BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
---------

Số: 316/TB-BGTVT

Hà Nội, ngày 02 tháng 8 năm 2010

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỨ TRƯỞNG THƯỜNG TRỰC NGÔ THỊNH ĐỨC TẠI CUỘC HỌP KIỂM ĐIỂM TÌNH HÌNHTHỰC HIỆN DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CẢNG QUỐC TẾ CÁI MÉP - THỊ VẢI

Ngày 24/7/2010, sau khi tiếnhành kiểm tra hiện trường, tại Văn phòng điều hành Ban QLDA 85 huyện Tân Thành,tỉnh Bà rịa- Vũng tàu, Thứ trưởng Thường trực Bộ GTVT Ngô Thịnh Đức đã chủ trìcuộc họp kiểm điểm tình hình triển khai thi công thực hiện Dự án phát triểncảng quốc tế Cái Mép - Thị Vải. Tham dự cuộc họp có Lãnh đạo và chuyên viên VụKHĐT, Vụ KHCN, Cục QLXD & CLCTGT, Cục Hàng hải VN, Sở GTVT tỉnh BR-VT, Côngty Bảo đảm an toàn HH II, Cảng vụ BR-VT, Ban QLDA 85, Tư vấn giám sát và cácNhà thầu tham gia xây dựng các Gói thầu số 1 (Xây dựng cảng Cái Mép), Gói thầusố 2 (Xây dựng cảng Thị Vải), Gói thầu số 3 (Nạo vét luồng), Gói thầu số 5 (Xâydựng cầu và đường nối từ QL51 vào cảng Cái Mép).

Sau khi nghe Ban QLDA 85, Tư vấnvà các Nhà thầu báo cáo về tiến độ và các khó khăn vướng mắc trong quá trìnhthực hiện dự án, ý kiến của các thành viên tham dự họp, Thứ trưởng Ngô ThịnhĐức đã kết luận như sau:

1. Bộ biểu dương sự cố gắng củacác Đơn vị tham gia thực hiện gói thầu số 1 và số 3, đã thi công đạt yêu cầu vềchất lượng và vượt tiến độ đề ra; các Tổ công tác của Bộ đã hoàn thành tốtnhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông và phối hợp với các cảng liên quan trongquá trình triển khai thực hiện Dự án;

2. Bộ GTVT Cảm ơn UBND tỉnh BàRịa - Vũng Tàu, UBND huyện Tân Thành, Sở GTVT và các Sở Ban ngành khác của Tỉnhđã tạo điều kiện thuận lợi cho dự án; hỗ trợ tích cực trong các công tác GPMB,đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trường;

3. Đối với các kiến nghị, cáchgiải quyết cụ thể như sau:

3.1 Gói thầu số 1:

- Yêu cầu Nhà thầu thi công thựchiện quan trắc chặt chẽ mọi diễn biến về độ lún và độ dịch chuyển ngang tại khuvực gia tải dọc bờ sông, theo dõi và dự đoán cao độ mực nước thủy triều để cậpnhật cho tính toán ổn định kè bờ;

- Để đảm bảo chất lượng công tácđóng cọc trong thời gian tới, yêu cầu Tư vấn và Nhà thầu phải kiểm soát chặtchẽ chất lượng cọc, đặc biệt trong quá trình thi công đóng cọc đại trà.

3.2 Gói thầu số 2:

- Bộ chia sẻ với Nhà thầu vềtình huống xảy ra vừa qua trong quá trình thi công kè bờ; yêu cầu Tư vấn GS vàNhà thầu cần khẩn trương tiến hành nghiên cứu, khảo sát bổ sung địa chất, thủyvăn nhằm tìm ra nguyên nhân sạt lở trước ngày 30/7/2010, đề xuất giải pháp xửlý thích hợp và hiệu quả, báo cáo Bộ trước ngày 7/8/2010;

3.3 Gói thầu số 3:

- Về cao độ nạo vét và khốilượng nạo vét luồng, Bộ đã có văn bản chỉ đạo số 4878/BGTVT-CQLXD ngày21/7/2010, yêu cầu Ban chỉ đạo Tư vấn GS và Nhà thầu thực hiện.

