VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 318/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 08 tháng 08 năm 2014

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG VŨ VĂN NINH TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNHĐẠO TỈNH CÀ MAU

Ngày 28 và 29tháng 7 năm 2014, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đã làm việc với lãnh đạo tỉnh CàMau; kiểm tra tình hình thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới gắn vớigiảm nghèo và tình hình sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước trên địa bànTỉnh. Cùng đi với Phó Thủ tướng, có đại diện lãnh đạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạchvà Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giao thông vận tải,Lao động, Thương binh và Xã hội, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Văn phòng Chínhphủ, Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ và Tập đoànDầu khí Quốc gia Việt Nam.

Tại buổi làm việc,sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân Tỉnhbáo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014; tình hình thực hiệnchương trình xây dựng nông thôn mới và kết quả sắp xếp, đổi mới doanh nghiệpnhà nước trên địa bàn Tỉnh; phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội 6 thángcuối năm 2014 và một số kiến nghị của Tỉnh; phát biểu bổ sung của đồng chí Bíthư Tỉnh ủy và ý kiến lãnh đạo các Bộ, cơ quan, Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh đãkết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướngChính phủ, biểu dương và đánh giá cao những cố gắng và kết quả phát triển kinhtế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh CàMau. Trong tình hình khó khăn chung và những ảnh hưởng của thiên tai, bệnh dịchthường xuyên xảy ra, Tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, khắc phục khó khăn và đạt đượckết quả tích cực trên nhiều lĩnh vực:Kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2014 tiếp tục có dấu hiệu khả quan. Tốc độtăng trưởng kinh tế (GDP) 6 tháng đạt 8,1% (GDP năm 2013 đạt 7,5%); trong đó,nông, lâm, thủy sản tăng 9,5%; công nghiệp - xây dựng tăng 6,5%; dịch vụ tăng8,6%. Cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch tích cực, đúng hướng: nông, lâm, thủysản chiếm 33,95%; công nghiệp - xây dựng chiếm 36,6%; dịch vụ chiếm 29,45%. Trong6 tháng đã thu hút được 11 dự án đầu tư với số vốn gần 2.000 tỷ đồng. Kim ngạchxuất khẩu tăng 61,0% so với cùng kỳ.

Các lĩnh vực vănhóa xã hội, giáo dục, y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quantâm; công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội đạt kếtquả khá, đời sống nhân dân từng bước được cải thiện. Tỷ lệ hộ nghèo năm 2013còn 6,49% (năm 2012 là 8,24%). Quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hộiđược bảo đảm.

Tỉnh đã quan tâmchỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới, chủ động huy động nhiều nguồnlực để xây dựng hạ tầng nông thôn, nhất là ở các xã chỉ đạo điểm. Đến nay, bình quân mỗi xã đạt 8,7/19 tiêu chí nôngthôn mới, tăng 03 lần so với trước; trong đó, có 03 xã đạt từ 15 - 18 tiêu chí,37 xã đạt 09 - 14 tiêu chí; 42 xã đạt dưới 08 tiêu chí nông thôn mới.

Tính đến năm 2013,Tỉnh đã cơ bản hoàn thành việc sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước do Tỉnhquản lý theo đề án được Chính phủ phê duyệt giai đoạn đến năm 2010; trong đó,cổ phần hóa 29/63 đơn vị; chuyển 08 Lâm, ngư trường thành 08 công ty Lâmnghiệp; một số doanh nghiệp được sáp nhập, giải thể... Đa số doanh nghiệp sausắp xếp hoạt động có hiệu quả; vốn huy động xã hội tăng, tạo thêm nhiều việclàm mới, tăng thu nhập cho người lao động.

Tuy nhiên, Cà Mauvẫn là tỉnh nghèo, còn nhiều khó khăn, thách thức: Thu ngân sách trên địa bànđạt thấp so với dự toán và giảm khá nhiềuso với cùng kỳ. Sản xuất, kinh doanh còn nhiều khó khăn; sức cạnh tranh của cácsản phẩm, dịch vụ còn thấp; chưa khai thác hết tiềm năng, thế mạnh của Tỉnh để đẩy mạnh chương trình xây dựng nôngthôn mới. Tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông tăng so với cùng kỳ. Đời sống củamột bộ phận người dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

II. NHIỆM VỤTRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản, thốngnhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Tỉnh đã đề ra. Trong thời gian tới,đề nghị Tỉnh quan tâm một số điểm sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 02 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăncho sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sát với tình hình đểđạt được các mục tiêu đề ra; từ đó làm cơ sở để tạo thêm việc làm, tăng thunhập cho người dân và giảm nghèo bền vững.

