VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 319/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA THỦ TƯỚNG NGUYỄN TẤN DŨNG TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNH PHÚ THỌ

Ngày 09 tháng 8 năm 2013, tại trụ sởChính phủ, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã có buổi làm việc với lãnh đạotỉnh Phú Thọ. Sau khi nghe Chủ tịch yban nhân dân Tỉnh báo cáo kết quả kinh tế - xã hội năm 2012, 6 tháng đầu năm2013, phương hưng, nhiệm vụ trong thời gian tới và một sốkiến nghị của Tỉnh; ý kiến bổ sung của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy; Bộ trưởng, Chủnhiệm Văn phòng Chính phủ Vũ Đức Đam báo cáo tổng hp ý kiến của các Bộ về xử lý một số kiến nghị của Tỉnh, Thủ tướngNguyễn Tấn Dũng đã kết luận như sau:

I. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng biểudương và đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và những kết quả đã đạt được trongthời gian qua của Đảng bộ, chính quyền và đồng bào các dân tộc tỉnh Phú Thọ.Trong điều kiện khó khăn chung, Tỉnh đã có những giải pháp tích cực để đạt đượcnhững kết quả khá toàn diện: tốc độ tăng trưởng kinh tế (GDP) năm 2012 đạt5,8%; 6 tháng đầu năm 2013 đạt 6,48%. Sản xuất công nghiệpdần được phục hồi, năm 2012 tăng 2,6% và 6 tháng đầu năm tăng 6,8%. Ngành nôngnghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng,năm 2012 tăng 5%; các chương trình nông nghiệp trọng điểm và Chương trình xâydựng nông thôn mới được triển khai tích cực và có kết quả khá. Thu ngân sáchnhà nước năm 2012 vượt dự toán 2,5% và 6 tháng đầu năm tăng 8,9% so cùng kỳ.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiềutiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn14,12%, an sinh xã hội được đảm bảo. Hoạt động vinh danh và bảo tồn các di sảnvăn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại là “Hát xoan Phú Thọ” và “Tín ngưỡngthờ cúng Hùng Vương ở Phú Thọ” được quan tâm chỉ đạo và đạt kết quả tốt. Quốcphòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đm.

Tuy nhiên, Phú Thọ vẫn còn nhiều khókhăn, thách thức: hạ tầng kinh tế, xã hội còn kém phát triển; thu hút đầu tư còn hạn chế, công nghiệp có bưc phát triển nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; tỷ lệ hộnghèo còn cao.

II. Về nhiệm vụ trong thời gian tới:Về cơ bản thống nhất với mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội những tháng cuối năm 2013 mà Tỉnh đã đề ra, nhấn mạnhthêm một số việc:

1. Tiếp tục phát huy các thành tựu,kết quả đạt được, khắc phục các tồn tại, hạn chế, khai thác tiềm năng, lợi thếđể phát triển nhanh và bền vững, phấn đấu hoàn thành vượt mức các chtiêu kế hoạch đã đề ra; giải quyết tốt các vấn đề xã hội; đảm bảo anninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

2. Tích cực chuyển dịch cơ cấu sảnxuất nông nghiệp, đy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, nôngthôn gắn với Chương trình xây dựng nông thôn mới. Thúc đẩy sản xuất nông nghiệpgắn với công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ; tăng cường mối liên kếtgiữa nhà nông với doanh nghiệp và các tchức tín dụng đểnâng cao hiệu quả kinh tế.

Tập trung phát trin các loại cây công nghiệp có giá trị cao, đặc biệt là chè, cây nguyên liệucho chế biến gỗ, bột giấy. Tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, ngườidân đầu tư thâm canh, chế biến sâu, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, mởrộng thị trường. Thực hiện tốt công tác cổ phần hóa doanh nghiệp. Quan tâm khôiphục và phát triển các cây trồng, vật nuôi đặc sản của địa phương.

3. Tỉnh cần đặc biệt quan tâm đầu tưxây dựng cơ sở hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông, thủy lợi,… Phát triển mạnh công nghiệp bằng phát huy lợi thế về hạ tầng và đổi mớicông tác xúc tiến đầu tư; ưu tiên thu hút các nhà đầu tư có hàm lượng công nghệcao, công nghệ sạch, cần rà soát quy hoạch, bố trí hợp lý các nhà máy trong cáckhu, cụm công nghiệp để nâng cao hiệu quả đầu tư, giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

4. Tập trung đẩy mạnh phát triển dịch vụ, du lịch: Thực hiện tốt chương trình, kế hoạch bảo tồn và pháthuy giá trị của các di tích lịch sửvăn hóa và di sn văn hóa phi vật thcủa địa phương. Có cơ chế thu hút đầu tư cho các chương trình này, tạo racác sản phẩm du lịch lễ hội - nghỉ dưỡng có chất lượng cao, mang tính đặc trưngđể thu hút du khách.

5. Quan tâm thực hiện đầy đủ và lồngghép hợp lý các chương trình, chính sách phát triển kinh tế - xã hội, giảm nghèo nhanh và bền vững cho vùng đồng bào dân tộc thiểusố và miền núi.

