệp, nông thôn, xây dựng nôngthôn mới toàn diện; đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nôngnghiệp nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, sức cạnh tranh của các sản phẩmhàng hóa gắn với thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nông nghiệp và nâng cao mức sốngcủa người dân;

Tiếp tục cải cách hành chính, cải thiện môi trườngđầu tư, kinh doanh; quan tâm phát triển các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục,đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói, giảm nghèo; giữ vững ổn định anninh chính trị trên địa bàn.

2. Về lĩnh vực bảo đảm an toàn giao thông: Các cấpủy Đảng, chính quyền và các tổ chức đoàn thể tiếp tục phát huy những kết quả đãđạt được, nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác lãnhđạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn giao thông. Xây dựng kếhoạch, chương trình hành động cụ thể triển khai đồng bộ các giải pháp thực hiệncó hiệu quả Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 23 tháng 6 năm 2013 của Thủ tướng Chínhphủ. Tăng cường công tác tuần tra, xử lý vi phạm, xóa bỏ các điểm đen trên cáctuyến giao thông; chỉ đạo quản lý chặt các phương tiện vận tải theo quy định,phấn đấu giảm mạnh các chỉ số về tai nạn giao thông.

3. Về công tác phòng chống tội phạm: Tiếp tục triểnkhai, thực hiện nghiêm Chỉ thị số 48-CT/TW, số 21-CT/TW của Bộ Chính trị vàNghị quyết số 37/2012/QH13 của Quốc hội, xác định nhiệm vụ trọng tâm, thườngxuyên, lâu dài gắn với trách nhiệm của người đứng đầu. Tăng cường chỉ đạo, kiểmtra và mở các đợt cao điểm truy quét, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm có tổchức. Chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, quản lý, giáo dục, giúp đỡ ngườichấp hành xong án phạt tù về địa phương tái hòa nhập cộng đồng, trước hết lànhững người được đặc xá trong dịp Lễ Quốc khánh 2/9 sắp tới; triển khai, nhânrộng mô hình phòng, chống tội phạm tại cộng đồng dân cư, bảo đảm cuộc sống bìnhyên cho nhân dân.

4. Về công tác phòng chống HIV/AIDS, mại dâm, matúy: Tổ chức thực hiện tốt chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban Quốc gia phòng, chốngHIV/AIDS và phòng, chống ma túy, mại dâm tại Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12tháng 7 năm 2013. Chính quyền các cấp và các ngành công an, y tế, giáo dục tăngcường công tác tuyên truyền, phối hợp liên ngành trong công tác phòng, chống tệnạn mại dâm; chú trọng xây dựng các mô hình thí điểm về giảm tác hại, xây dựnghệ thống dịch vụ hỗ trợ tái hòa nhập công đồng cho người bán dâm; rà soát cácđối tượng nghiện ma túy tại địa phương để có giải pháp phù hợp điều trị cainghiện tại gia đình và cộng đồng; triển khai mở rộng điều trị methadone chonhóm nghiện ma túy dạng thuốc phiện. Thực hiện lồng ghép các biện pháp phòngngừa, ngăn chặn, giảm tác hại của ma túy, mại dâm và HIV/AIDS, vì sức khoẻ cộngđồng.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH

1. Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giaothông vận tải, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các cơ quan liên quantheo chức năng, nhiệm vụ được giao và quy định hiện hành tiếp tục phối hợp chặtchẽ với tỉnh Tiền Giang thực hiện có hiệu quả ý kiến chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại Thông báo số 192/TB-VPCP ngày 28 tháng 5 năm 2012 của Văn phòngChính phủ. Trường hợp khó khăn, vướng mắc, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

2. Về đầu tư dự án nâng cấp kênh Chợ Gạo: Bộ Giaothông vận tải xem xét, ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch (2014-2015) để thựchiện; phối hợp với Tỉnh và các Bộ, ngành liên quan, đề xuất phương án giảiphóng mặt bằng Dự án, sớm ổn định cuộc sống của người dân phải di dời.

3. Về đầu tư, nâng cấp quốc lộ 50 (giai đoạn 2);đường cao tốc Trung Lương - Cần Thơ (đoạn Trung Lương - Mỹ Thuận): Giao Bộ Giaothông vận tải chủ trì, phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính đề xuấtphương án nguồn vốn (kể cả vốn vay ODA), báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Về bổ sung nguồn vốn ODA để thực hiện đầu tư dựán Bệnh viện Đa khoa tỉnh Tiền Giang: Tỉnh rà soát quy mô, tổng mức đầu tư vàhoàn tất hồ sơ thủ tục theo quy định, có báo cáo gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư đểxem xét, tổng hợp chung vào Danh mục các dự án vận động nguồn vốn ODA, trìnhThủ tướng Chính phủ.

5. Về đầu tư, nâng cấp đê biển Gò Công 1 và đê cửasông Gò Công 2: Tỉnh chủ động sử dụng vốn được giao trong kế hoạch (2014 -2015) và huy động các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện; giao Bộ Kế hoạch vàĐầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nôngthôn xem xét, đề xuất nguồn vốn hỗ trợ cho Tỉnh thực hiện.

Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nghiên cứu,xử lý đề nghị của Tỉnh về mô hình hệ thống “đê mềm” chống xói lở đê biển và gâybồi đai rừng tỉnh Tiền Giang.

6. Về vốn đầu tư dự án ngọt hóa Gò Công (thuộc danhmục 61 dự án ưu tiên bố trí vốn từ Chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khíhậu): Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Tàinguyên và Môi trường xem xét, sớm bố trí vốn cho Tỉnh thực hiện, báo cáo Thủtướng Chính phủ.

7. Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớicác Bộ: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và các cơ quan liên quan xem xét,đề xuất việc giao đất tại dự án Khu công nghiệp Long Giang, báo cáo Thủ tướngChính phủ.

8. Về việc giải quyết tranh chấp dân sự đất đaigiữa Tòa Giám mục Mỹ Tho với bà Ưng Thị Huệ: Tỉnh thực hiện theo ý kiến chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 02/TB-VPCP ngày 02/01/2013 và Công vănsố 3699/VPCP-VI ngày 10 tháng 5 năm 2013 của Văn phòng Chính phủ.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để Ủy ban nhândân tỉnh Tiền Giang và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Tài nguyên và MT, Nông nghiệp và Phát triển NT, Công an;
- Ủy ban Dân tộc;
- Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Ủy ban An toàn giao thông QG;
- UBQG P,C HIV/AIDS và P,C MT, MD;
- VP Ban Chỉ đạo 138;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tiền Giang;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC, Cổng TTĐT;
- Lưu: VT, V.III(3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Nguyễn Quang Thắng