VĂN PHÒNG CHÍNH PHỦ
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 331/TB-VPCP

Hà Nội, ngày 26 tháng 08 năm 2013

THÔNG BÁO

KẾTLUẬN CỦA PHÓ THỦ TƯỚNG NGUYỄN THIỆN NHÂN TẠI BUỔI LÀM VIỆC VỚI LÃNH ĐẠO TỈNHBÌNH ĐỊNH

Ngày 12 tháng 8 năm 2013, Phó Thủtướng Nguyễn Thiện Nhân đã thăm và làm việc tại tỉnh Bình Định; dự Lễ khánhthành Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục và Hội thảo vật lý quốc tế “Cửa sổnhìn ra vũ trụ” tại thành phQuy Nhơn; thăm và làm việc vớitrường Đại học Quy Nhơn, gặp gỡ khen thưởng các học sinh đạt giải Olympic Quốctế năm 2013 và học sinh thủ khoa của tỉnh Bình Định. Cùng đi với Phó Thủ tướngcó đại diện lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Giáo dục và Đào tạo và đạidiện Văn phòng Chính phủ.

Tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnhBình Định, sau khi nghe đồng chí Chủ tịch y ban nhân dânTỉnh báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệmvụ giải pháp trong thời gian tới, phát biểu của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy và ýkiến của các đại biểu dự họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân kết luận như sau:

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG

Thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủtướng ghi nhận và biểu dương những kết quả đã đạt được của Đảng bộ, Chính quyềnvà nhân dân các dân tộc tỉnh Bình Định thời gian vừa qua. Trong 6 tháng đầu năm2013, mặc dù trong điều kiện đất nước còn nhiều khó khăn nhưng với tích cực trong công tác chỉ đạo, điều hành, nỗ lực phấn đấu của các cấp, các ngànhvà nhân dân trong Tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Định đã đạt đượckết quả khá:

Kinh tế phát triển cao hơn năm trước,GDP tăng 8,02% so với cùng kỳ. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực,tỷ trọng khu vực công nghiệp - xây dựng, dịch vụ chiếm 63,3%,khu vực nông, lâm, thủy sản chiếm 36,71%. Thu ngân sách đạt 2.200,2 tỷ đồng, tăng15,3%. Nông nghiệp giữ được tốc độ tăng trưởng, đã có hướng chuyển sang sản xuấtquy mô lớn, ứng dụng khoa học và công nghệ để đạt năng suất cao.

Văn hóa - xã hộitiếp tục có chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được bảo đảm, đời sống nhândân được nâng lên. Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ đạt 95,6%. Tỷ lệ học sinh tốt nghiệptrung học cơ sđạt 99,22%, tốt nghiệp trung học phổ thôngđạt 99,37%. Giải quyết việc làm cho khoảng 12.000 lao động, tăng 3%; đào tạo nghề 4.197 lao động, tăng 1,8% so với cùng kỳ; đã giải quyết cho8.587 lượt hộ vay vốn ưu đãi, trong đó có 2.695 hộ nghèo. Tai nạn giao thônggiảm trên 3 mặt về số vụ, số người chết và bị thương. Quốc phòng an ninh được giữvững. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được tăngcường.

II. NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI

Về cơ bản, nhất trí với các nhiệm vụ,giải pháp thực hiện kế hoạch 6 tháng cuối năm 2013 của địa phương đã đ ra, trong thời gian tới Tỉnh cn quan tâm làm tốt một số nhiệm vụ sau đây:

1. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và số 02/NQ-CP ngày 07 tháng 01 năm 2013 của Chính phủ và các văn bảnchỉ đo, điều hành của Chính phủ, Thủ tưng Chính phủ; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, hoạt động củadoanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, dịch vụ. Phấn đấu hoànthành mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2013 của Tnh.

2. Trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp

- Tiếp tục hướng đi đúng đắn về mởrộng sản xuất nông nghiệp, phát triển mô hình cánh đồng ln,đồng thời chú trọng đẩy mạnh ứng dụng khoa học và công nghệ, phát triển cả vềchất (thông qua ch tiêu năng suất) đnâng cao thu nhập cho nông dân.