2. Tiếp tục chỉđạo đầu tư cho nông nghiệp, nông dân, nông thôn; đẩy mạnh thực hiện tái cơ cấungành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững;tăng cường khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế về điều kiện tự nhiên để tạo độtphá về phát triển nuôi trồng, chế biến, xuất khẩu thủy sản; chú trọng đầu tư hạtầng cho nuôi trồng thủy sản. Tỉnh phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn chọn điểm để chỉ đạo về quy hoạch thủy lợi sao cho phù hợp với điềukiện phát triển của địa phương, trên cơ sởđó rút kinh nghiệm để nhân rộng.

Rà soát và thựchiện tốt quy hoạch nông thôn mới, chú trọng quy hoạch sản xuất, xác định cơ cấumùa vụ, sản phẩm để nâng cao năng suất và chất lượng nông sản; thúc đẩy liên kết trong sản xuất, chế biến, tiêu thụ, nângcao giá trị chuỗi sản phẩm hàng hóa. Trong xâydựng nông thôn mới, cần tiến hành từng bước, chắc chắn; lựa chọn cáchạng mục cần thiết, cấp bách để ưu tiên làm trước; chú trọng việc nâng cao đờisống vật chất và tinh thần của nhân dân; có giải pháp quyết liệt để giảm nghèobền vững. Phấn đấu cuối năm 2014 có 03 xã đạt tiêu chí nông thôn mới, đến hếtnăm 2015 có 17 xã đạt và cơ bản đạt chuẩn nông thôn mới.

3. Đẩy mạnh côngtác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, mở rộng các hình thức đầutư; tiếp tục rà soát, sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước theo Quyết định số 37/2014/QĐ-TTg ngày 08 tháng 6 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyếtsố 30-NQ/TW ngày 12 tháng 3 năm 2014 của Bộ Chính trị; xử lý kịp thời vướng mắctrong quá trình thực hiện;trường hợpvượt thẩm quyền báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

4. Chú trọng pháttriển kinh tế gắn với phát triển giáo dục, y tế, đào tạo nguồn nhân lực, nhấtlà nguồn nhân lực có chất lượng cao; thựchiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chú trọng nhiệm vụ quốc phòng, an ninh,công tác phòng, chống tệ nạn xã hội và bảo đảm an toàn giao thông.

III. MỘT SỐKIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về hỗ trợ, giảiquyết khó khăn về ngân sách, bảo đảm các nhiệm vụ chi theo dự toán được giaonăm 2013 và 2014:

a) Về hỗ trợ giảmthu ngân sách địa phương năm 2013: Đồng ý chủ trương, giao Bộ Tài chính xử lýcụ thể theo quy định.

b) Về hỗ trợ nguồnđể bảo đảm chi do hụt thu ngân sách địa phương năm 2014: Đồng ý chủ trương,giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp với Tỉnh rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phủxem xét, quyết định.

c) Về chi thựchiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho người có công theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ: Đồng ý chủtrương, giao Bộ Tài chính xem xét, xử lý cụ thể theo quy định.

d) Hỗ trợ kinh phíthực hiện diễn tập tham gia bảo vệ chủ quyền và quyền chủ quyền các vùng biển:Giao Bộ Tài chính, Bộ Quốc phòng thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29 tháng 3 năm 2010củaChính phủ, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định.

