VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 322/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾT LUẬN CỦA PHÓ THỦTƯỚNG HOÀNG TRUNG HẢI - TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CHÍNH SÁCH NHÀ Ở VÀTHỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CUỘC HỌP LẦN THỨ 11 CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Ngày 09 tháng 8 năm 2013, tại trụ sởBộ Xây dựng, Phó Thtướng Hoàng Trung Hải- Trưởng Ban Chỉđạo Trung ương về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản đã chủ trì cuộchọp của Ban Chỉ đạo. Tham dự cuộc họp có các thành viên của Ban Chỉ đạo, thànhviên Tổ Chuyên gia liên ngành giúp việc Ban Chỉ đạo, đại diện Tổng hội Xây dựngViệt Nam, Hiệp hội Bất động sản Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phn Đầu tư và Phát triển Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phn Công thương Việt Nam, Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương ViệtNam, Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam, Ngân hàng pháttriển nhà đồng bằng sông Cửu Long. Sau khi nghe báo cáo của các thành viên Ban Chỉđạo và ý kiến các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng HoàngTrung Hải đã kết luận như sau:

I. VỀ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH CÔNG TÁC 06THÁNG ĐẦU NĂM 2013 CỦA BAN CHỈ ĐẠO

Trong 06 năm 2013, các thành viên củaBan Chỉ đạo Trung ương về chính sách nhà và thị trườngbất động sản (Ban Chỉ đạo), lãnh đạo các Bộ, ngành, Tổng Liên đoàn Lao động ViệtNam, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tích cực triển khai thực hiện nhiệm vụ đượcgiao tại Kết luận cuộc họp ln thứ 10 của Ban Chỉ đạo, cụthể như sau:

- Bộ Xây dựng đã phối hợp với các địaphương triển khai thực hiện Chỉ thị số 2196/CT-TTg ngày 06 tháng 12 năm 2011của Thủ tướng Chính phủ về một số giải pháp tăng cường quản lý thị trường bấtđộng sản.

- Bộ Xây dựng, Bộ Tài chính, Bộ Tàinguyên và Môi trường, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh,thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan liên quan đã tích cực triển khai công tác ban hành văn bản quy phạm pháp luật, đặc biệt lànhiều chính sách liên quan lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất động sản đã được banhành kịp thời, đáp ứng yêu cầu thực tiễn, giúp công tác quản lý thị trường bấtđộng sản minh bạch theo quy định pháp luật.

- Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệtlà thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực phối hợp triển khaithực hiện Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ về mộtsố giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường, giảiquyết nợ xấu, tập trung chỉ đạo việc pháttriển thị trườngbất động sản, điều chỉnh cơ cấu các sản phm nhà ở cho phùhợp với nhu cầu của thị trường, chuyển đổi các dự án từ dự án nhà ở thương mạisang dự án nhà ở xã hội, giảm hàng tn kho bt động sản.

- Các Ngân hàng thương mại đã tíchcực triển khai thực hiện theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, triển khaigói tín dụng 30.000 tỷ đồng, đã thành lập Ban chỉ đạo để thực hiện, xây dựngquy chế cho vay, các quy định để kiểm soát rủi ro, góp phần mang lại sự chuyểnbiến tích cực cho thị trường bất động sản, đặc biệt là với phân khúc nhà ở xãhội, nhà ở diện tích nhỏ, giá thấp, nhằm từng bước giải quyết khó khăn về nhà cho các đối tượng thuộc diện cần được hỗ trợ vàngười có thu nhập thấp được vay để mua nhà ở. Những nỗ lực trên đã góp phầnthúc đẩy thị trường bất động sản có những chuyển biến tích cực, giao dịch bấtđộng sản đã khởi sắc hơn.

- Các chương trình nhà ở của Chínhphủ đã được các cơ quan tập trung triển khai thực hiện, đem lại nhiều kết quảđáng ghi nhận, như việc hỗ trợ nhà ở cho người có công với Cách mạng, hỗ trợ hộnghèo về nhà ở, hỗ trợ hộ nghèo nâng cao điều kiện an toàn chỗ ở, ứng phó vớilũ, lụt vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải miền Trung, Chương trình xây dựng cụm,tuyển dân cư vượt lũ đồng bằng sông Cửu Long (giai đoạn 2), Chương trình phát triển nhà ở cho học sinh, sinh viên, Chương trình phát triển nhà ở côngvụ.

Bên cạnh những kết quả đã đạt đượcnêu trên, còn một số tồn tại cần tiếp tục được giải quyết,việc triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ban đầu còn chậm, còn một sốvướng mắc trong triển khai thực hiện. Hàng tồn kho bất động sản có giảm, nhưnglượng tồn vẫn còn lớn, còn tồn tại nợ xấu bất động sản, việc chuyển đổi từ dựán nhàthương mại sang nhà ở xã hội còn chậm, nguồn cungnhà xã hội còn thấp so với nhu cầu của thị trường, việcgiải ngân cho vay đối với doanh nghiệp và người mua nhà ở chưa được nhiều.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CẦN TẬP TRUNG TRIỂN KHAITRONG THỜI GIAN TỚI

Bộ Xây dựng, Ngân hàng Nhà nước ViệtNam, các Bộ, ngành, cơ quan liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo cần thựchiện tốt các nhiệm vụ theo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ, trong đó tậptrung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

1. Tiếp tục đẩy mạnh công tác ràsoát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng cho phù hợp, hoàn ttviệc phê duyệt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất tại cácđịa phương làm cơ sđể chỉ đạo triển khai các dự án theoquy định pháp luật.