6. Tập trung chỉ đạo đồng bộ, quyếtliệt, thường xuyên và liên tục công tác đảm bảo an toàn giao thông; quyết tâmgiảm thiểu tai nạn giao thông.

III. Về một số đề nghị của Tỉnh:

1. Về “Xây dựng thành phố Việt Trìtrở thành thành phố lễ hội về với cội nguồn dân tộc ViệtNam”: Tỉnh phối hợp với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và các Bộ, ngành liênquan thực hiện theo Quyết định số 1063/QĐ-TTg ngày 08 tháng 7 năm 2013 của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung thành phốViệt Trì, tỉnh Phú Thọ đến năm 2030; nghiên cứu xây dựng các Đề án, dự án cụthể, trong đó tính toán, xác định rõ hình thức đầu tư và khả năng cân đối nguồnvốn, trình duyệt theo quy định.

Đồng ý chủ trương việc bổ sung thànhphố Việt Trì vào Đề án Quy hoạch và kế hoạch nâng cấp, xây mới các công trìnhvăn hóa giai đoạn 2012 - 2020 ban hành tại Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09tháng 01 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ. Giao Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchchủ trì, phối hợp với Tỉnh và các cơ quan liên quan để hoàn tất thủ tục vàtrình duyệt theo quy định.

2. Về việc bổ sung 3 huyện cận nghèo(Yên Lập, Cẩm Khê, Thanh Sơn) của tỉnh Phú Thọ được ápdụng một số cơ chế, chính sách theo quy định tại Nghị quyết số 30a/ 2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ: Giao Bộ Lao động, Thương binh và Xãhội chủ trì, phối hp với các Bộ, ngành liên quan xem xét,đề xuất, báo cáo Thủ tưng Chính phủ.

3. Về việc hỗ trợ vốn thực hiện Dự ántuyến đường nối từ Đền Hùng đến vườn Quốc gia Xuân Sơn: Tỉnh rà soát, tính toánquy mô dự án và phân kỳ đầu tư phù hợp. Giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp vớicác Bộ, ngành liên quan xem xét đề xuất của Tỉnh về việc phát hành trái phiếu chínhquyền địa phương, tạo nguồn vốn thực hiện Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủxem xét, quyết định.

4. Về đề nghị bổ sung vốn trái phiếuChính phủ còn thiếu của các dự án: Dự án đập Ngòi Lao và hệ thống dẫn nước; Dựán tuyến đường trục chính nối Thị xã Phú Thọ với Quốc lộ 2; Dự án đê hữu sôngThao đoạn Km0 - Km60 (Quốc lộ 32C); Dự án đê tả sông Lô vàxây dựng cầu sông Lô: Trước mắt, Tnh sử dụng số vốn tráiphiếu Chính phủ được giao giai đoạn 2012 - 2015 để thực hiện. Đối với số vốncòn thiếu, giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp vớiBộ Tài chính xem xét, tổng hợp chung (trong đó có tỉnh Phú Thọ) về nhu cầu bốtrí bổ sung vốn trái phiếu Chính phủ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 04 tháng6 năm 2013 của Chính phủ.

5. Về việc hỗ trợ vốn cho các dự ánthủy lợi, giao thông: Dự án hồ ngòi Giành; Dự án tuyến đêhữu sông Thao từ xã Cổ Tiết, huyện Tam Nông đến cầu TrungHà; Dự án cải tạo, nâng cấp đường Âu Cơ: Tỉnh lựa chọn các đoạn xung yếu, cấpbách để ưu tiên bố trí vốn làm trước; giao Bộ Kế hoạch vàĐầu tư, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất việc hỗ trợ cho Tỉnh, báo cáo Thủ tướngChính phủ. Trước mắt, Tỉnh chủ động cân đối vốn hỗ trợ từngân sách Trung ương thuộc Chương trình nâng cấp hệ thống đê sông trong kếhoạch năm 2014 - 2015, vốn ngân sách địa phương và các nguồn vốn hợp pháp khácđể thực hiện.

Đối với Dự án đê tả sông Thao đoạn Km0- Km17, huyện Hạ Hòa: Tỉnh và các Bộ liênquan thực hiện theo ý kiến chđạo của Thủ tướng Chính phủtại Công văn số 6660/VPCP-KTN ngày 12 tháng 8 năm 2013.

6. Về bố trí vốnđầu tư xây dựng mới Bệnh viện đa khoa tỉnh Phú Thọ: Tỉnh thực hiện theo ý kiếnchỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công văn số 6688/VPCP-KTTH ngày 13 tháng 8năm 2013.

7. Về việc nâng mức hỗ trợ có mụctiêu từ ngân sách Trung ương cho dự án Trường Đại học Hùng Vương: Giao các Bộ:Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính xem xét, đề xuất việc hỗ trợcho Tỉnh, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Tỉnh rà soát lại nội dung Dựán, phân kỳ đầu tư hp lý, chủ động sử dụng vốn hỗ trtừ ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương và huy động cácnguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện.