2. Về tạm ứngtrước kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015 để đẩy nhanh tiến độ xây dựngnông thôn mới, đối ứng các dự án ODA, dự án bệnh viện:

a) Về ứng trước kếhoạch vốn Chương trình xây dựng nông thôn mới: Trước mắt, Tỉnh tập trung đẩynhanh tiến độ giải ngân vốn kế hoạch năm 2014 đã được bố trí. Căn cứ các nguyêntắc, tiêu chí ứng vốn theo quy định, Bộ Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì, phối hợp với các Bộ: Tài chính, Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn rà soát, báo cáo Thủ tướng Chính phú xem xét, quyết định.

b) Về ứng trước kếhoạch vốn đối ứng các dự án ODA, nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2015: Đồngý nguyên tắc ứng vốn theo tiến độ phần ngân sách nhà nước hỗ trợ; giao Bộ Kếhoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, xử lý theochỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 281/TB-VPCP ngày 22 tháng 7 năm2014.

c) Về ứng trước kếhoạch vốn trái phiếu Chính phủ cho Bệnh viện sản - nhi, Bệnh viện đa khoa khuvực Trần Văn Thời: Đồng ý chủ trương, giao Bộ Kếhoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính rà soát, xử lý theo chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tại Thông báosố 281/TB-VPCP ngày 22 tháng 7 năm 2014.

3. Về hỗ trợ vốnđể hoàn thành các dự án, công trình cấp bách phòng chống thiên tai, ứng phó vớibiến đổi khí hậu:

a) Về dự án bờ kèchống sạt lở Mũi Cà Mau: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩntrương thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 4626/VPCP-KTTH ngày 23 tháng 6 năm 2014. Trên cơ sở đó, giao các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chínhđề xuất, bố trí vốn theo quy định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyếtđịnh.

b) Về đề nghị hỗtrợ vốn dự án bờ kè Tân Thuận, Kè khu dân cư thị trấn Năm Căn, các dự án đê biểncủa tỉnh Cà Mau: Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính khẩn trương thực hiệntheo chỉ đạocủa Thủ tướng Chính phủ tạivăn bản số 4707/VPCP-VIII ngày 24 tháng 6 năm 2014.

4. Về việc bố trívốn xây dựng đường ô tô về trung tâm 04 xã: Trước mắt, Tỉnh chủ động sử dụngngân sách địa phương và nguồn vốn hợp pháp khác để triển khai thực hiện. GiaoBộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợpvới Bộ Tài chính và Ủy ban nhân dân tỉnhCà Mau xác định rõ phần vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ; trên cơ sở đó đề xuấtphương án nguồn vốn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ; khi có chủ trương phát hànhbổ sung trái phiếu Chính phủ giai đoạn sau năm 2016 thì tổng hợp dự án vào danhmục sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ bổ sung.

5. Về cơ chế kêkhai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đối với hoạt động kinh doanh khí của Tậpđoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam: Giao Bộ Tài chính và Tập đoàn Dầu khí Quốc giaViệt Nam nghiên cứu, xem xét việc kê khai nộp thuế thu nhập doanh nghiệp đốivới hoạt động kinh doanh khí của Tập đoàn để có cơ chế hỗ trợ nguồn thu ngânsách cho Tỉnh.

6. Về xây dựngđường Hồ Chí Minh qua huyện Năm Căn, huyện Ngọc Hiển và cầu Năm Căn: Giao BộGiao thông vận tải bố trí vốn đền bù giải phóng mặt bằng và khẩn trương chỉ đạođẩy nhanh tiến độ dự án; nghiên cứu đề xuất của Tỉnh về việc xây dựng biểutượng đường Hồ Chí Minh tại điểm cuối của tuyến đường.

7. Về xây dựngnông thôn mới: Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn tiêu chí vềthủy lợi; Bộ Giao thông vận tải hướng dẫn tiêu chí về đường giao thông nôngthôn; Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất sửa đổi và hướng dẫn tiêu chí vềvăn hóa, thể thao bảo đảm phù hợp với thực tế, tập quán của vùng Đồng bằng sôngCửu Long.

8. Về thành lậpmới thị xã Sông Đốc và thị xã Năm Căn: Giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan và Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau hoàn chỉnh hồ sơtheo quy định của pháp luật, báo cáo Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Văn phòng Chínhphủ thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh CàMau và các Bộ, cơ quan liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Giao thông vận tải, Lao động - TB&XH, Văn hóa, TT&DL, Ngân hàng NN Việt Nam;
- Thường trực Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ;
- Tập Đoàn Dầu khí Quốc gia Việt Nam;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Cà Mau;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, TGĐ Cổng TTĐT, Các Vụ: KTN, KTTH, ĐMDN, TKBT, TH;
- Lưu: Văn thư, V.III (3). Dh.

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM




Phạm Viết Muôn