2. Tiếp tục đẩy mạnh công tác xâydựng văn bản quy phạm pháp luật, Bộ Xây dựng chủ trì, phối hp với các Bộ, ngành liên quan nghiên cứu sửa đổi Luật Nhà ở, Luật Kinhdoanh bất động sản, rà soát, tháo gỡ những vấn đề còn vướng mắc trong hệ thốngvăn bản quy phạm pháp luật liên quan tới lĩnh vực nhà ở, kinh doanh bất độngsản, tạo điều kiện thuận lợi cho việc triển khai thực hiện cơ chế, chính sách,khẩn trương hoàn thiện dự thảo Nghị định và các chính sách liên quan đến việcquản lý và phát triển nhà ở xã hội.

3. Tiếp tục hướng dẫn việc điều chỉnh cơ cấu các dự án phát triển nhà ở, chuyển đổi dự ánnhà thương mại sang dự án nhà ở xã hội.

4. Nghiên cứu cơ chế, chính sáchkhuyến khích phát triển nhà ở để cho thuê, chuyển đổi dự án nhà ở để bán sangdự án nhà để cho thuê, ban hành quy định, hướng dẫn đểcác hộ dân đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê, bảo đảm tiêu chun, chất lượng.

5. Tiếp tục đẩy mạnh các Chương trìnhphát triển nhà ở của Chính phủ như: hỗ trợ nhà ở cho người có công với Cáchmạng, Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyếtđịnh số 167/2008/QĐ-TTg ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ,Chương trình hỗ trợ hộ nghèo xây dựng nhà ở tránh lũ khuvực miền Trung, Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư và nhà ở ngập lũ đồngbằng sông Cửu Long (giai đoạn 2), Chương trình phát triểnnhà ở cho học sinh, sinh viên, Chương trình phát triển nhàở công vụ. Hoàn thiện cơ chế, chính sách về quản lý vàphát triển nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, người lao động tại các khu côngnghiệp, chương trình cải tạo các chung cư cũ, Chương trình xây dựng công trìnhvăn hóa, cơ sở phúc lợi xã hội cho công nhân, người lao động làm việc tại cáckhu công nghiệp tập trung.

6. Bộ Tư pháp, Ngân hàng Nhà nướcViệt Nam, Bộ Xây dựng và Bộ Tài nguyên và Môi trường thống nhất hướng dẫn quyđịnh về thủ tục thế chấp nhà ở hình thành trong tương lai khi vay vốn ngân hàng.

7. Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp vớiBộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Xây dựng hướng dẫn việc giải quyết về tiền sửdụng đất đối với các dự án chuyển đổi từ nhà ở thương mại sang nhà ở xã hội.

8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủtrì, phối hợp với Bộ Xây dựng và các cơ quan liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra các ngân hàng thương mại trong việc giải ngân gói tín dụng30.000 tỷ đồng cho vay hỗ trợ đối với các doanh nghiệp đầutư xây dựng nhà ở xã hội và người dân vay để thuê, thuê mua nhà ở xã hội và thuê,mua nhà ở thương mại có diện tích nhỏ theo quy định tại Nghị quyết số 02/NQ-CP định kỳ hàng tháng báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

9. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thànhphố trực thuộc Trung ương tiếp tục rà soát các dự án phát triển nhà ở trên địabàn, cải cách thủ tục hành chính nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩynhanh tiến độ điều chỉnh cơ cấu dự án nhà ở và chuyển đổi dự án nhà ở thươngmại sang nhà ở xã hội, chỉ đạo thực hiện đúng quy định về việc dành quỹ đất 20%tại các dự án phát triển nhà ở, khu đô thị mới để xây dựng nhà ở xã hội.

10. Bộ Xây dựng, các Bộ, cơ quan liênquan và Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương đẩy mạnh côngtác thông tin, tuyên truyền để các tổ chức, cá nhân hiểu rõ về quy định phápluật liên quan tới lĩnh vực nhà ở, thị trường bt động sản, đăng tải các thông tin v đu tư, kinh doanh bt động sản để thực hiện côngkhai, minh bạch thị trường bất động sản.

Văn phòng Chính phủ xin thông báo đểBộ Xây dựng, các Bộ, cơ quan liên quan và các thành viên Ban Chỉ đạo biết, thựchiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng CP, PTTg Hoàng Trung Hải;
- Các thành viên Ban Chỉ đạo TW về chính sách nhà ở và thị trường bất động sản;
- Các Bộ: Xây dựng, Tư pháp, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường;
- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam;
- Các Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và TTBĐS tại các tnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Văn phòng BCĐ TW về chính sách nhà ở và TTBĐS;
- Tổng hội Xây dựng Việt Nam;
- Hiệp hội bất động sản Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam;
- Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam;
- Ngân hàng PT nhà ĐB sông Cửu Long;
- Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;
- VPCP: BTCN, các Phó Chủ nhiệm, các Vụ: TH, KTTH, KGVX, PL, Cng TTĐT;
- Lưu: VT, KTN (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆMNguyễn Hữu Vũ