- Đối với sảnphẩm cá ngừ, chú trọng khai thác lợi thế về chi phí thấp, thông qua hợp tác vi đối tác Nhật Bản nâng cao trình độ công nghệ chế biến, bảo quản đểnâng cao giá trị và tăng quy mô xuất khẩu.

- Trong chăn nuôi, cần lưu ý bảo đảmphòng, tránh dịch bệnh; nghiên cứu, nhân rộng mô hình ứng dụng đệm sinh họctrong nuôi heo.

3. Về Khu kinh tế Nhơn Hội và cáckhu, cụm công nghiệp trên địa bàn Tỉnh

- Chỉ đạo quyết liệt, tập trung đẩynhanh công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, xây dựnghạ tầng cơ sở, tạo môi trường thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư vào thực hiệnđầu tư lâu dài.

- Đặc biệt lưu ý vấn đề quy hoạch nhàở, bảo đảm ổn định cuộc sống cho lực lượng cán bộ kỹ thuật, quản lý và ngườilao động tại các khu kinh tế.

4. Về giáo dục

Quan tâm, đẩy mạnh việc thực hiện Đềán Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em năm tuổi giai đoạn 2010 - 2015 (Quyếtđịnh số 239/QĐ-TTg ngày 09 tháng 02 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ); có kếhoạch cụ thể rà soát, tăng cường bảo đảm đủ số lượng trường lớp và giáo viênmầm non; cuối năm 2013 tiến hành kiểm tra việc phổ cập giáo dục mầm non trênđịa bàn toàn tỉnh, phn đu sớm hoànthành các mục tiêu của Đề án trước năm 2015.

5. Về vệ sinh an toàn thực phẩm

Quan tâm, chú ý bảo đảm vệ sinh, antoàn thực phẩm trên địa bàn; rà soát có quy hoạch, kế hoạch xây dựng các chợ antoàn.

III. VỀ CÁC KIẾN NGHỊ CỦA TỈNH

1. Về hỗ trợ vốn đầu tư Dự án nângcấp Quốc lộ 19 từ cảng Quy Nhơn (Bình Định) đến Lệ Thanh (Gia Lai)

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phtại các văn bản số 5465/VPCP-KTN ngày 24tháng 7 năm 2012 và số 161/TB-VPCP ngày 12 tháng 4 năm 2013 của Văn phòng Chínhphủ, yêu cầuy ban nhân dân tỉnh Bình Định chủ động nguồnvốn thực hiện dự án giai đoạn 1 từ năm 2012 đến năm 2015; các Bộ: Kế hoạch và Đầutư, Tài chính, Giao thông vận tải đề xuất phương án nguồn vốn (phần vốn ngânsách trung ương bố trí theo kế hoạch đã được phê duyệt), báo cáo Thủ tướngChính phủ.

2. Về đu tư Dựán nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1D (đoạn từ Quy Nhơn, Bình Định đến Sông Cầu, Phú Yên)

Bộ Giao thông vận tải cân đối bố trívốn để triển khai Dự án theo đúng tiến độ.

3. Về Dự án mở rộng đưng bộ ven biển đoạn đi qua địa phận tỉnh Bình Định

Thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại văn bản số 670/TTg-KTTH ngày 27 tháng 4 năm 2011 của Văn phòngChính phủ.y ban nhân dân tỉnh Bình Định tiến hành phêduyệt Dự án theo đúng quy định. Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì,phi hợp với Bộ Tài chính cân đối bố trí nguồn vốn hỗ trợđịa phương theo Quyết định số 129/QĐ-TTg ngày 18 tháng 01 năm 2010 của Thủtướng Chính phủ.

4. Về Dự án nâng cấp Cảng Quy Nhơn

Bộ Giao thông vận tải làm việc trựctiếp với y ban nhân dân tỉnh Bình Định để thống nhất vềphương án đầu tư phù hợp với Quy hoạch phát triển cảng biển đã được Thủ tướng Chínhphủ phê duyệt tại Quyết định số 2190/QĐ-TTg ngày 24 tháng 12 năm 2009; báo cáoThủ tướng Chính phủ những vấn đề vượt thẩm quyền.

5. Về Dự án nâng cấp sân bayPhù Cát và tăng tần suất tuyến bay Quy Nhơn - Hà Nội - Quy Nhơn

Bộ Giao thông vận tải chủ trì, phốihợp với các cơ quan liên quan nghiên cứu đxuất của Tỉnh.

