VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 326/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 22 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN XUÂN PHÚC TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNHTHÁI NGUYÊN

Ngày 09 tháng 8 năm 2013, Phó Thủtướng Nguyễn Xuân Phúc đã đến kiểm tra công tác đặc xá năm2013 tại Trại giam Phú Sơn 4; thăm mô hình điểm về dùng thuốc Cedemex hỗ trợđiều trị ma túy tại cộng đồng ở phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên và làmviệc với lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm trật tự an toàn giao thông; công tácphòng, chống tội phạm, ma túy, mại dâm, HIV/AIDS và bảo đảm trật tự xã hộitrong 6 tháng đầu năm 2013; nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Cùng đivới Phó Thủ tướng có lãnh đạo Tòa án nhân dân ti cao vàViện Kim sát nhân dân ti cao; lãnhđạo các Bộ, cơ quan: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công an, Tài nguyên và Môitrường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y tế, Ủy ban An toàn giao thông Quốcgia và Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnhThái Nguyên, sau khi nghe Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo, ý kiến củalãnh đạo các Bộ, cơ quan dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủtướng đánh giá cao và biểu dương nỗ lực phấn đu và những kếtquả mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân tỉnh Thái Nguyên đã đạt được trong thờigian qua. Trong 6 tháng đầu năm 2013, trong điều kiện khó khăn chung, Tỉnh đãbám sát các Nghị quyết của Đảng, Quốc hộiChínhphủ, chỉ đạo quyết liệt, năng động, sáng tạo và đạt được nhữngkết quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội: Tốc độtăng trưởng kinh tế (GDP) đạt 5,3%; thu ngân sách đạt hơn 2.239 tỷ đồng (bằng60,5% so dự toán năm), thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng cao.

Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dụcđược tiếp tục quan tâm; có nhiều sáng kiến, mô hình tốt về cai nghiện ma túytại cộng đng; công tác phòng, chống tội phạm có chuyểnbiến tích cực, đã triệt phá được một số băng nhóm tội phạm có tổ chức, góp phầnbảo đảm cuộc sống bình yên cho nhân dân; tai nạn giao thông đều giảm sâu so vớinăm 2012 về cả 3 tiêu chí.

Tuy nhiên, Thái Nguyên cần tập trungkhắc phục dứt điểm tình trạng vi phạm quy định về bảo vệ hành lang an toàn giaothông đường bộ, đường sắt và việc mở trái phép đường ngang dân sinh; quan tâmhơn nữa việc giải quyết tệ nạn ma túy, HIV/AIDS và tình hình tội phạm, nhất làtỷ lệ người nghiện ma túy còn cao so với cả nước; an ninh chính trị còn tiềm ẩn một số nhân tố phức tạp cần giải quyết sớm; tỷ lệ hộnghèo còn cao, đời sống nhân dân vùng sâu, vùng xa còn khó khăn.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản nhất trí với các nhiệm vụ,giải pháp của Tỉnh đã báo cáo, Tỉnh cần phát huy kết quả đã đạt được, khắc phụctồn tại, hạn chế, phấn đấu quyết liệt hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra; trong đó lưu ý một số việc sau:

1. Rà soát lại các mục tiêu của Nghịquyết Đại hội Đảng bộ Tỉnh, trong đó quan tâm đến các vấnđề trung và dài hạn như: Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quyhoạch ngành và sản phẩm, quy hoạch đô thị, quy hoạch công nghiệp,nông nghiệp công nghệ cao; giải quyết căn bản các vn đề xã hội, nhất là tệ nạn xã hội; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực;tái cơ cu nông nghiệp, xây dựng mục tiêu cụ thể về xâydựng nông thôn mới.

2. Tiếp tục chđạothực hiện có hiệu quả các Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013, số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 và các Nghị quyết khác của Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn, tạo điềukiện thuận lợi để các doanh nghiệp duy trì và phát triểnsản xuất, kinh doanh; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh công tácxúc tiến đầu tư, đặc biệt là công tác cải cách thủ tục hành chính. Tiếp tụcphối hợp với các Bộ, ngành thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thôngbáo số 147/TB-VPCP ngày 02 tháng 4 năm 2013.