- Riêng khối lượng nạo vét, trêncơ sở kết quả thẩm tra của TV PortCoast, Tư vấn GS và Nhà thầu phải rà soát lạixong trước ngày 30/7/2010, trình Bộ trước ngày 7/8/2010 để xem xét, quyết định;

3.4 Gói thầu số 4:

- Yêu cầu Ban QLDA 85 chỉ đạo Tưvấn thiết kế cho phù hợp công suất tải trọng cập tàu cảng Cái Mép từ 80.000DWTlên 100.000 DWT, hoàn thiện hồ sơ trong tháng 8/2010, sau đó tuyển chọn Nhàthầu;

3.5 Gói thầu số 5:

- Bộ quan ngại tình hình thựchiện của Nhà thầu, tuy có khó khăn khách quan do thời tiết, giải phóng mặt bằngnhưng không phải chủ yếu. Yêu cầu Nhà thầu tập trung, tăng cường bổ sung nhânvật lực, đẩy nhanh tiến độ thi công công trình, bảo đảm hoàn thành công tác laolắp dầm cầu vào cuối tháng 8/2010, hoàn thiện cầu theo đúng tiến độ thông xetháng 10/2010, hoàn thành lớp subbase của 1/2 mặt đường cũng vào tháng 10/2010,tùy điều kiện thời tiết, có thể thảm BTN thô để chống thấm mặt đường, dùng máysan gạt cắt tạm rãnh dọc hai bên lề đường để thoát nước dọc tuyến;

- Đồng ý về mặt nguyên tắc việcrút ngắn chiều dài cọc sàn giảm tải, giao Ban QLDA 85 quyết định căn cứ trên sốliệu khảo sát của hai lỗ khoan bổ sung, hồ sơ trình của Tư vấn và Nhà thầu;

- Đồng ý về mặt nguyên tắc chophép điều chỉnh cao độ đường đỏ đối với đoạn tuyến từ Km7+000 ÷ cuối tuyến,giao Tư vấn quyết định trên cơ sở hồ sơ thiết kế chi tiết của Nhà thầu trướcngày 15/8/2010;

- Đối với nửa đường còn lại phíabên phải tuyến, yêu cầu Tư vấn và Nhà thầu nghiên cứu tận dụng đường hiện hữuđể thiết kế sử dụng; để có căn cứ cần tiến hành kiểm định đánh giá chính xáctình trạng chất lượng nền, mặt đường cũ hiện nay;

- Trong quá trình thi công dỡtải, lưu ý Nhà thầu tránh gây ảnh hưởng đến các cột điện và công trình dọctuyến;

3.6 Gói thầu số 6 ( Cung cấp,lắp đặt hệ thống phao tiêu báo hiệu luồng vào cảng Cái Mép, Thị Vải):

- Giao TGĐ Ban QLDA 85 và Cụctrưởng Cục Hàng hải trao đổi thống nhất, sớm hoàn chỉnh thủ tục chỉ định thầu;trình Bộ xem xét, quyết định;

- Yêu cầu Cục Hàng hải đảm bảohoàn thành hệ thống phao tiêu báo hiệu đồng thời với tiến độ của gói thầu số 3.Sau khi hoàn thành, Bộ kiểm tra chấp thuận mới đưa vào khai thác, dự kiến trongtháng 12/2010;

Yêu cầu Ban QLDA 85 rà soát lạitoàn bộ các Lệnh thay đổi, hoàn thiện hồ sơ trình Bộ trước ngày 30/7/2010; giaoCục QLXD & CLCTGT chủ trì xem xét, giải quyết dứt điểm trước ngày 10/8/2010;

5. Khi nửa đường 965 hoàn chỉnh,giao Cục QLXD & CLCTGT kiểm tra và quyết định thông xe. Yêu cầu Sở GTVTBR-VT, Nhà thầu tiếp tục triển khai công tác ĐBATGT trên tuyến đường này;

6. Để tập trung xử lý nhanh vàdứt điểm các vấn đề phát sinh của dự án, Bộ sẽ thành lập Tổ công tác với sựtham gia của đại diện các đơn vị: Vụ KHĐT, Vụ KHCN, Cố vấn Bộ trưởng, Cục QLXD& CL CTGT, Sở GTVT tỉnh BR-VT, Ban QLDA 85, Tư vấn trưởng dự án , trong đóÔng Cục trưởng Cục QLXD & CLCTGT làm Tổ trưởng, có quyền quyết định các vấnđề có liên quan, Tổ công tác bắt đầu hoạt động từ ngày 01/8/2010, và tự giảitán sau khi công trình hoàn thành;

Thừa lệnh Bộ trưởng, Văn phòngBộ GTVT thông báo để các cơ quan, đơn vị liên quan biết và triển khai thực hiện./.

Nơi nhận :
- Như trên ;
- Bộ trưởng (để b/c);
- TT Ngô Thịnh Đức (để b/c);
- Cục Hàng hải Việt Nam;
- Vụ KHCN,Vụ KHĐT;
- Các thành viên tổ Cố vấn Bộ trưởng;
- Sở GTVT BR-VT;
- Ban QLDA85;
- TVGS, các Nhà thầu (Ban 85 sao gửi);
- Lưu VT ; CQLXD ;CCQLXD(2).

TL.BỘ TRƯỞNG
CHÁNH VĂN PHÒNG
Nguyễn Văn Công