6. Về Dự án tổ hợp lọc hóa dầu tạiKhu kinh tế Nhơn Hội

Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ Công Thươngvà Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Định tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của Thủ tướngChính phủ tại công văn số 652/TTg-KTN ngày 10 tháng 5 năm 2013 về dự án lọc dầutại Khu kinh tế Nhơn Hội, thường xuyên báo cáo Thủ tướng Chính phủ về kết quảvà tiến độ thực hiện.

7. Về dự án đưa điện lưới ra xã đo Nhơn Châu (thành phố Quy Nhơn) bằng cáp ngầm dưới biển

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại văn bản số 6659/VPCP-KTN ngày 28 tháng 8 năm 2012 của Văn phòng Chính phủ. Bộ Công Thươngchỉ đạo Tập đoàn Điện lực Việt Nam xử lý cụ th, bảo đảmcung cp điện ổn định cho nhân dân.

8. Dự án mở rộng, nâng cấp Bảo tàngQuang Trung

Thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Thủtướng Chính phủ tại văn bn số 134/TB-VPCP ngày 10 tháng 4năm 2012 của Văn phòng Chính phủ: Đồng ý về chủ trương,Tỉnh làm việc với Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để đượchướng dẫn lập Dự án; khuyến khích xã hội hóa đầu tư Dự án;giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính xem xét, cân đốivốn giai đoạn 2013 - 2015, trình Thủ tướng Chính phủ sau khi Dự án được cấp cóthẩm quyền phê duyệt. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịchnghiên cứu, báo cáo Thủ tướng Chính phủ việc xem xét, điều chnh Danh mục hệ thống bảo tàng thuộc Quy hoạch tổng thể hệ thống Bảo tàng Việt Nam đến năm 2020 theo Quyết định số 156/2005/QĐ-TTg ngày 23tháng 6 năm 2005 của Thủ tưng Chính phủ.

9. Về các dự án hợp tác với Nhật Bản

ng hộ việc kêu gọi vốn ODA khônghoàn lại từ Nhật Bản cho Dự án Htrợ ngư dân khai tháchiệu quả, hợp lý và bền vững nguồn lợi cá ngừ và Dự án Hỗ trợ nâng cấp khu neođậu và dịch vụ hậu cần nghề cá tại huyện Hoài Nhơn. Đặcbiệt tích cực tăng cường hợp tác nhân dịp kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệngoại giao với Nhật Bản. Trong quá trình thực hiện, kịp thời báo cáo Thủ tướngChính phủ những vấn đề vướng mắc, vượt thẩm quyền.

10. Về quy hoạch, xây dựng Trường Đạihọc Quy Nhơn

Giao Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợpTrường Đại học Quy Nhơn làm rõ các tiêu chí quy hoạch, rà soát lại chiến lược,định hướng phát triển của nhà trường; lựa chọn cơ cấu ngành học khả thi; khaithác lợi thế vốn có về giảng dạy sư phạm phục vụ vùng Nam Trung Bộ. Trong hoạtđộng nhà trường cần phi hợp với Trung tâm quốc tế khoa học và giáo dục mới được thành lập tại Tỉnh, trước khi trở thànhmột trường đại học trọng điểm, cần định hướng phát trintrở thành một trường đại học nghiên cứu.

11. Về hoạt động của Trung tâm quốctế khoa học và giáo dục

Bộ Khoa học và Công nghệ, trao đổivới Giáo sư Trần Thanh Vân, phối hợp Ủy ban nhân dân Tỉnhnghiên cứu thí điểm mô hình hợp tác công tư trong việc đu tư, quản lý và vận hành hoạt động của Trung tâm.

Văn phòng Chính phủ thông báo đ các cơ quan có liên quan biết, thực hiện./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng CP;
- Các Bộ: KH&ĐT, TC, NN&PTNT, GTVT, CT, KH&CN, GD&ĐT, VHTT&DL;
- Tỉnh ủy, HĐND, UBND tnh Bình Định;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTgCP, Cng TTĐT; các Vụ: TH, VIII, KTTH, KTN, TKBT;
- Lưu: Văn thư, KGVX (3).

KT. BỘ TRƯỞNG, CHỦ NHIỆM
PHÓ CHỦ NHIỆM

Nguyễn Khắc Định