3. Về công tác bảo đảm trật tự antoàn giao thông: cần phát huy những kết quả đạt được, tập trung xử lý các điểmđến trên các tuyến giao thông, tăngcường quản lý các phương tiện đường bộ và đường thủy; triển khai quyết liệt vàcó hiệu quả Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 04 tháng 9 năm 2012 của Ban Bí thư Trungương Đảng và Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 26 tháng 3 năm 2013 của Thủ tướng Chínhphủ về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách nhằm ngăn chặn tai nạn giaothông nghiêm trọng trong hoạt độngvận tải, phấn đấu giảm tai nạn giao thông trên cả 3 tiêu chí.

4. Về phòng, chống tội phạm: Với tinhthần quyết liệt, không buông lỏng, cn trin khai đng bộ các biện pháp đthực hiện có hiệu quả Chỉ thị s48-CT/TW ngày 22tháng 10 năm 2010 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 37/2012/QH13 ngày 23 tháng 11năm 2012 của Quốc hội và các chương trình, kế hoạch về phòng, chống tội phạm. Đ cao trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu cấpủy, chính quyền, thủ trưởng cơ quan Công an các cấp. Nơi nào để tội phạm lộnghành thì xử lý trách nhiệm người đứng đầu, trước hết là Thủ trưởng cơ quan Công an. Làm tốt công tác chuyển hóa địa bàn, mở các đợt tn công tội phạm, nhất làtội phạm có tổ chức. Kiên quyết xử lý nghiêm các trườnghợp bảo kê tội phạm.

5. Về công tác đặc xá năm 2013: Tỉnhcần có kế hoạch tuyên truyền, giáo dục, giúp đỡ người đặc xá tái hòa nhập cộngđồng, ổn định cuộc sống; đồng thời nắm chắc tình hình, diễn biến của số ngườiđược đặc xá về địa phương và có biện pháp quản lý chặt chẽ các đối tượng cótiền án, tiền sự, người nghiện ma túy không để họ gây ảnh hưởng đến an ninh,trật tự, phòng ngừa tái phạm tội và vi phạm pháp luật.

6. Về phòng, chống ma túy, mại dâm,HIV/AIDS: Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả nộidung Thông báo số 241/TB-VPCP ngày 12 tháng 7 năm 2013 vềcông tác phòng, chống ma túy, mại dâm, HIV/AIDS; chủ động bốtrí nguồn lực của địa phương để thực hiện công tác cai nghiện; tăng cườngtuyên truyền và nhân rộng mô hình cai nghiện bằng Methadone và Cedemex.

III. VỀ MỘT SỐ ĐỀ NGHỊ CỦA TỈNH:

1. Về đề nghị hỗ trợ, tạo điều kiệncho Thái Nguyên phát triển thành một trong những trung tâm vùng các tỉnh trungdu và miền núi Bắc Bộ về kinh tế, y tế, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết s37-NQ/TW ngày 01 tháng 7 năm 2004 và Kết luận số 26-KL/TW ngày 02tháng 8 năm 2012 của Bộ Chính trị: Tỉnh cần bám sát cácNghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ để xây dựng chương trình, kế hoạch hành động cụ th; đngthời phi hợp chặt chẽ với các Bộ, ngành Trung ương triểnkhai thực hiện có hiệu quả Kết luận của Bộ Chính trị, sớmđưa Thái Nguyên thành trung tâm phát triển của Vùng trung du và miền núi Bắc Bộ.

2. Về ứng vốn để thực hiện Dự án cảitạo, nâng cấp Quốc lộ 3 đoạn từ Km 34+500 đến Km 45+00: Việc đảm bảo an toàngiao thông trên đoạn đường này là rất cấp thiết; giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hp với Bộ Giao thông vận tải, Bộ Tài chính xem xét, đề xuất báo cáo Thủtướng Chính phủ về bố trí nguồn vốn để sớm trin khai thựchiện.

3. Về nâng mức kinh phí hỗ trợ đầu tư các trung tâm giáo dục lao động xãhội theo Quyết định số 60/2010/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2010 của Thủ tướngChính phủ cho tỉnh Thái Nguyên: Giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợpvới Bộ Tài chính xem xét, bố trí theo hướng tăng thêm kinh phí cho các địaphương có tỷ lệ người nghiện cao (trong đó có tỉnh Thái Nguyên) để thực hiện.