8. Về việc bố trí vốn cho dự án Khudi tích lịch sử Đền Hùng: Thực hiện theo Quyết định số 1319/QĐ-TTg ngày 06 tháng 8 năm 2013 của Thtướng Chính phủ về cơ chế,chính sách đặc thù cho các dự án đu tư tại Khu di tíchlịch sử Đn Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Giao Bộ Kế hoạchvà Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Tài chính, Bộ Văn hóa,Thể thao và Du lịch xem xét, đề xuất việc hỗ trợ cho Tỉnh tiếp tục đầu tư dự ánQuảng trường Hùng Vương, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Trước mắt, Tỉnh rà soát,tính toán quy mô và phân kỳ đầu tư hợp lý, chủ động sử dụng vốn hỗ trợ từ ngânsách Trung ương, vốn ngân sách địa phương và huy động các nguồn vốn hợp phápkhác để thực hiện.

Về hoàn trả khoản ứng trước của ngânsách Trung ương: Tỉnh thực hiện theo quy định hiện hành.

9. Về đầu tư dự án “Phát triển hạtầng kinh tế - xã hội huyện Phù Ninh và các vùng phụ cận” bằng nguồn vốn ODA:Tỉnh hoàn thiện Dự án, gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư để bổ sung vào Danh mục các dựán kêu gọi đầu tư sử dụng vốn ODA, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

10. Về đầu tư xây dựng cầu Việt Trìmới: Giao Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phối hp với BộKế hoạch và Đầu tư, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất cân đốitừ nguồn vốn xử lý khẩn cấp cầu đường sắt và đường bộ chung nhau và các nguồnvốn khác để thực hiện Dự án, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

11. Về dự án đầu tư xây dựng đập dângkết hợp cầu Việt Trì - Ba Vì: Giao Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướngdẫn Công ty cổ phần Tập đoàn Xây dựng và Du lịch Bình Minh tiếp tục nghiên cứu,hoàn chỉnh dự án và trình duyệt theo quy định; nếu dự án khả thi và hiệu quả,sẽ xem xét bổ sung vào Danh mục dự án ưu tiên thuộc Chương trình SP-RCC đã đượcThủ tướng Chính phủ phê duyệt.

12. Về việc hỗ trợ vốn ngân sáchTrung ương cho Dự án xây dựng cầu Đồng Quang: Bộ Kế hoạchvà Đầu tư và các Bộ, cơ quan liên quan thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại công văn số 5911/VPCP-KTN ngày 07 tháng 8 năm 2012.

13. Về đầu tư 13 km còn lại của Dự ánđiều chỉnh tuyến Quốc lộ 32C đoạn qua thành phố Việt Trì: Đồng ý về chủ trương. Trước mắt, Tỉnh sử dụng svốn trái phiếuChính phủ đã được bố trí năm 2014 - 2015 để thực hiện. Đối với số vốn cònthiếu, giao Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp Bộ Kế hoạch vàĐầu tư xem xét khả năng bố trí từ nguồn trái phiếu Chính phủ dự phòng giai đoạn2012 - 2015, báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

14. Về chủ trương đầu tư xây dựng Nhàmáy chế biến gỗ (giai đoạn II Nhà máy giấy Bãi Bằng): Giao Bộ Công thương chỉđạo Tổng Công ty giấy Việt Nam rà soát, tính toán kỹ phương án tài chính, hiệu quả đầu tư của dự án để xem xét, quyết định và tự chịu tráchnhiệm việc đầu tư.

15. Về đầu tư Nhà máy xi măng sôngThao giai đoạn 2: Giao Bộ Xây dựng xem xét, đề xuất, báo cáo Thủ tướng Chínhphủ.

16. Về Dự án nhà máy sản xuất nhiênliệu sinh học Ethanol Phú Thọ: Giao Tập đoàn Dầu khí Việt Nam làm việc cụ thểvới Chủ đu tư để xử lý dứt điểm, khắc phục tình trạng lãng phí trong đầu tư và có văn bản trả lời cho Tỉnh.

17. Về kêu gọi một số doanh nghiệpsản xuất cơ khí, điện tử, công nghiệp phụ trợ đầu tư vàotỉnh Phú Thọ: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các Bộ, ngànhliên quan hướng dẫn, hỗ trợ Tỉnh đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư,tạo động lực cho tỉnh Phú Thọ phát triểntrong thời gian tới.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo để y ban nhân dân tỉnh Phú Thọ và các Bộ, cơquan liên quan biết, thực hiện./

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
-
Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công Thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Lao động - Thương binh và Xã hội, Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Giáo dục và Đào tạo;
- Ngân hàng nhà nước Việt Nam;
- Ban Chỉ đạo Tây Bắc;
- Tnh ủy, HĐND, UBND tnh Phú Thọ;
- Thành ủy, HĐND, UBND TP Hà Nội;
- Tập đoàn Dầu khí Việt Nam;
- Tổng công ty công nghiệp Xi măng Việt Nam;
- Tổng công ty Giấy Việt Nam;
- Công ty CP Tập đoàn XD và Du lịch Bình Minh;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, Cổng TTĐT; Các Vụ: TH, KTTH, TKBT, KTN, KGVX;
- Lưu: VT,
V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Văn Tùng