4. Về việc bổ sung, sửa đổi Thông tưliên tịch số 17/2007/TTLT-BCA-VKSNDTC-TANDTC-BTP ngày 24 tháng 12 năm 2007 của Bộ Công an - Viện Kiểm sát nhândân tối cao - Tòa án nhân dân tối cao - Bộ Tư pháp hướng dẫn áp dụng một số quyđịnh tại Chương XVIII “Các tội phạm vma túy” của Bộ LuậtHình sự năm 1999 theo hướng bổ sung các tội phạm v ma túythể rắn (ma túy tổng hợp, hồng phiến, ma túy đá): Giao cácBộ: Tư pháp, Công an phối hp với Viện Kiểm sát nhân dân ti cao, Tòa án nhân dân ti cao xem xét, xử lý.

5. Về hướng dẫn xử lý đối với các trường hợp người phạm tội bị bệnh AIDS giai đoạn cuối:Giao Bộ Tư pháp chủ trì, phối hp các Bộ: Công an, Y tế vàcác cơ quan liên quan xem xét, hướng dẫn thực hiện theo quy định.

6. Về hướng dẫn sử dụng kinh phí chohoạt động đấu tranh tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng từ kinh phí củaChương trình mục tiêu cp cho địa phương hằng năm: Giao BộTài chính chủ trì, phối hợp với Bộ Công an khẩn trương ban hành Thông tư hướng dẫnsử dụng kinh phí cho hoạt động đấu tranh tội phạm ma túy của các lực lượng chức năng từ kinhphí của Chương trình mục tiêu cấp cho địa phương hằng năm.

7. Về nhân lực tại cơ sở điều trịMethadone trong biên chế ngành y tế, mức thu phí điều trị Methadone đối vớibệnh nhân: Bộ Y tế cần ban hành sớm văn bản hướng dẫn thựchiện quy định tại Nghị định số 96/2012/NĐ-CP ngày 15 tháng 11 năm 2012 của Chínhphủ.

8. Về hỗ trợ kinh phí từ Chương trìnhmục tiêu Quốc gia trong việc triển khai, mở rộng mô hình ứng dụng thuốc Cedemextrong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộngđồng giai đoạn 2013 - 2015: Đồng ý; giao Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộitiếp tục bố trí vốn từ Chương trình mục tiêu Quốc gia(phần kinh phí cho công tác cai nghiện) cho Tỉnh thựchiện. Bộ Y tế phối hp với tỉnh Thái Nguyên tiếp tục trin khai, nhân rộng mô hình ứng dụng thuốc Cedemextrong hỗ trợ điều trị nghiện ma túy tại gia đình, cộng đng.

9. Về nghiên cứu hoàn chỉnh đánh giávề tính khoa học và thực tiễn của thuốc Cedemex trong hỗtrợ điều trị nghiện ma túy: Đồng ý; giao Bộ Y tế chủ trì, phối hp với các Bộ: Khoa học và Công nghệ, Lao động - Thương binh và Xã hội nghiêncứu, xử lý, sớm kết luận cụ thể.

10. Việc đưa thuốc Cedemex vào Đán đổi mới công tác cai nghiện ở nước ta: Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội chỉ đạo thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủtại văn bản số 2555/VPCP-KGVX ngày 01 tháng 4 năm 2013.

11. Về một số kiến nghị khác (đẩynhanh tiến độ dự án đường quốc lộ 3 mới Hà Nội - Thái Nguyên; cải tạo, nâng cấpquốc lộ 3 đoạn từ cầu Đa Phúc đến đoạn đấu nối sang Quốc lộ 18; dự án nâng cấpđê sông kết hợp với đường giao thông từ cầu Đa Phúc qua đê sông cầu đến huyệnPhú Bình; dự án đường Hồ Chí Minh, đường vành đai V HàNội, nâng cấp các tuyến đường sắt...): Tỉnh làm việc cụthể với các Bộ, ngành liên quan để xem xét, giải quyếttheo thẩm quyền. Trường hợp vượt thẩm quyền thì báo cáo Thủ tướng Chính phủ xemxét, quyết định.

Văn phòng Chínhphủ xin thông báo để Ủy ban nhân dân tỉnh Thái Nguyên và các Bộ, ngành, cơ quanliên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải, Công an, Tài nguyên và Môi trường, Lao động - Thương binh và Xã hội, Y Tế, Tư pháp, Khoa học và Công nghệ;
- Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Thái Nguyên;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTg, Trợ lý các PTTg, Cổng TTĐT; các Vụ: TH, KTTH, KTN, KGVX, NC;
- Lưu: VT, V.III (3b).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM
Kiều Đình Thụ